3K platforma

3K platforma Broumovsko - koordinace, kooperace, komunikace

Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s. (SDMB, o. p. s.) je certifikovanou oblastní destinační společností, která realizuje aktivity destinačního managementu a marketingu na území turistické oblasti Broumovsko.

SDMB, o. p. s. se snaží na Broumovsku nejen podporovat cestovní ruch, ale i realizovat nejrůznější aktivity směřující k prosperitě celého regionu. Veškerou naši činnost provádíme v úzké spolupráci s místními samosprávami, nejrůznějšími spolky, podnikateli a všemi občany. Naším cílem je rozvíjet region v souladu s principy trvalé udržitelnosti, nabízet klid a pohodlí návštěvníkům, ale i ekonomickou prosperitu a pracovní možnosti místním obyvatelům.

Za účelem spolupráce se subjekty v cestovním ruchu společnost organizuje a účastní se jednání naplňujících 3K platformu. Zároveň pravidelně v měsíčním intervalu zasílá všem aktérům CR v regionu Zprávy o činnosti SDMB, o. p. s., ve kterých jsou blíže představeny realizované aktivity.

Správní rada Společnosti pro destinační management Broumovska,

o. p. s.

Je nejvyšším orgánem společnosti. Správní radu tvoří zástupci jmenovaní zakladateli společnosti. Setkání probíhá nejméně dvakrát ročně.
Správní rada má 9 členů.

Rok 2023

Členové Správní rady:
 • Arnold Vodochodský, předseda, zástupce DSO Broumovsko
 • Josef Bitnar, zástupce DSO Broumovsko
 • Bc. Pavlína Jarešová, DiS., zástupce DSO Broumovsko
 • Mgr. Jiří Škop, zástupce DSO Policka
 • Pavel Šubíř, zástupce DSO Policka
 • Mgr. Jaroslav Souček, zástupce DSO Policka
 • Jan Školník, MBA, zástupce Agentury pro rozvoj Broumovska, z. s.
 • Ing. Hana Heinzelová, zástupce Agentury pro rozvoj Broumovska, z. s.
 • Pavel Lisák, zástupce Agentury pro rozvoj Broumovska, z. s.
Setkání:
 • 18. 12. 2023
  • Účastníci:Jan Školník, Pavel Lisák, Josef Bitnar, Jaroslav Souček, Jiří Škop, Arnold Vodochodský, Pavlína Jarešová, Pavel Šubíř, Jana Králová, Vladislav Friml, Stanislav Stařík, Lucie Konečná, Klára Muchová, David Duda
   Řešená témata: Hospodaření společnosti, určení Auditorské firmy
 • 13. 9. 2023
 • 29. 5. 2023
  • Účastníci: Arnold Vodochodský, Hana Heinzelová, Jaroslav Souček, Jan Školník, Jiří Škop, Pavel Šubíř, Pavel Lisák, Josef Bitnar, David Duda, Adéla Paprskárová, Stanislav Stařík, Lucie Konečná, Kateřina Menšíková
  • Řešená témata: Aktivity společnosti, Hospodaření společnosti, Financování DMO.
 • 13. 3. 2023
  • Účastníci: Arnold Vodochodský, Jiří Škop, Jaroslav Souček, Jan Školník, Pavel Lisák, Hana Heinzelová, Josef Bitnar, Pavel Šubíř, David Duda, Adéla Paprskárová, Stanislav Stařík, Lucie Konečná
  • Řešená témata: Fungování destinačního managementu, Činnost destinačního managementu, Hospodaření a provoz SDMB.

