Infocentrum, Broumov

Infocentrum, Broumov

Hlavní náplní Informačního centra Broumova je shromažďování a bezplatné poskytování komplexních informací (nejen turistických) a je důležitým článkem propagace města i celého regionu.

Poskytujeme informace a nabízíme informační materiály o:

 • městě a okolí
 • regionu Broumovsko
 • polském příhraničí
 • historických objektech
 • kulturním a sportovním vyžití
 • ubytování a stravování
 • výletech do okolí pěšky, na kole či autem

Mezi naše komerční aktivity patří:

 • prodej pohlednic, průvodců, turistických map, brožur, DVD
 • prodej regionální literatury, místních novin, kalendářů
 • prodej suvenýrů (turistických známek, medailí, píšťalek, magnetek aj.)
 • prodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce ve městě i regionu

Doplňkové služby a další činnost kanceláře:

propagace města a regionu v českých a zahraničních mediích, periodikách
bezplatné wi-fi připojení
možnost 24hodinového využití multimediálního kiosku s informacemi o městě, regionu, jízdních řádech, počasí, o všeobecném dění v rámci regionálního zpravodajského servisu
propagace MĚSTSKÉHO PSÍHO ÚTULKU vč. prodeje upomínkových předmětů s logem útulku
spolupráce a realizace aktivit s polským partnerským městem Nowa Ruda
evidence grantů a příspěvků na spolkovou činnost ve městě
rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce v regionu vč. akcí přes V kanceláři Informačního centra Broumovska svou činnost zajišťuje i Oddělení kultury.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa