Geoturistika

Geoturistika

Geoturismus (angl. geoturism, též geologický cestovní ruch) je forma udržitelného cestovního ruchu založeného na poznávání vývoje Země. Víte, že právě Broumovsko je regionem, kde můžete vidět téměř všechny z fenoménů, které charakterizují světové geoparky?


Heslo slovníku jakoby bylo psané autorem, který prošel křížem krážem právě Broumovsko: Obcházel opuštěné haldy uhelného dolování pod Jestřebími horami a na nich si představil permskou krajinu močálů. Prošel i dávný, dnes zkamenělý les předchůdců dnešních jehličnatých stromů.  Zastavil se snad v bizarní krajině odkališť měděné rudy u Jívky, přeběhl na Vysoký kámen nad Stárkovem rozeklaný soutěskou Trpasličí rokle, všiml si jemného krasovění skály s pískovcovými sloupky u České Metuje a trpasličí krajinu vyměnil za obří skalní města u Teplic nad Metují a Adršpachu. Pod nohama měl jeden z největších rezervoárů kvalitní pitné vody u nás - Polickou křídovou pánev. Po spočinutí v krajině stolových hor a asymetrických kopců – kuest překonal tu největší z nich, Broumovské stěny, aby z jejich hřebene klesl strmě o stovky metrů do Broumovské kotliny. Kotlina s úrodnou červenozemí, dříve nazývaná také „Broumovská zemička“ je orámovaná dvojím typem hornin: Za prvním z nich slyšíme hukot druhohorního moře, které uložilo pískovce Stěn, při obratu na sever vidíme vulkány z prvohor, po nichž tu zbyly tvrdé, červenavé vyvřeliny odkryté třeba v lomu u Rožmitálu.  Je málo území, kde při tak krátkém putování narazíte na tolik výrazných stop rozmanité geologické historie. Právě kamení, barva půdy, tvary skalních výchozů, či nálezy zkamenělých organismů Broumovska jsou svědky neobyčejně zajímavé dávné historie zdejší krajiny. Mnoho se o ní dozvíte třeba při své návštěvě venkovních expozic - „geokoutků“ v Polici nad Metují, ve Vižňově či Žacléři, na naučné stezce při kamenolomu Rožmitál nebo v Teplickém skalním městě. Malé informační tabulky jsou připraveny i jinde v terénu – např. u lokality Mořská transgrese nebo Pískovcové sloupky u České Metuje. Rozhlédněte se u nás a nechte neživou přírodu Broumovska vyprávět její pestré příběhy. 

Nechte se inspirovat a vyraz​te do přírody:

Z Broumova přes Rožmitál k prvohorním sopkám Javořích hor

Z Broumova přes Rožmitál k prvohorním sopkám Javořích hor

Náročnější, asi devatenáctikilometrová trasa vás provede podhůřím a členitým úbočím vulkanických Javořích hor. Cestou poznáte řadu různorodých sopečných hornin, vzniklých z lávových výlevů a vyvrženin prvohorních vulkánů. A třeba se vám poštěstí najít i úlomky zdejších polodrahokamů.

Zimní výšlap k Mořské transgresi

Zimní výšlap k Mořské transgresi

Nenáročná trasa geoturistické vycházky, vhodná i pro mírné zimní období, nás provede z železniční zastávky v Bohdašíně kolem přírodní památky Mořská transgrese a barokního vernéřovického kostela k vlakovému nádraží v Meziměstí.

Vyhlídková hřebenovka po Javořích horách

Vyhlídková hřebenovka po Javořích horách

Náročnější, ale krásný „vulkanologický“ výlet z Meziměstí přes Vižňov na hřeben Javořích hor, přes nejvyšší vrchol Ruprechtický Špičák (881 m n. m.) a Javorový vrch zpět Uhlířským údolím do podhůří k železniční zastávce v Hynčicích. Objednejte si tedy slunečné počasí s dobrou viditelností, promasírujte stehenní a lýtkové svaly, zabalte energeticky hodnotnou svačinu a vyrazte s námi na celodenní pěší túru za novým poznáním.

Z Janovic cestou dalekých výhledů po vnitřní kuestě Polické pánve

Z Janovic cestou dalekých výhledů po vnitřní kuestě Polické pánve

Trasa tohoto středně náročného treku po jihozápadních návrších Polické vrchoviny nám především přiblíží jakými usazenými horninami je tvořeno podloží Polické křídové pánve a jaké povrchové geomorfologické útvary vznikají zvětráváním a erozí těchto hornin. A možná cestou najdeme i zkamenělinu některého z drobných druhohorních mořských živočichů.

Podzim na Broumovsku

Naplánujte si svůj podzimní pobyt nebo prodloužený víkend.
Broumovsko nabízí pestrou paletu zážitků pro celou rodinu.

Pokračovat

Ubytování v okolí