Duben 2019

Duben 2019

Region Broumovsko a Bike resort Broumovsko jsme v jarních a letních měsících propagovali prostřednictvím outdoorové prezentace na vozech MHD v Hradci Králové. Od 1. dubna do 31. července jste se v ulicích města mohli setkat na trolejbusech Městské hromadné dopravy s reklamou lákající turisty do atraktivních lokalit broumovského regionu. Došlo k vydání novin Letní Broumovsko a ty byly distribuovány po regionu. Vyšel Bulletin destinace, který byl rozeslán elektronicky.

Seminář pro veřejnou správu a poskytovatele služeb 4. 4. 2019

V prostorách konferenčního sálu IC Broumov se konal Seminář pro představitele veřejné správy a poskytovatele služeb. Mezi účastníky byli starostové, zástupci obci na Broumovsku, podnikatelé regionu i partneři projektu z Polska.

Tipy z katalogu