První den 9. Broumovských diskusí se zaměřil na solidaritu a sounáležitost v Evropě i v každodenním životě

Broumov – Ve čtvrtek 3. listopadu odstartoval v broumovském klášteře hlavní program 9. Broumovských diskusí. První dva panely této čtyřdenní konference otevřely diskusi na téma Solidarita a sounáležitost v Evropě a v každodenním životě. V pátek 4. listopadu pokračuje konference panelem prezidentských kandidátů. Hlavní panely je možné sledovat naživo online.

Součástí slavnostního zahájení konference byla ve čtvrtek dopoledne videozpráva Hanse-Gerta Pötteringa, bývalého předsedy Evropského parlamentu a zástupce pro evropské záležitosti Konrad-Adenauer-Stiftung. Je důležitým úkolem vlád jednotlivých zemí EU, aby lidem vysvětlily, že v solidaritě s Ukrajinou nesmíme polevit. Jinak by Putin byl v pokušení postupovat a je třeba – zejména zde v České republice – připomenout Mnichovskou dohodu z roku 1938, kdy kvůli ústupkům mohl Hitler zabrat Sudety. Žádný mír to nepřineslo, jen Hitlera povzbudilo k zaútočení na Polsko a další země. … V této solidaritě bude nutné vytrvat delší dobu a vlády jednotlivých zemí musí podpořit materiálně znevýhodněné občany. V tomto ohledu neexistuje jen solidarita s Ukrajinou, ale také solidarita s jednotlivými lidmi Evropské unie,“ uvedl Pöttering ve své videozprávě.

Na slavnostní zahájení navázal 1. diskusní panel na téma Solidarita a sounáležitost v současné Evropě, jehož hosty byli Daniel Kroupa (politolog, filozof, pedagog), Klára Šimáčková Laurenčíková (zmocněnkyně vlády pro lidská práva) a Vojtěch Boháč (novinář). Diskusi moderovala Světlana Witowská.

„Úkolem politiků je říkat lidem, že musíme být solidární a musíme se uskromnit. Část společnosti však politiky vůbec neposlouchá. Změnit situaci může to, co se děje na té základní úrovni. Máte-li společnost atomizovanou a lidé jsou v té společnosti sami, je jejich situace zoufalá. Najdou-li však k sobě lidé vztahy v prostředí, kde se nacházejí, najdou společné řešení,“ uvedl Daniel Kroupa a během panelu také dodal: „Zvykli jsme si užívat slovo solidarita v sociálním smyslu… Solidarita však předpokládá dobrovolnost, ve společnosti je třeba probudit opravdovou soudržnost mezi lidmi, tak jak to bylo mezi lidmi na malých vesnicích. Pozoroval jsem to ještě v 50., 60. letech – obrovskou soudržnost, v 70. a 80. letech se už jednota vesnice začala rozpadat. Jsou-li tam dnes lidé v těžké sociální situaci, chybí jim vzájemná pomoc. Je třeba přemýšlet, jak obnovit energii vzájemného sdružování lidí.“

„Musíme usilovně pracovat na tom, proč máme být solidární, aby bylo zřejmé, že solidarita je hodnota, o kterou je třeba pečovat. Důležité je také udržet ve společnosti povědomí o tom, o co skutečně jde na Ukrajině. … Je potřeba stavět pevnou hráz radikálním silám, které se začínají probouzet ve společnosti,“ uvedla Klára Šimáčková Laurenčíková.

„Solidarita je něco, co je oboustranné, co se učí a co v sobě obsahuje empatii. Vzájemná empatie je velice zásadní. Je třeba reflektovat, kolik vnitřní solidarity ještě máme a po kom ji můžeme chtít. Je zde spoustu lidí, kteří už nejsou schopni solidaritu projevit. Lidé začali být válkou unavení. Mnozí přestali sledovat, co se na východní frontě děje, jiní začali pod náporem blížící se krize přemýšlet, jestli všechno není náhodou jinak, jestli bychom přeci jen neměli dát přednost sobě,“ zamýšlel se nad současnou situací v Evropě Vojtěch Boháč.

