umístění
Komenského nám. 1,
549 54 Police nad Metují

Začátek: 1.10.2020
Konec: 28.10.2020

Knihovny benediktinských klášterů

Knihovny benediktinských klášterů

Datum konání: 06.06.2020 – 28.10.2020; denně kromě pondělí 9.30–12.00 a 13.00–17.00 
Místo konání: benediktinský klášter, Police nad Metují

Benediktinské knihovny – Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad

Výstava je jedním z výstupů výzkumného úkolu "Brána moudrosti otevřená"který řeší Katedra pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli. Její premiéra se uskutečnila v roce 2019 paralelně v klášterech v Broumově a Rajhradu. Výstava podává přehled historie benediktinského řádu a jeho počátků v českých zemích od 10. století.  Dále se soustřeďuje na historii obou klášterů a jejich stavební a architektonický vývoj s důrazem na působení K. I. Dientzenhofera v Broumově a J. B. Santiniho-Aichela v Rajhradu. Její hlavní část je zaměřena na historii knihoven v obou klášterech, vznik monumentálních knihovních sálů a přehled vývoje a složení knihovních fondů obou knihoven. Představuje nejvzácnější jednotliviny – středověké rukopisy, inkunábule (tisky z doby před r. 1500), nejzajímavější staré tisky, zpřístupňuje ukázky výzdoby, typografických prvků, historických knižních vazeb, použitých druhů psacích látek i některé druhy kování. Zvláštní část je věnována péči o stav knihovních fondů a ukázkám postupů restaurování některých vzácných svazků. Pro Polici nad Metují bude kolekce doplněna prezentací historie zdejšího benediktinského kláštera a jeho knihovny, která zanikla v souvislosti se zrušením kláštera Josefem II., a naznačí vzájemné vazby především s klášterem broumovským.

Výstava se uskuteční benediktinském klášteře v Polici nad Metují a její vernisáž proběhne v pátek 5. června 2020 od 17 hodin. Součástí bude promítání filmu o klášterech a jejich knihovnách v Broumově a Rajhradu, dále komentovaná prohlídka a beseda s autory výstavy a badateli dějin klášterů Broumova a Police nad Metují a v neposlední řadě budou představeny nové projekty pro polický klášter. Těšit se můžete i na hudební doprovod celé akce. Výstava se poté potrvá od 6. června do 28. října 2020 a zhlédnout ji můžete denně kromě pondělí 9.30–12.00 a 13.00–17.00.

Prosím, sledujte i nadále aktuální vývoj situace ohledně bezpečnostních opatření nařízených vládou ČR, webové a facebookové stránky, kde jsou informace průběžně aktualizovány.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa