GPS souřadnice:
50°35'10,144"N
16°20'3,127"E

Národní geopark Broumovsko

Od roku 2018 se Geopark Broumovsko zařazuje se svým pořadovým číslem 9 do seznamu českých národních geoparků jako další výjimečné geologicko-historicko-kulturní území České republiky. Geopark v tomto pojetí není novým samostatným chráněným územím, ani zábavním nebo rekreačním parkem s nejrůznějšími atrakcemi. Národní geoparky jsou území, která představují výjimečné geologické bohatství a další přírodní a kulturní dědictví naší země. Geoparky ukazují, jak neživá příroda ovlivňuje životy místních lidí. Geoparky jsou místa, kde kámen tvoří příběhy. A my se tyto příběhy snažíme převyprávět lidem, kteří se v tajuplném kraji Broumovské vrchoviny pohybují. Znovu tyto příběhy připomenout zdejším starousedlíkům, a nově s nimi seznámit ty, které něčím zdejší krajina zaujala a rozhodli se její krásy a zajímavosti poznat se vším všudy.


Geopark Broumovsko je tu pro Vás, pro nás, pro místní i pro návštěvníky. A chce jenom novým způsobem, novou formou připomenout, že Broumovský výběžek a celá Broumovská vrchovina je kraj neobyčejně krásný a zajímavý, s nevídaným přírodním i kulturním bohatstvím, bouřlivou a vzrušující historií geologickou i společenskou, a naprosto vyjímečným geniem loci. Geopark Broumovsko, jak už název napovídá, vychází z geo-logického základu – nejdříve byla Země. Nějakým způsobem vznikla, vyvíjela se a miliony let měnila svoji tvář. Pak přišel člověk a začal krajinu kolem sebe dotvářet – někdy k lepšímu, někdy k horšímu. A všechny tyto změny můžeme vidět kolem sebe, můžeme je vnímat, uvědomovat si souvislosti, a s pokorou přijímat to, co nám Země poskytuje. Kdysi před stamiliony let v prvohorách jsme tu měli rozlehlé tropické močály s bujnou vegetací, jejíž zbytky pod mohutnými nánosy písků a štěrků zuhelnatěly. Když pak obrovské tlaky v zemské kůře vrstvy ztvrdlých hornin opět vyzdvihly z hlubin jako hřeben Jestřebích hor, lidé, kteří následně hory osídlili, tím dostali obnažené sloje kamenného uhlí a obživu na dlouhá staletí. Na konci prvohor nám tady vlivem horotvorných procesů zemská kůra dokonce pukla, a puklinou se valící žhavé magma ze zemských hlubin z řady burácejících sopek vytvořilo ostrý hřeben vulkanických Javořích hor. A lidé, kteří následně osídlili kotlinu, tím dostali hradbu hor jako ochranu před ledovými severními větry, z tvrdých vulkanických hornin pevný stavební kámen a dokonce i něco drahokamů. Ve třetihorách se místní kraj začal zase pozvolna ponořovat, až jej zaplavilo mělké moře, do kterého řeky přinášely obrovské množství jemného písku. Písek časem ztvrdnul v pískovec, a když pak zemské tlaky krajinu opět vyzdvihly a moře ustoupilo, zůstala uprostřed budoucího Broumovského výběžku mohutná vodopropustná pískovcová deska, miskovitě prohnutá jako pánev. A zdejší lidé tak dostali obrovskou zásobárnu výjimečně kvalitní pitné vody, která zajistila jejich domovy a hospodářství, napomohla jejich řemeslům a dobrému živobytí. Navíc dostali i nevídané množství úžasného stavebního, kamenického a sochařského materiálu, jímž zdejší neobyčejně kvalitní pískovec bezesporu je.


Národní Geopark Broumovsko Vám tyto příběhy, a spoustu jiných, chce vyprávět do nejmenších detailů přímo na místě událostí. Zavede Vás na tato místa, která jsou okny do dávné historie Země. Dopřeje Vám s úctou a rozechvěním očistit vlastní rukou třeba zuhelnatělý otisk prvohorní rostliny, pohrát si s oblázky na pláži křídového moře, nebo si osahat ostré hrany tvrdých sopečných hornin, které kdysi po svazích tekly jako žhavé lávové proudy. Geopark však oživuje i méně vzdálené příběhy místních kameníků, stavitelů a sochařů, kteří ke zdejšímu kraji neodmyslitelně patří a jen stěží by mohli bez místního kamenného bohatství projevit svoji zručnost. Jejich díla pak potkáváte doslova na každém kroku v podobě udivujících barokních kostelů, statků, kaplí, božích muk či kamenných křížků.


Přijeďte si tyto příběhy poslechnout a prožít do krajiny pískovce a baroka, Národní Geopark Broumovsko se Vám otvírá!

Vyhledat místo
Interaktivní mapa