Příroda Broumovska

Je to malebná krajina s ostrůvky divoké přírody

Příroda Broumovska

Broumovsko patří k chráněným krajinným oblastem. Je to malebná krajina s ostrůvky divoké přírody. Krajina, pod kterou v hloubce Polické křídové pánve proudí nejčistší voda, je zabydlená a obhospodařovaná. Má bohatou historii - zdejší církevní i lidové stavby jsou v architektuře pojmem.

Broumovsko je známé především svými přírodními krásami. Nejcennější jsou dvě národní přírodní rezervace. Adršpašsko-teplické skály patří se svými 17 km2 k největším skalním městům ve střední Evropě. Spolu s Broumovskými stěnami jsou výjimečné svým reliéfem a klimatem, umožňujícím existenci ojedinělé květeny a zvířeny. Vrcholová část stolové hory Ostaš a mimořádně členitá Křížová cesta u Adršpachu byly vyhlášeny v roce 1956 přírodními rezervacemi. Borek a Kočičí skály jsou přírodní památky.

Broumovsko je krajem, který vám brzy "přiroste k srdci" a kam se budete rádi vracet. Není to ráj na zemi, ale velmi se mu podobá ...

Javoří hory

Javoří hory

Nejvyšším vrcholem Javořích hor na české straně je Ruprechtický Špičák, ležící ve výšce 880 m. n.m. Je vzdálen 10 km severovýchodně od Broumova a pouhých pár desítek metrů od hranic s Polskem. Na vrcholu stojí rozhledna kovové konstrukce, která je necelých 30 m vysoká.

 • Pro dětiPro děti
 • SportSport
 • TuristikaTuristika
Broumovské stěny

Broumovské stěny

Broumovské stěny skrývají mnoho kouzelných míst, která stojí za návštěvu v každém ročním období. Zdvihají se jihozápadním směrem z údolí řeky Stěnavy.

 • Pro dětiPro děti
 • SportSport
 • TuristikaTuristika
Teplické skály

Teplické skály

Teplické skály Vás ohromí! Projděte si turisticky značenou cestu a kochejte se krajinou.

 • Pro dětiPro děti
 • SportSport
 • TuristikaTuristika
Adršpašské skály

Adršpašské skály

Adršpašské skalní město je menší částí Adršpašsko-teplických skal, které jsou tvořeny kvádrovými pískovci. Spolu s Teplickými skalami tvoří největší celistvé skalní město České republiky.

 • SportSport
 • TuristikaTuristika
 Národní Geopark Broumovsko

Národní Geopark Broumovsko

Od roku 2018 se Geopark Broumovsko zařazuje se svým pořadovým číslem 9 do seznamu českých národních geoparků jako další výjimečné geologicko-historicko-kulturní území České republiky. Geopark v tomto pojetí není novým

Ostaš

Ostaš

Ostaš je stolová hora v Broumovské vrchovině, ležící nedaleko města Police nad Metují.

 • Pro dětiPro děti
 • SportSport
 • TuristikaTuristika
Broumovská kotlina

Broumovská kotlina

Broumovská kotlina se rozprostírá mezi hraničním pásmem Javořích hor a výrazným hřebenem Broumovských stěn. Jeho svah do kotliny upadá velmi příkře,  s převýšením až přes 300 metrů. Tento výškový rozdíl umožňuje,

 • Pro dětiPro děti
 • SportSport
 • TuristikaTuristika
Stolové hory

Stolové hory

Historie Stolové hory mají v evropském měřítku unikátní budovu z plochých geologických struktur. Naplocho ležící skalní lavice jsou tvořeny tesanými pískovci oddělenými slíny s vložkami vápenců a také vápenatých a glaukonitových

 • SportSport
 • TuristikaTuristika
Památné stromy

Památné stromy

Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, zpravidla neobyčejného vzrůstu a vysokého věku, které rostou v obcích, městech i ve volné krajině. Památné

CHKO Broumovsko

CHKO Broumovsko

Chráněná krajinná oblast Broumovsko (CHKO Broumovsko) Posláním CHKO a její Správy jako správce chráněného území je nalézání rovnováhy mezi přírodou, osídlením a hospodařením tak, aby byla podporována biodiverzita v

Naučné stezky Broumovska

Naučné stezky Broumovska

Naučné stezky QR kódové stezky V regionu Broumovsko mohou návštěvníci při svém putování využít také moderních technologií - mobilních telefonů a informace si stáhnout do svých mobilů. Tzv. QR kódové stezky realizované

Hudební festival

Desítka výjimečných hudebních podvečerů s klasickou hudbou v unikátní atmosféře barokních kostelů, to je hudební festival Za poklady Broumovska. Desítka výjimečných hudebních podvečerů s klasickou hudbou v unikátní atmosféře barokních kostelů, to je hudební festival Za poklady Broumovska.

Pokračovat

Objevujte Broumovskou přírodu