Národní Geopark Broumovsko

umístění
Základní informace

GPS souřadnice:
50°35'10.144"N
16°20'3.127"E

Národní Geopark Broumovsko

Od roku 2018 se Geopark Broumovsko zařazuje se svým pořadovým číslem 9 do seznamu českých národních geoparků jako další výjimečné geologicko-historicko-kulturní území České republiky. Geopark v tomto pojetí není novým samostatným chráněným územím, ani zábavním nebo rekreačním parkem s nejrůznějšími atrakcemi. Národní geoparky jsou území, která představují výjimečné geologické bohatství a další přírodní a kulturní dědictví naší země. Geoparky ukazují, jak neživá příroda ovlivňuje životy místních lidí. Geoparky jsou místa, kde kámen tvoří příběhy. A my se tyto příběhy snažíme převyprávět lidem, kteří se v tajuplném kraji Broumovské vrchoviny pohybují. Znovu tyto příběhy připomenout zdejším starousedlíkům, a nově s nimi seznámit ty, které něčím zdejší krajina zaujala a rozhodli se její krásy a zajímavosti poznat se vším všudy.


Geopark Broumovsko je tu pro Vás, pro nás, pro místní i pro návštěvníky. A chce jenom novým způsobem, novou formou připomenout, že Broumovský výběžek a celá Broumovská vrchovina je kraj neobyčejně krásný a zajímavý, s nevídaným přírodním i kulturním bohatstvím, bouřlivou a vzrušující historií geologickou i společenskou, a naprosto vyjímečným geniem loci. Geopark Broumovsko, jak už název napovídá, vychází z geo-logického základu – nejdříve byla Země. Nějakým způsobem vznikla, vyvíjela se a miliony let měnila svoji tvář. Pak přišel člověk a začal krajinu kolem sebe dotvářet – někdy k lepšímu, někdy k horšímu. A všechny tyto změny můžeme vidět kolem sebe, můžeme je vnímat, uvědomovat si souvislosti, a s pokorou přijímat to, co nám Země poskytuje. Kdysi před stamiliony let v prvohorách jsme tu měli rozlehlé tropické močály s bujnou vegetací, jejíž zbytky pod mohutnými nánosy písků a štěrků zuhelnatěly. Když pak obrovské tlaky v zemské kůře vrstvy ztvrdlých hornin opět vyzdvihly z hlubin jako hřeben Jestřebích hor, lidé, kteří následně hory osídlili, tím dostali obnažené sloje kamenného uhlí a obživu na dlouhá staletí. Na konci prvohor nám tady vlivem horotvorných procesů zemská kůra dokonce pukla, a puklinou se valící žhavé magma ze zemských hlubin z řady burácejících sopek vytvořilo ostrý hřeben vulkanických Javořích hor. A lidé, kteří následně osídlili kotlinu, tím dostali hradbu hor jako ochranu před ledovými severními větry, z tvrdých vulkanických hornin pevný stavební kámen a dokonce i něco drahokamů. Ve třetihorách se místní kraj začal zase pozvolna ponořovat, až jej zaplavilo mělké moře, do kterého řeky přinášely obrovské množství jemného písku. Písek časem ztvrdnul v pískovec, a když pak zemské tlaky krajinu opět vyzdvihly a moře ustoupilo, zůstala uprostřed budoucího Broumovského výběžku mohutná vodopropustná pískovcová deska, miskovitě prohnutá jako pánev. A zdejší lidé tak dostali obrovskou zásobárnu výjimečně kvalitní pitné vody, která zajistila jejich domovy a hospodářství, napomohla jejich řemeslům a dobrému živobytí. Navíc dostali i nevídané množství úžasného stavebního, kamenického a sochařského materiálu, jímž zdejší neobyčejně kvalitní pískovec bezesporu je.


Národní Geopark Broumovsko Vám tyto příběhy, a spoustu jiných, chce vyprávět do nejmenších detailů přímo na místě událostí. Zavede Vás na tato místa, která jsou okny do dávné historie Země. Dopřeje Vám s úctou a rozechvěním očistit vlastní rukou třeba zuhelnatělý otisk prvohorní rostliny, pohrát si s oblázky na pláži křídového moře, nebo si osahat ostré hrany tvrdých sopečných hornin, které kdysi po svazích tekly jako žhavé lávové proudy. Geopark však oživuje i méně vzdálené příběhy místních kameníků, stavitelů a sochařů, kteří ke zdejšímu kraji neodmyslitelně patří a jen stěží by mohli bez místního kamenného bohatství projevit svoji zručnost. Jejich díla pak potkáváte doslova na každém kroku v podobě udivujících barokních kostelů, statků, kaplí, božích muk či kamenných křížků.


Přijeďte si tyto příběhy poslechnout a prožít do krajiny pískovce a baroka, Národní Geopark Broumovsko se Vám otvírá!

Vyhledat místo
Interaktivní mapa

Tipy z katalogu

 Za poklady Broumovska II (po stopách Dientzenhoferů)

Za poklady Broumovska II (po stopách Dientzenhoferů)

Trasa Za poklady Broumovska II (po stopách Dientzenhoferů) začíná na náměstí v Teplicích nad Metují. Z náměstí dále pokračujete přes železniční stanici Bohdašín ke kostelu sv. Michaela ve Vernéřovicích. Poté pojedete do Meziměstí a odtud ke kostelu sv. Anny ve Vižňově. Odtud, zpět přes Meziměstí, se dostanete ke kostelu sv. Jakuba Většího v Ruprechticích. Odtud pojedete přes Hynčice a Heřmánkovice na Janovičky. Z Janoviček pak pojedete přes Olivětín na náměstí v Broumově.

Broumovské stěny I.

Broumovské stěny I.

rozcestník Mírové náměstí – Broumov, hřbitovní kostel – Křinice, rozcestník bývalá kovárna (2 km) – Jalovčinec – Zaječí rokle, rozcestník (6 km) – rozcestník Pod Kamennou bránou – Kamenná brána – rozcestník Pod K. bránou – rozcestník U Koruny – Koruna (10 km) – rozcestník U Koruny – rozcestník Zelený hájek – rozcestník K Hájku – rozcestník Nad Slavným – Slavný – rozcestník Suchý Důl – rozcestník Ochoz – Police n. M., náměstí (19 km

Cesta Rájem aneb přes Ameriku do Broumova

Cesta Rájem aneb přes Ameriku do Broumova

Broumovské náměstí, rozcestník Stará radnice – rozcestník Ráj (4 km) – Laudonova kaple (7 km) – Jetřichov (7, 5 km) – křižovatka pod Pasy (11 km) – rozcestník Pod Pasy (11, 5 km) – kaple sv. Huberta (13 km) – Amerika, rozcestník Křinice (15 km) – kaple sv. Anny – rozcestník Martínkovice (20, 5 km) – rozcestník chata Pod Korunou (22 km) – rozcestník Martínkovice (25 km) – okolo letiště – broumovské náměstí (30 km)