Rok 2022

Členové Správní rady:
 • Ing. Jaroslav Bitnar, předseda, zástupce DSO Broumovsko
 • Josef Bitnar, zástupce DSO Broumovsko
 • Dana Cahová, zástupce DSO Broumovsko
 • Ing. Jiří Beran, zástupce DSO Policka
 • Pavel Šubíř, zástupce DSO Policka
 • Vladislav Friml, zástupce DSO Policka
 • Jan Školník, MBA, zástupce Agentury pro rozvoj Broumovska, z. s.
 • Ing. Hana Heinzelová, zástupce Agentury pro rozvoj Broumovska, z. s.
 • Pavel Lisák, zástupce Agentury pro rozvoj Broumovska, z. s.
Setkání:
 • 24. 10. 2022
  • Účastníci: Jaroslav Bitnar, Jiří Beran, Vladislav Friml, Jan Školník, Pavel Lisák, Josef Bitnar, Dana Cahová, David Duda, Adéla Paprskárová, Stanislav Stařík, Lucie Konečná
  • Řešená témata: Aktivity společnosti, Hospodaření společnosti, Financování DMO.
 • 27. 6. 2022
  • Účastníci: Jaroslav Bitnar, Jiří Beran, Vladislav Friml, Jan Školník, Pavel Lisák, Hana Heinzelová, Josef Bitnar, Pavel Šubíř, Dana Cahová, David Duda, Adéla Paprskárová
  • Řešená témata: Projekt Interreg V-A Česká repubilka - Polsko ,,Rozvoj cykloturistiky na území Broumovska a Valbřišska"
 • 17. 5. 2022
  • Účastníci: Jaroslav Bitnar, Jiří Beran, Vladislav Friml, Jan Školník, Pavel Lisák, Kateřina Menšíková (plná moc), Jaroslav Martinec (plná moc), Jana Králová, Miroslav Maroul, David Duda, Jana Košová, Denisa Dědová, Stanislav Stařík
  • Řešená témata: Aktivity společnosti, Hospodaření společnosti, Personální obsazení společnosti, Účast v grantových výzvách 2021-2022, Možné financování destinačního managementu.

Rok 2021

Členové Správní rady:
 • Ing. Jaroslav Bitnar, předseda, zástupce DSO Broumovsko
 • Josef Bitnar, zástupce DSO Broumovsko
 • Dana Cahová, zástupce DSO Broumovsko
 • Ing. Jiří Beran, zástupce DSO Policka
 • Pavel Šubíř, zástupce DSO Policka
 • Vladislav Friml, zástupce DSO Policka
 • Jan Školník, MBA, zástupce Agentury pro rozvoj Broumovska, z. s.
 • Ing. Hana Heinzelová, zástupce Agentury pro rozvoj Broumovska, z. s.
 • Pavel Lisák, zástupce Agentury pro rozvoj Broumovska, z. s.
Setkání:
 • 8. 11. 2021
  • Účastníci: Jaroslav Bitnar, Jiří Beran, Vladislav Friml, Jan Školník, Pavel Lisák, Kateřina Menšíková (plná moc), Jaroslav Martinec (plná moc)
  • Řešená témata: Aktivity společnosti, aktuální hospodaření a cash flow, návrh rozpočtu na rok 2022, účast v grantových výzvách 2021–2022 a jiné.
 • 8. 4. 2021
  • Účastníci: Jaroslav Bitnar, Jiří Beran, Pavel Šubíř, Vladislav Friml, Jan Školník, Hana Heinzelová, Pavel Lisák, Kateřina Menšíková (plná moc)
  • Řešená témata: Změny v orgánech společnosti, zastoupení SDMB, o. p. s. v SRRB, STO ČR, CCR KHK a jiné.

