Regionální produkt Broumovsko rozšiřuje své řady

Regionální produkt Broumovsko - rozšiřujeme řady

Dne 18. 4. budeme certifikovat.
Hlavním cílem regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční, známé např. svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi, nebo i "nové" či zapomenuté) a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají.
Značení je určeno jak návštěvníkům regionů, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce. Výrobci a provozovatelé služeb a zážitků získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce.
Co vám nabízíme?

  • umístění na www.broumovsko.cz
  • umístění na www.arz.cz
  • reklama na sítích 2x ročně
  • pozvánky na trhy a jarmarky nejen v regionu
  • reklama v tisku 1x ročně
  • propagace dané akce
  • 3 produktové fotografie
  • pomoc při vyplňování žádostí o dotace (spojené se značkou Broumovsko - regionální produkt)
  • prezentace držitelů značky koordinátorem na aktuálních akcích

Více informací na katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
Broumovsko - žádost o značku 2024.pdf
Broumovsko - certifikační kritéria.pdf

Vyhledat místo
Interaktivní mapa