Březen 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a cykloturistiky Infotour a Cykloturistika 2019 v královéhradeckém výstavním centru Aldis. Poptávka byla veliká po Národních Geoparku Broumovsko. Turisté se přímo ptali po ubytování a tipech na výlet.

Březen 2019

Broumovsko na veletrhu Infotour a Cykloturistika 2019 Hradec Králové, 8. 3. – 9. 3. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a cykloturistiky Infotour a Cykloturistika 2019 v královéhradeckém výstavním centru Aldis. Poptávka byla veliká po Národních Geoparku Broumovsko. Turisté se přímo ptali po ubytování a tipech na výlet.

Broumovsko na veletrhu Euroregion Tour 2019 Jablonec nad Nisou, 14. 3. – 16. 3. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2019 ve výstavním Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Turisté cíleně hledali stánek regionu Broumovsko. Ptali se na přírodní atraktivity a na méně známá turistická místa regionu.

Konference česko-polského projektu Interreg v Radkowě, 22. 3. 2019

V přednáškovém sále radnice polského města Radków se dne 22. 3. 2019 konala konference společného česko-polského projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet. Kromě zástupců všech partnerů realizačního týmu (SDMB o.p.s., LOT Aglomeracja Walbrzyska a Gmina Radków), se konference zúčastnili také zástupci poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, zainteresovaných polských i českých obcí, polských geovědních institucí a škol. Mezi dalšími přednesenými příspěvky byly blíže prezentovány také Strategie rozvoje cestovního ruchu a geoturistiky.

Broumovsko na veletrhu For Bikes 2019 Praha, 29. 3. – 31. 3. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním cyklistickém veletrhu For Bikes 2019 na výstavišti v pražských Letňanech jako významná a perspektivní cyklistická a cykloturistická destinace. Na stánku byl připraven malý dotazník s průzkumem, zda návštěvníci veletrhu region Broumovsko znají. Výsledek – 82% region už zná a 45% už v regionu nejméně jednou byla. Celkem bylo vyplněno 58 dotazníků. Účast a poptávka na tomto veletrhu byla veliká. Návštěvníci hledali cyklo-mapy a poptávali ubytování v regionu.

Regionální produkt – ARZ

Účastnili jsme se valné hromady ARZ, kde se diskutovalo o výši členského poplatku, byly vytvořeny nové webové stránky, kromě arz.cz ještě trhovnik.cz a domluvila se větší spolupráce se členy přes sociální sítě. Načasovalo se vydání čtvrtletníků, novin v elektronické podobě. Na Broumovsku se začalo s oslovováním potencionálních zájemců o certifikát "Broumovsko - regionální produkt".

Tipy z katalogu

Teplické skály

Teplické skály

Vydejte se na výlet teplickým skalním labyrintem, který místy doslova bere dech. Než stanete v centru Teplických skal, pod monumentální hradbou Chrámových stěn, projdete dlouhou Vstupní roklí. Skály po obou stranách rokle budou stále příkřejší, vyšší, nedostupnější… Nakonec se údolí sevře v úzké nehostinné soutěsky. Ty musely být v minulém století na několika místech rozšířeny – tak nepřístupné teplické skalní město bylo. Za soutěskami Skalního a Chrámového náměstí se skály opět otevřou, zavoní Krakonošova zahrada a opět uvidíte slunce. Jste pod Chrámovými stěnami. Pokračujete po okraji skalního města a hlubokými soutěskami Sibiře okruh uzavřete. Při cestě zpět můžete ještě vystoupat po příkrých schodech na zříceninu skalního hradu Střmen. Obejít celý turistický okruh je přeci jen náročnější výlet, zážitek z divokých přírodních partií si ale odnesou všichni bez rozdílu věku.

Adršpašské skály

Adršpašské skály

Ohromující divokost adršpašského skalního města překvapí každého. Tisíce skalních věží, hluboké rokle, exponované vyhlídky na skalních srázech, úzké průchody mezi chladnými stěnami, jezírka a vodopády… Prohlídkový okruh vás provede nejkrásnějšími místy skalního města. Nedaleko skal, v adršpašském zámku naleznete oázu klidu s expozicí, horolezeckým muzeem, únikovou hrou, kavárnou a informačním centrem. Nad zámkem, na okraji Adršpašských skal můžete navštívit Starozámecký vrch se zříceninou hradu. Vystoupat můžete i na nedaleký Křížový vrch s krásnou vyhlídkou na panorama skal a vzdálené Krkonoše.

Klášter Broumov

Klášter Broumov

Impozantní barokní komplex broumovského kláštera na vás dýchne bohatou historií a můžete tu s přehledem strávit celý den. Na celoročně přístupný prohlídkový okruh této národní kulturní památky můžete vyrazit i s dětmi. Společně nahlédnete za mohutné klášterní zdi, které ukrývají unikátní kopii Turínského plátna, vzácně dochovanou klášterní knihovnu nebo bohatě zdobený kostel sv. Vojtěcha. Na zvídavé návštěvníky čeká Dětská galerie Lapidárium nebo středověká klášterní písárna s interaktivními prohlídkami. Ve volně přístupné klášterní zahradě si odpočinete pod košatým staletým dubem, prozkoumáte moderní umění v Galerii Dům a prohlédnete si funkční historický kuželník. V klášterní kavárně vás potěší výborná káva, moderní gastronomii okusíte v klášterní restauraci. A pokud se vám nebude chtít jinam, v renovovaných mnišských celách klášterního Domu hostů můžete na noc složit svou hlavu.