Rok 2020

Členové Správní rady:
 • Ing. Jaroslav Bitnar, předseda, zástupce DSO Broumovsko
 • Bc. Pavel Hečko, zástupce DSO Broumovsko
 • Dana Cahová, zástupce DSO Broumovsko
 • Ing. Jiří Beran, zástupce DSO Policka
 • Pavel Šubíř, zástupce DSO Policka
 • Vladislav Friml, zástupce DSO Policka
 • Jan Školník, MBA, zástupce Agentury pro rozvoj Broumovska, z. s.
 • Ing. Hana Heinzelová, zástupce Agentury pro rozvoj Broumovska, z. s.
 • Pavel Lisák, zástupce Agentury pro rozvoj Broumovska, z. s.
Setkání:
 • 3. 12. 2020
  • Účastníci: Jaroslav Bitnar, Pavel Hečko, Jiří Beran, Dana Cahová, Jan Školník, Hana Heinzelová, Pavel Lisák
  • Řešená témata: Schválení Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Broumovsko 2028 a Strategie rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko 2028, karta hosta BaRock Card Broumovsko, hospodaření, prezentace aktivit SDMB, o. p. s. 10–12/2020, analýza statistik návštěvnosti za Q1–Q3/2020 a jiné.
 • 14. 10. 2020
  • Účastníci: Jaroslav Bitnar, Pavel Hečko, Jiří Beran, Dana Cahová, Vladislav Friml, Jan Školník, Pavel Lisák
  • Řešená témata: Informace o setkání zástupců DMO Královéhradeckého kraje a nově vzniklé Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, prezentace aktivit SDMB, o. p. s., hospodaření, komunikační strategie SDMB, o. p. s. o režimu provozování skalních měst + informace o připravovaných opatřeních v Adršpachu a Teplicích nad Metují a jiné.
 • 21. 5. 2020
  • Účastníci: Jaroslav Bitnar, Pavel Hečko, Jiří Beran, Hana Heinzelová, Vladislav Friml, Jan Školník, Pavel Lisák
  • Řešená témata: Hospodaření, prezentace aktivit SDMB, o. p. s., aktuální projekty, přípravy karty hosta a jiné.


Pracovní skupina informačních center Broumovska

Na území regionu Broumovsko je provozováno celkem 5 informačních center, z toho 3 certifikovaná dle podmínek ATIC. Setkání probíhá nejméně dvakrát ročně na území destinace, kde mají zástupci IC možnost poznat turistickou nabídku daného místa. Zástupci informačních center spolupracují tvorbě turistických novin a informačních bulletinů, propagačních materiálů, webových stránek, na veletrzích a jiných prezentačních akcích.

Rok 2023

Členové pracovní skupiny:
 • SDMB, o. p. s.
 • IC Broumov
 • IC Police nad Metují
 • IC Adršpach
 • IC Teplice nad Metují
 • Regionální IC Zámek Adršpach
Setkání:
 • 13. 6. 2023 - Zámek Adršpach
  • Účastníci: IC Police nad Metují, KIS Teplice nad Metují, IC Adršpašské skály, IC Zámek Adršpach
  • Řešená témata: Prezentace aktivit SDMB, prezentace jednotlivých aktivit IC, nastupující hlavní turistická sezóna. 
 • 30. 1. 2023 – Broumov
  • Účastníci: KIS Teplice nad Metují, IC Broumov, IC Zámek Adršpach, IC Adršpašské skály, Agentura pro rozvoj Broumovska
  • Řešená témata: Prezentace aktivit SDMB, prezentace jednotlivých aktivit IC. 

Rok 2022

Členové pracovní skupiny:
 • SDMB, o. p. s.
 • IC Broumov
 • IC Police nad Metují
 • IC Adršpach
 • IC Teplice nad Metují
 • Regionální IC Zámek Adršpach
Setkání:
 • 15. 9. 2022 – Broumov
  • Účastníci: KIS Teplice nad Metují, IC Police nad Metují, IC Adršpašské skály, IC Broumov, SDMB o. p. s.
  • Řešená témata: Prezentace aktivit SDMB, prezentace jednotlivých aktivit IC. 
 • 31. 5. 2022 – Zámek Adršpach
  • Účastníci: IC Broumov, IC Adršpašské skály, IC Zámek Adršpach, SDMB, o. p. s.
  • Řešená témata: Prezentace aktivit SDMB, prezentace aktivit jednotlivých IC a příprava na hlavní turistickou sezónu.