V odpoledních hodinách pokračovala konference 2. panelem na téma na téma Solidarita a sounáležitost v každodenním životě. Nad tím, co je hybnou silou solidarity nebo jak souvisí solidarita s charakterem, se zamýšleli Eugenie Číhalová (členka Rady vlády pro národnostní menšiny), Karin Lednická (spisovatelka) a Pavel Pola (rektor kostela Pražského Jezulátka)​ spolu s moderátorkou Martinou Maškovou.

„Solidaritu můžeme vysledovat u všech živých bytostí, člověk v tomto smyslu netvoří výjimku. A já bych ji vůbec nespojovala s charakterem člověka, kde bychom ji často marně hledali, a totéž bych řekla i o vzájemné sounáležitosti. Tyto vlastnosti nám nejsou dány, získáváme je výchovou, příkladem, a ne všichni jsou ochotni je přijímat. Záleží opět jenom na přístupu k těm, se kterými bychom je chtěli sdílet,“ zamyslela se nad tématem konference Eugenie Číhalová.

Zkratkovité výkřiky na sociálních sítích zběsile pendlují mezi krajnostmi. A kdesi uprostřed nepovšimnutě míjejí lidi, kterým se solidarity nebo třeba jen pouhé pozornosti nedostává. Ti lidé jsou v naší bezprostřední blízkosti, byť třeba v rozdílné bublině. Možná volají o pomoc způsobem, který nás spíše popouzí, než podněcuje k dobrotě. Možná jsou už tak uondaní, že nevolají vůbec. Možná je jejich pocit křivdy oprávněný, ale my o tom nevíme. Možná si ne dostatečně často uvědomujeme, že zároveň s úsilím o záchranu tropických pralesů bychom neměli přestat zalévat kytky na domácím parapetu,“ uvedla Karin Lednická.

„Solidarita je podle mě jednou ze základních křesťanských hodnot. Dovolil bych si ji parafrázovat jako vědomí, že patříme k sobě, že jsme „na jedné lodi“, že jsme na sobě do jisté míry závislí, druhé lidi potřebujeme a oni potřebují nás. To má důsledky pro naše vlastní sebevědomí i pro podobu našich vztahů,“ myslí si Pavel Pola.

Ve večerních hodinách bude diskuse pokračovat byznysovým panelem s hosty Janem Bartou, Martinem Vohánkou a Antonínem Kokešem, pod moderátorským dohledem Michaela Rozsypala.

Páteční program odstartuje v 10:00 třetím panelem, jehož tématem bude Solidarita a sounáležitost pohledem prezidentských kandidátů. Nad tím, zda patří solidarita do politiky nebo jakou roli hraje prezident v otázce solidarity a sounáležitosti, se zamyslí prezidentští kandidáti Pavel Fischer​, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Josef Středula. Moderovat bude novinářka Veronika Sedláčková.

Všechny tři hlavní panely živě přenáší Česká televize, která je generálním mediálním partnerem konference. Sledovat je lze v iVysílání na tomto odkazu, kde bude možné záznam najít i zpětně: https://www.ceskatelevize.cz/porady/15366788930-broumovske-diskuse-2022/

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov pořádá Broumovské diskuse ve spolupráci s neziskovou organizací Agentura pro rozvoj Broumovska od roku 2014. Předchozí ročníky se zamýšlely nad tématy Demokratická diskuse, Mír, Evropská identita, Vize vzdělanosti, Hrdinství a odvaha, Důvěra a porozumění, Hodnoty a společnost.

Statutárním partnerem konference je město Broumov. Hlavními partnery jsou Královéhradecký kraj, Jan Barta, Hobra – Školník, US Embassy, Raiffeisen Leasing, Konrad-Adenauer-Stiftung a Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Partnery jsou Podnikatelský klub Broumovska, Nadace OSF, Z - TRADE, Edumed, SaarGummi, Martina Rosová, Centrum Walzel a Pixman. Generálním mediálním partnerem je Česká televize. Hlavními mediálními partnery jsou Deník N a ČRo Plus, mediálními partnery jsou ČRo HK, Katolický týdeník, Naše.broumovsko.cz a Místní kultura. Regionálními partnery jsou Strategická rada regionu Broumovsko, Benediktinské opatství sv. Václava, Maiwaldova akademie a Agentura pro rozvoj Broumovska.


Kateřina Ostradecká
Michaela Plchová

Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Vyhledat místo
Interaktivní mapa