Rok 2018

Stali jsme se Národním geoparkem! 

Rok 2018

Stali jsme se NÁRODNÍM GEOPARKEM :)

Fotosoutěž se zaměřením na cykloturistiku

Broumovsko je rájem pro cykloturisty, a proto jsme v termínu od 15. 8. – 15. 11. 2018 zrealizovali cyklosoutěž o krásné ceny – například cyklomikiny, helmy, nářadí na opravu kol. Cyklosoutěž jsme preentovali na Facebooku a hlavní fotografií vyhrál pan Vojtěch Lanta – který přesně zachytil atmosféru, o kterou nám šlo. Těšíme se, že v roce 2019 zrealizujeme.

Víte, že máme billboardy aneb Broumovsko v tištěných médiích?

Kraj pískovcových skal a barokních památek stojí za to navštívit po celý rok a podzimní a zimní krajina je u nás prostě překrásná. V rámci projektu „Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet“ jsme krásy regionu prezentovali v časopisu deníku Mladá Fronta Ona Dnes, v turistickém časopisu Moje Země. O regionu se čtenáři dozvědí ještě v časopisu 5 + 2, mimořádném vydání Reflexu, v Učitelských novinách a také v Deníku. Zároveň jsme umístili billboardy s upoutávkou k zimní návštěvě regionu do Brna, Ostravy nebo cestou do Krkonoš. Pevně věříme, že tyto marketingové aktivity podpoří prodloužení turistické sezóny do zimních měsíců a nalákají k návštěvě nejednoho turistu.

Pracujeme na strategiích 

Počátkem listopadu 2018 se sešli zájemci o zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu a Strategie rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko. Tyto dvě strategie zpracovává Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s., prostřednictvím expertních firem od jara 2018. V dubnu tlumočili účastníci semináře pro veřejnou správu a poskytovatele služeb zpracovatelům strategií své názory na silné a slabé stránky regionu, hrozby a příležitosti v cestovním ruchu. Následně zpracovatelé strategií vyhodnotili souvislosti s dalšími regionálními a nadregionálními rozvojovými dokumenty a opatřili data související s cestovním ruchem. Strategie jsou zpracovány v doporučené struktuře pro tvorbu strategických dokumentů v cestovním ruchu tak, aby byly v souladu s metodickými postupy. Při listopadovém setkání v pracovních skupinách seznámili zpracovatelé účastníky s kvantifikací přínosů a dopadů z cestovního ruchu na Broumovsku. Strategie vyhodnocují možnosti spolupráce s územím Valbřišska a Radkowska, proto se pracovních skupin účastnili rovněž zástupci polských partnerů – destinační společnosti Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska a Gminy Radków. Data obsažená ve strategiích poskytují relevantní argumentaci pro obhájení Broumovska jako významné turistické oblasti v rámci širších regionálních, národních a mezinárodních vztahů. Současně navržené priority a opatření napomohou při rozvoji cestovního ruchu jako součásti rozvoje regionu. V cestovním ruchu je nezbytná výměna informací mezi destinačním managementem, poskytovateli služeb a veřejnou správou, a proto setkávání pracovní skupin bude pokračovat.

Novinářské a bloggerské tripy

Měsíc červenec se ve spolupráci s kongresovou kanceláří Královéhradeckého kraje nesl ve znamení návštěvy německého novináře a bloggerů z celého světa, kteří si v rámci celosvětové konference TBEX konané v Ostravě vybrali pro svůj poznávací výlet Východní Čechy. Na Broumovsku si vyzkoušeli skalní lezení v labyrintech na Ostaši, kde ochutnali i místní kuchyni u Malíků a zejména si užili ranní Adršpašsko-teplické skály, kde fotili ranní mlhy, skalní zákoutí a byli z přírody doslova unešení. Z celého tripu sdíleli moderní Instastories na svých profilech a destinačnímu managementu poskytli také fotografie. Děkujeme za spolupráci kanceláři kongresové turistiky Královéhradeckého kraje a odboru cestovního ruchu KHK za zprostředkování možností prezentovat region do zahraničí.

Tipy z katalogu

Teplické skály

Teplické skály

Vydejte se na výlet teplickým skalním labyrintem, který místy doslova bere dech. Než stanete v centru Teplických skal, pod monumentální hradbou Chrámových stěn, projdete dlouhou Vstupní roklí. Skály po obou stranách rokle budou stále příkřejší, vyšší, nedostupnější… Nakonec se údolí sevře v úzké nehostinné soutěsky. Ty musely být v minulém století na několika místech rozšířeny – tak nepřístupné teplické skalní město bylo. Za soutěskami Skalního a Chrámového náměstí se skály opět otevřou, zavoní Krakonošova zahrada a opět uvidíte slunce. Jste pod Chrámovými stěnami. Pokračujete po okraji skalního města a hlubokými soutěskami Sibiře okruh uzavřete. Při cestě zpět můžete ještě vystoupat po příkrých schodech na zříceninu skalního hradu Střmen. Obejít celý turistický okruh je přeci jen náročnější výlet, zážitek z divokých přírodních partií si ale odnesou všichni bez rozdílu věku.

Adršpašské skály

Adršpašské skály

Ohromující divokost adršpašského skalního města překvapí každého. Tisíce skalních věží, hluboké rokle, exponované vyhlídky na skalních srázech, úzké průchody mezi chladnými stěnami, jezírka a vodopády… Prohlídkový okruh vás provede nejkrásnějšími místy skalního města. Nedaleko skal, v adršpašském zámku naleznete oázu klidu s expozicí, horolezeckým muzeem, únikovou hrou, kavárnou a informačním centrem. Nad zámkem, na okraji Adršpašských skal můžete navštívit Starozámecký vrch se zříceninou hradu. Vystoupat můžete i na nedaleký Křížový vrch s krásnou vyhlídkou na panorama skal a vzdálené Krkonoše.

Klášter Broumov

Klášter Broumov

Impozantní barokní komplex broumovského kláštera na vás dýchne bohatou historií a můžete tu s přehledem strávit celý den. Na celoročně přístupný prohlídkový okruh této národní kulturní památky můžete vyrazit i s dětmi. Společně nahlédnete za mohutné klášterní zdi, které ukrývají unikátní kopii Turínského plátna, vzácně dochovanou klášterní knihovnu nebo bohatě zdobený kostel sv. Vojtěcha. Na zvídavé návštěvníky čeká Dětská galerie Lapidárium nebo středověká klášterní písárna s interaktivními prohlídkami. Ve volně přístupné klášterní zahradě si odpočinete pod košatým staletým dubem, prozkoumáte moderní umění v Galerii Dům a prohlédnete si funkční historický kuželník. V klášterní kavárně vás potěší výborná káva, moderní gastronomii okusíte v klášterní restauraci. A pokud se vám nebude chtít jinam, v renovovaných mnišských celách klášterního Domu hostů můžete na noc složit svou hlavu.