Rok 2021

Členové pracovní skupiny:
 • SDMB, o. p. s.
 • IC Broumov
 • IC Police nad Metují
 • IC Adršpach
 • IC Teplice nad Metují
 • Regionální IC Zámek Adršpach
Setkání:
 • 9. 11. 2021 – Teplice nad Metují
  • Účastníci: SDMB, o. p. s., IC Police nad Metují, IC Adršpach, KIS Teplice nad Metují
  • Host: Jan Hocek
  • Řešená témata: Představení projektu Via Czechia (Jan Hocek), shrnutí uplynulé sezóny – návštěvnost regionu, zkušenosti s nově zavedeným rezervačním systémem v Adršpašských skalách, Karta hosta Broumovsko, plány na 12/2021–03/2022. 
 • 1. 6. 2021 – Klášter Broumov
  • Účastníci: SDMB, o. p. s., IC Broumov, IC Police nad Metují, IC Adršpach, KIS Teplice nad Metují, Regionální IC Zámek Adršpach
  • Řešená témata: Karta hosta Broumovsko: základní informace ke Kartě hosta Broumovsko, provoz systému, role informačních center, proces distribuce, vystavení a akceptace karet. 
 • 26. 1. 2021 – online
  • Účastníci: SDMB, o. p. s., IC Broumov, IC Police nad Metují, IC Adršpach, IC Teplice nad Metují, Regionální IC Zámek Adršpach
  • Řešená témata: Představení realizovaných aktivit ze strany SDMB, o. p. s.: vydání turistických novin Zimní.Broumovsko, zaslání podkladů pro tvorbu turistických novin pro Východní Čechy, úprava struktury a obsahu webu (kalendář akcí, rozbalovací menu, interaktivní mapy, překlady textů do PL), marketingová kampaň Zima na Broumovsku, outdoorová reklama Zima na Broumovsku, outdoorová reklama Broumovsko: Romantika v zimních skalách, propagace regionu (inzerce v magazínu Respekt a v příloze Víkend v Hospodářských novinách), brožura Geoparku Broumovsko; plán 02–03/2021: turistické noviny Letní.Broumovsko 2021, turistické noviny pro Východní Čechy léto 2021, online reklama od Economia, spuštění nového webu www.skalnimesta.cz.

Rok 2020

Členové pracovní skupiny:
 • IC Broumov
 • IC Police nad Metují
 • IC Adršpach
 • IC Teplice nad Metují
 • Regionální IC Zámek Adršpach
Setkání:
 • 15. 9. 2020 – Pellyho domy
  • Účastníci: SDMB, o. p. s., IC Broumov, IC Police nad Metují, IC Adršpach, IC Teplice nad Metují, Regionální IC Zámek Adršpach
  • Řešená témata: Představení realizovaných aktivit ze strany SDMB, o. p. s.: příprava elektronického bulletinu Broumovska, příprava turistických novin Zimní.Broumovsko, zaslání podkladů pro tvorbu turistických novin pro Východní Čechy, úprava struktury a obsahu webu (Mobilní aplikace a questy, Filmová turistika, Když nepřeje počasí, Broumovsko v médiích, O nás: Partneři, Nabídka propagace, Možnost spolupráce, Ke stažení (loga), přípravy úprav kalendáře akcí, report marketingové kampaně Léto na Broumovsku, představení nových propagačních materiálů (roll-up banner regionu Broumovsko, trhací mapy), příprava grafických podkladů pro tvorbu propagačních materiálů (plakát, pohledy) pro propagaci geolokační hry Skryté příběhy a další. 
 • 27. 5. 2020 – Klášter Broumov
  • Účastníci: SDMB, o. p. s., IC Broumov, IC Police nad Metují, IC Adršpach, IC Teplice nad Metují, Regionální IC Zámek Adršpach
  • Řešená témata: Představení realizovaných aktivit ze strany SDMB, o. p. s.: příprava konceptu trhacích map, vydání turistických novin Letní.Broumovsko, vydání informačního bulletinu Broumovska, zaslání podkladů pro tvorbu turistických novin pro Východní Čechy, úprava struktury a obsahu webu (nově Aktivní dovolená, Gastronomie, nový vzhled dlaždic, proklik na online rezervaci, widget Booking a Tripadvisor, widget Booking na slideru), marketingová kampaň Léto na Broumovsku, vytvoření kanálu na YouTube, zveřejnění nových videospotů, publikování 4 tras geolokační hry Skryté příběhy.
 • 4. 2. 2020 – Zámek Adršpach


Redakční rada turistických novin Letní.Broumovsko a Zimní.Broumovsko

Setkání spojené s tvorbou tradičních turistických novin. Setkání probíhá dvakrát ročně. Redakční rada má 9 členů.

Rok 2023

Členové Redakční rady:
 • Pavel Lisák, SDMB, o. p. s.
 • David Duda, SDMB, o. p. s.
 • Adéla Paprskárová, SDMB, o. p. s.
 • Lucie Konečná, SDMB, o. p. s.
 • Jana Cónová, IC Broumov
 • Jaroslava Chaloupková, KČT Meziměstí
 • Beata Radoňová, KIS Teplice nad Metují
 • Kateřina Menšíková, IC Adršpach
 • Jolana Jánská, Regionální IC Zámek Adršpach
 • Daniela Vojtěchová, IC Police nad Metují
 • Kateřina Ostradecká, Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Setkání:
 • 30. 1. 2023 – Broumov
 • 5. 9. 2023 – Broumov

Rok 2022

Členové Redakční rady:
 • Pavel Lisák, SDMB, o. p. s.
 • David Duda, SDMB, o. p. s.
 • Adéla Paprskárová, SDMB, o. p. s.
 • Lucie Konečná, SDMB, o. p. s.
 • Denisa Dědová, SDMB, o. p. s.
 • Beata Radoňová, KIS Teplice nad Metují
 • Hana Pášmová, IC Adršpach
 • Linda Krecbachová, IC Adršpach
 • Jolana Jánská, Regionální IC Zámek Adršpach
 • Lucie Rojkovičová, IC Broumov
 • Jana Rutarová, IC Police nad Metují
 • Kateřina Ostradecká, Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Setkání:
 • 28. 1. 2022 – Zámek Adršpach
 • 15. 9. 2022 – Broumov

Rok 2021

Členové Redakční rady:
 • Pavel Lisák, SDMB, o. p. s.
 • Zuzana Klimecká, SDMB, o. p. s.
 • Denisa Dědová, SDMB, o. p. s.
 • Beata Radoňová, KIS Teplice nad Metují
 • Hana Pášmová, IC Adršpach
 • Andrea Zákravská, Regionální IC Zámek Adršpach
 • Nikola Plná, IC Police nad Metují
 • Jaroslava Chaloupková, Klub českých turistů Broumov
 • Kateřina Ostradecká, Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Setkání:
 • 3. 9. 2021 – Zámek Adršpach
 • 26. 1. 2021 – online

Rok 2020

Členové Redakční rady:
 • Pavel Lisák, SDMB, o. p. s.
 • Zuzana Klimecká, SDMB, o. p. s.
 • Denisa Dědová, SDMB, o. p. s.
 • Jana Klimešová, IC Teplice nad Metují / Teplické skály s. r. o.
 • Beata Radoňová, IC Adršpach
 • Lucie Lesáková, IC Broumov
 • Nikola Plná, IC Police nad Metují
 • Jana Rutarová, IC Police nad Metují
 • Jaroslava Chaloupková, Klub českých turistů Broumov
 • Kateřina Ostradecká, Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Setkání:
 • 2. 9. 2020 – Klášter Broumov
 • 4. 2. 2020 – Zámek Adršpach


SDMB, o. p. s. organizuje a účastní se setkání dalších aktérů cestovního ruchu:

Setkání ke Strategiím

V průběhu posledních 3 let společnost organizovala pravidelná setkání ke Strategiím rozvoje, která zároveň suplovala regionální konferenci pro veřejnou správu a poskytovatele služeb. Na tato jednání byli pravidelně zváni zástupci všech obcí a provozovatelé turistických atraktivit.

