Leden 2019

Leden 2019

Došlo k předání pracovní verze strategií regionu Broumovsko a strategií Národního geoparku Broumovsko. Uzavřela se smlouva se společností Pixman, která má přetvořit vzhled webových stránek broumovsko.cz, bikeresort.broumovsko.cz, geopark.broumovsko.cz, dle strategického manuálu rozvoje Broumovska. Začalo se s přípravou textů pro nový web.

Broumovsko na veletrhu GO – Regiontour 2019 Brno, 17. 1. – 20. 1. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se společně s polskými partnery prezentovali, v rámci projektu Rozvoj  cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního  ruchu na brněnském výstavišti. Návštěvníci spíše konstatovali, že náš region znají a už tam několikrát byli. Novinkou pro ně byla informace vzniku  Národního geoparku Broumovsko.

 

Tipy z katalogu