Vilém Veverka s Vilmou Cibulkovou vystoupí v předehře festivalu Za poklady Broumovska

Broumov | 17. ročník festivalu Za poklady Broumovska nabídne v neděli 1. května 2022 první z letošních koncertů – festivalovou předehru v podání hobojisty Viléma Veverky a herečky Vilmy Cibulkové. Vstupenky na komponovaný večer, jehož podtitul zní Krása dialogu, je možné zakoupit v předprodeji na www.zapoklady.cz.

Dialog mezi literaturou a hudbou bude akcentován v neděli 1. května od 18 hodin v broumovském klášteře, v sále Dřevník. Hobojista Vilém Veverka přinese inspiraci v podobě výběru z dvanácti fantazií jednoho z nejproduktivnějších skladatelů minulosti G. Ph. Telemanna a cyklu Šesti metamorfóz Benjamina Brittena, zpodobňujících v šesti personifikacích protikladné lidské vlastnosti. Herečka Vilma Cibulková pak hudbu doplní výběrem ze Shakespearových Sonetů v překladu Martina Hilského. Námětem sonetů je krása, politika, láska, i pomíjivost života a citů – tedy témata svým vyzněním velmi současná.

Spolupráci s Vilmou Cibulkovou Veverka popisuje následovně: „S Vilmou se rozhodně nesetkáváme poprvé, nicméně atraktivní produkce, kterou v rámci prologu festivalu představíme, patří rozhodně k tomu nejnovějšímu. Vilma je doslova ideálním představitelem této „role“, dlouho jsem si přál právě s ní něco podobného opakovaně realizovat. Nyní je to zde, a díky tomu jsme schopni nabídnout našim divákům formát, který pravděpodobně doposud nemohli zhlédnout a slyšet.

Program festivalové předehry:

Georg Philipp Telemann:
12 fantazií pro hoboj sólo (výběr)

Fantazie 3 h moll, TWV 40:4
Largo – Vivace – Largo – Vivace – Allegro
Fantazie 5 C dur, TWV 40:6
Presto – Largo – Presto - Dolce – Allegro – Allegro
Fantazie 9 E dur, TWV 40:10
Affetuoso – Allegro – Grave – Vivace
Fantazie 12 g moll, TWV 40:13
Grave – Allegro – Grave – Allegro – Dolce – Allegro – Presto

Benjamin Britten:
Šest metamorfóz podle Ovidia pro hoboj sólo op. 49

Pan – Phaeton – Niobé – Bakchus – Narcis – Arethusa

William Shakespeare:
Sonety (výběr, v překladu Martina Hilského)

Vstupné na koncert za 290 Kč, nebo za 690 Kč (toto vstupné zahrnuje setkání s interprety a číši vína) je možné zakoupit online na festivalovém webu www.zapoklady.cz nebo na pokladně prohlídkového okruhu broumovského kláštera.

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje, města Broumov, hlavním partnerem je společnost MND. Významnými partnery jsou Hobra-Školník, Státní fond kultury ČR, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Raiffeisen Leasing, Z-Trade a Wikov. Partnery festivalu jsou královéhradecká diecéze a místní farnosti, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Agentura pro rozvoj Broumovska, Region Broumovsko, velvyslanectví Polska, společnost Petrof, penzion Jízdárna Hejtmánkovice a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve svých obcích. Mediálními partnery 17. ročníku festivalu jsou Radio Classic, Český rozhlas Hradec Králové, Klasikaplus.cz, Opera+, časopis Harmonie, PROPAMÁTKY, scéna.cz, Katolický týdeník, Naše Broumovsko a Místní kultura.Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumov­ských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská his­torie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.

Kateřina Ostradecká
Za poklady Broumovska
Agentura pro rozvoj Broumovska
Tel: +420 491 521 283, +420 723 282 214
E-mail: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Vyhledat místo
Interaktivní mapa