 • 12. 8. 2020 – Setkání ke Strategiím rozvoje cestovního ruchu a Geoparku Broumovsko pod názvem „Konkrétní kroky, jak rozvinout Broumovsko jako nejlepší turistickou destinaci v ČR – workshop pro tým SDMB, o. p. s. a partnery společnosti
  • Účastníci: Ondřej Špaček (autor Strategií, přednášející), Jan Školník (zakladatel a koordinátor Agentury pro rozvoj Broumovska), Milan Brandejs (ředitel Společnosti pro destinační management Broumovska), Jiří Beran (starosta Police nad Metují), Marek Šedivý (místostarosta Stárkova), Petr Osoba (ředitel Strategické rady regionu Broumovsko), Žaneta Vávrová (výkonná ředitelka Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov), Kateřina Menšíková (manažerka Adršpašských skal), Jana Rutarová (vedoucí Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují), Pavel Netík (Centrum Walzel), tým SDMB, o. p. s.
  • Řešená témata: Praktické kroky, aktivity a projekty k naplnění strategie cestovního ruchu destinace Broumovsko. 
 • 1. 7. 2020 – setkání pracovní skupiny ke Strategiím rozvoje cestovního ruchu a Geoparku Broumovsko – workshop pro tým SDMB, o. p. s.
  • Účastníci: Ondřej Špaček (autor Strategií, přednášející), Jan Školník (zakladatel a koordinátor Agentury pro rozvoj Broumovska), Milan Brandejs (ředitel Společnosti pro destinační management Broumovska), Petr Osoba (ředitel Strategické rady regionu Broumovsko), tým SDMB, o. p. s.
  • Řešená témata: Vize / cíle / opatření v oblasti předpokladů a nabídky pro cestovní ruch.
 • 19. 2.–20. 2. 2020 – Setkání ke Strategiím rozvoje cestovního ruchu a Geoparku Broumovsko pod názvem „Pojďme si cestovní ruch užít, pojďme se turismem bavit“ – dvoudenní workshop pro tým SDMB, o. p. s. a partnery společnosti

Setkání členské komory destinačních managementů Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

Za účelem koordinace aktivit na krajské úrovni se SDMB, o. p. s. pravidelně účastní společných jednání členské komory destinačních managementů Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. Komora má 7 členů. 

Členové komory:
 • DMO Krkonoše
 • DMO Orlické hory a Podorlicko
 • DMO Podkrkonoší
 • DMO Hradecko
 • DMO Český ráj
 • DMO Kladské pomezí
 • DMO Broumovsko

Rok 2023

Setkání:
 • 23. 5. 2023 – Kuks
 • 31. 1. 2023 – Hradec Králové

Rok 2022

Setkání:
 • 4. 10. 2022 – Kuks
 • 21. 6. 2022 – Hradec Králové
 • 3. 5. 2022 – online
 • 7. 2. 2022 – online
 • 19. 1. 2022 – online

Rok 2021

Setkání:
 • 22. 7. 2021 – online
 • 17. 6. 2021 – online
 • 27.–28. 5. 2021 – Krkonoše
 • 13. 5. 2021 – online
 • 4. 5. 2021 – online
 • 23. 4. 2021 – online
 • 9. 4. 2021 – online
 • 13. 3. 2021 – online
 • 22. 2. 2021 – online

Rok 2020

Setkání:
 • 1.–2. 10. 2020 – Broumovsko

Setkání účastníků projektu Skalní města České republiky

SDMB, o. p. s. je koordinátorem národního produktu, spolupracuje na rozvoji produktu a podílí se na marketingových aktivitách. Setkání 12 zástupců spolupracujících organizací probíhá dvakrát ročně.

