Březen 2019

Březen 2019

Broumovsko na veletrhu Infotour a Cykloturistika 2019 Hradec Králové, 8. 3. – 9. 3. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a cykloturistiky Infotour a Cykloturistika 2019 v královéhradeckém výstavním centru Aldis. Poptávka byla veliká po Národních Geoparku Broumovsko. Turisté se přímo ptali po ubytování a tipech na výlet.

Broumovsko na veletrhu Euroregion Tour 2019 Jablonec nad Nisou, 14. 3. – 16. 3. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2019 ve výstavním Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Turisté cíleně hledali stánek regionu Broumovsko. Ptali se na přírodní atraktivity a na méně známá turistická místa regionu.

Konference česko-polského projektu Interreg v Radkowě, 22. 3. 2019

V přednáškovém sále radnice polského města Radków se dne 22. 3. 2019 konala konference společného česko-polského projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet. Kromě zástupců všech partnerů realizačního týmu (SDMB o.p.s., LOT Aglomeracja Walbrzyska a Gmina Radków), se konference zúčastnili také zástupci poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, zainteresovaných polských i českých obcí, polských geovědních institucí a škol. Mezi dalšími přednesenými příspěvky byly blíže prezentovány také Strategie rozvoje cestovního ruchu a geoturistiky.

Broumovsko na veletrhu For Bikes 2019 Praha, 29. 3. – 31. 3. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním cyklistickém veletrhu For Bikes 2019 na výstavišti v pražských Letňanech jako významná a perspektivní cyklistická a cykloturistická destinace. Na stánku byl připraven malý dotazník s průzkumem, zda návštěvníci veletrhu region Broumovsko znají. Výsledek – 82% region už zná a 45% už v regionu nejméně jednou byla. Celkem bylo vyplněno 58 dotazníků. Účast a poptávka na tomto veletrhu byla veliká. Návštěvníci hledali cyklo-mapy a poptávali ubytování v regionu.

Regionální produkt – ARZ

Účastnili jsme se valné hromady ARZ, kde se diskutovalo o výši členského poplatku, byly vytvořeny nové webové stránky, kromě arz.cz ještě trhovnik.cz a domluvila se větší spolupráce se členy přes sociální sítě. Načasovalo se vydání čtvrtletníků, novin v elektronické podobě. Na Broumovsku se začalo s oslovováním potencionálních zájemců o certifikát "Broumovsko - regionální produkt".

Tipy z katalogu