Svatojiřská pouť na Broumovsku připomene starodávnou tradici poutí

Broumov / Ve dnech 21.–23. dubna se v Otovicích uskuteční druhý ročník obnovené Svatojiřské poutě. Bohatý program bude zahrnovat koncerty, procesí od kostela ke kostelu, tvůrčí dílnu, mši svatou i volnou zábavu pro děti a dospělé. Pouť je určena všem zájemcům a poutníkům z České republiky i Polska.

Poutnický předprogram bude zahájen již v pátek 21. dubna v 17 hodin úklidem poutnické stezky v rámci Dne Země. Ve 20 hodin se pak program přesune do otovické Villy Strooikaas, kde se uskuteční koncerty kapel Kvadrata Supro a Audio Attaché. Hlavní program startuje v sobotu 22. dubna Svatojiřskou poutí z Otovic do Martínkovic. Poutníci se shromáždí v 10:30 u kostela sv. Barbory v Otovicích, kde zároveň proběhne komentovaná prohlídka kostela. V 11:00 se pak procesí vydá k martínkovickému kostelu sv. Jiří a Martina, kde ve 12:00 proběhne Mše svatá s doprovodem Clari Cantus. Po ní bude ve 13 hodin následovat vyprávění o pouti s paní Hannelore Erber a tvůrčí dílna na faře Hoprich.  Od 14:00 do 18:00 pak na všechny zájemce čeká v Otovicích „Na písku“ doprovodný program a volná zábava pro děti i dospělé spolu s hudebním programem a občerstvením. V neděli 23. dubna v 10 hodin bude následovat úklid, kde bude vítán každý dobrovolník. Občerstvení zajištěno.

Obnovení dávné tradice se ujaly obce s podporou místních spolků a nadšenců z Martínkovic a Otovic v čele s Annou Smékalovou, Kristýnou Kvapilovou a Štěpánem Přibylem, pro které je význam poutě důležitý zejména v rovině přátelského sousedského setkávání a také v návaznosti na historický kontext přelomu 19. a 20. století.

„S radostí můžeme i letos zvát k sousedskému setkání prostřednictvím Svatojiřské poutě. Po chystání loňského "zkušebního" a možná až nad míru euforicky očekávaného ročníku zbyla hlavně radost z naplnění myšlenky v dnešní době tak potřebného propojování lidí s cílem vzájemné empatie a pomoci. Myslím, že Anna, Kristýna i já vnímáme uvolněnou formu potkávání místních i poutníků vzdálenějších jako podstatný díl skládačky spoluutváření veřejného prostoru. Nyní již s napětím očekáváme predikci počasí a těšíme se na hojnou účast při druhém ročníku znovuobnovené Svatojiřské poutě – z Otovic do Martínkovic,“ říká Štěpán Přibyl.

Svatojiřská pouť je partnerskou akcí Broumova 2028, který kandiduje na Evropské hlavní město kultury. Hlavním tématem kandidatury je myšlenka kreativního poutnictví, které vybízí každého z nás k tomu, abychom aktivně a společně řešili výzvy dnešní Evropy.

Kateřina Ostradecká
Broumov 2028
T: +420 723 282 214
E:
katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Vyhledat místo
Interaktivní mapa