Rok 2022

Setkání:
 • bude během měsíce října (13. - 14. 10. v Broumově)

Rok 2021

Setkání:
 • 20. 5.–21. 5. 2021 – Malá Skála

Rok 2020

Setkání:
 • 13. 2. 2020 – Praha

Setkání koordinační skupiny Nadačního fondu pro kandidaturu města Broumova v projektu Evropské hlavní město kultury

 
Členové koordinační skupiny:
 • Nadační fond pro kandidaturu města Broumova (NFBMK)
 • Agentura pro rozvoj Broumovska, z. s. (APRB, z. s.)
 • Společnosti pro destinační management Broumovska, o. p. s. (SDMB, o. p. s.)
 • Strategická rada regionu Broumovsko, o. p. s. (SRRB, o. p. s.)
 • MAS Broumovsko+

Rok 2022

Setkání:
 • 6. 6. 2022
  • Účastníci: tým NF EHMK, APRB, z. s., SDMB, o. p. s. a SRRB, o. p. s.
  • Řešená témata: připravované projekty SDMB
 • 15. 5. 2022
  • Účastníci: tým NF EHMK, APRB, z. s., SDMB, o. p. s. a SRRB, o. p. s.
  • Řešená témata: kulturní turismus
 • 11. a 25. 1. 2022
  • Účastníci: tým NF EHMK, APRB, z. s., SDMB, o. p. s. a SRRB, o. p. s.
  • Řešená témata: rozvoj webu

Rok 2021

Setkání:
 • 26. 8. 2021
  • Účastníci: tým NF EHMK, APRB, z. s., SDMB, o. p. s. a SRRB, o. p. s.
  • Řešená témata: Broumovský festival na konci léta, připravované projekty.
 • 17. 6. 2021
  • Účastníci: tým NF EHMK, APRB, z. s., SDMB, o. p. s., SRRB, o. p. s. a MAS Broumovsko+
  • Řešená témata: Dotazníkové šetření, webové stránky a další.
 • 13. 5. 2021
  • Účastníci: tým NF EHMK, APRB, z. s., SDMB, o. p. s., SRRB, o. p. s. a MAS Broumovsko+
  • Řešená témata: Design webu pro Broumov 2028.
 • 15. 4. 2021
  • Účastníci: tým NF EHMK, APRB, z. s., SDMB, o. p. s., SRRB, o. p. s.
  • Řešená témata: Oslovení polských partnerů ve Valbřichu, zapojení do evropských organizací Creative bureaucracy a další.
 • 23. 3. 2021
  • Účastníci: tým NF EHMK a SDMB, o. p. s.
  • Řešená témata: Konzultace aktivit na propagaci kandidatury města Broumova a celého Broumovska.
 • 18. 3. 2021
  • Účastníci: tým NF EHMK, APRB, z. s., SDMB, o. p. s. a SRRB, o. p. s.
  • Řešená témata: Společná vize, úloha SDMB, o. p. s. v projektu.

Setkání pracovních skupin v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet

Členové koordinační skupiny:
 • SDMB, o. p. s.
 • Gmina Radków
 • LOT Aglomeracja Wałbrzyska

Rok 2020

Setkání:
 • 24. 7. 2020
 • 24. 6. 2020
 • 13. 1. 2020

Setkání pracovních skupin v rámci projektu Rozvoj cykloturistiky na území Broumovska a Valbřišska

Členové koordinační skupiny:
 • SDMB, o. p. s.
 • LOT Aglomeracja Wałbrzyska

Rok 2023

Setkání:
 • 14. 6. 2023
 • 2. 3. 2023

Rok 2022

Setkání:
 • 21. 12. 2022
 • 20. 9. 2022
 • 18. 8. 2022
 • 2. 8. 2022
 • 8. 6. 2022

Rok 2021

Setkání:
 • 10. 5. 2021

Setkání pracovní skupiny ke Kartě hosta

Rok 2021

Setkání:
 • 16. 6. 2021 – jednání zástupců SDMB, o. p. s. a obcí (Broumov, Police nad Metují, Teplice nad Metují, Adršpach)
  • Řešená témata: Představení systému, konzultace smluv.
 • 26. 3. 2021 – jednání zástupců SDMB, o. p. s., obcí (Teplice nad Metují) a podnikatelského sektoru (Technické služby Adršpach s. r. o., Apartmány Ve Mlýně)
  • Řešená témata: Možnosti zapojení Adršpašských a Teplických skal do projektu Karty hosta.

Rok 2020

Setkání:
 • 17. 12. 2020 – jednání zástupců SDMB, o. p. s., obcí (Broumov, Police nad Metují, Meziměstí, Teplice nad Metují, Adršpach) a podnikatelského sektoru (Technické služby Adršpach s. r. o., Apartmány Ve Mlýně, Adršpašské hotely s. r. o., Hotel Orlík, Hotel Zámeček Janovičky, Dům Hostů Klášter Broumov)

Prezentace aktivit SDMB, o. p. s.

Rok 2023

Setkání:
 • ​8. 6. 2023 – Leaderfest Broumov

Rok 2022

Setkání:
 • 2. 12. 2022 – Zastupitelé obce Adršpach
 • 29. 11. 2022 – Setkání s DSO Policka a DSO Broumovsko
 • 28. 11. 2022 – Rada města Police nad Metují
 • 6. 6. 2022 – Kandidatura Broumova 2028
 • 14. 3. 2022 – Důl Jana Šverma
 • 4. 3. 2022 – Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu
 • 25. 1. 2022 – MAS Broumovsko+

Rok 2021

Setkání:
 • 22. 7. 2021 – DSO Broumovsko
 • 24. 6. 2021 – DSO Policka
 • 5. 5. 2021 – Zastupitelstvo Obce Adršpach
 • 14. 4. 2021 – Zastupitelstvo Města Police nad Metují
 • 8. 2. 2021 – Rada Města Broumov

Rok 2020

Setkání:
 • 18. 12. 2020 – závěrečná konference v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet pořádaná LOT Wałbrzych 
 • 22. 9. 2020 – DSO Policka
 • 22. 9. 2020 – DSO Broumovsko
 • 9. 9. 2020 – regionální konference Propagace dobré praxe partnerských měst v česko-polském příhraničí pořádaná IC Broumov
 • 23. 6. 2020 – DSO Broumovsko
 • 16. 6. 2020 – DSO Policka

Léto na Broumovsku

Chcete zažít léto v kraji pískovcových skal a barokních památek? Na plánování letní dovolené je teď ten správný čas. Rezervujte si ubytování podle vašich představ.

Pokračovat

Tipy z katalogu

Teplické skály

Teplické skály

Vydejte se na výlet teplickým skalním labyrintem, který místy doslova bere dech. Než stanete v centru Teplických skal, pod monumentální hradbou Chrámových stěn, projdete dlouhou Vstupní roklí. Skály po obou stranách rokle budou stále příkřejší, vyšší, nedostupnější… Nakonec se údolí sevře v úzké nehostinné soutěsky. Ty musely být v minulém století na několika místech rozšířeny – tak nepřístupné teplické skalní město bylo. Za soutěskami Skalního a Chrámového náměstí se skály opět otevřou, zavoní Krakonošova zahrada a opět uvidíte slunce. Jste pod Chrámovými stěnami. Pokračujete po okraji skalního města a hlubokými soutěskami Sibiře okruh uzavřete. Při cestě zpět můžete ještě vystoupat po příkrých schodech na zříceninu skalního hradu Střmen. Obejít celý turistický okruh je přeci jen náročnější výlet, zážitek z divokých přírodních partií si ale odnesou všichni bez rozdílu věku.

Adršpašské skály

Adršpašské skály

Ohromující divokost adršpašského skalního města překvapí každého. Tisíce skalních věží, hluboké rokle, exponované vyhlídky na skalních srázech, úzké průchody mezi chladnými stěnami, jezírka a vodopády… Prohlídkový okruh vás provede nejkrásnějšími místy skalního města. Nedaleko skal, v adršpašském zámku naleznete oázu klidu s expozicí, horolezeckým muzeem, únikovou hrou, kavárnou a informačním centrem. Nad zámkem, na okraji Adršpašských skal můžete navštívit Starozámecký vrch se zříceninou hradu. Vystoupat můžete i na nedaleký Křížový vrch s krásnou vyhlídkou na panorama skal a vzdálené Krkonoše.