Program a novinky broumovského kláštera pro rok 2022

KULTURA

Galerie Dům | www.galeriedum.cz | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Galerie Dům se dlouhodobě věnuje prezentaci především malířského a sochařského média, a to v jejich aktuálních specifických formách. Vedle ikonických postav českého výtvarného prostoru 2. poloviny 20. století zařazuje i důležité autory střední generace, současně ale představuje talentované nedávné absolventy vysokých uměleckých škol. Často zviditelňuje tvůrčí principy, jež primárně nevycházejí z momentální společenské atraktivnosti konkrétních vnějších témat, ale sledují inspirativnost prostoru obecnějšího charakteru. Do výstavní koncepce jsou díky možnostem exteriérových výstav v klášterní zahradě zařazována i site specific díla, reflektující silnou atmosféru sousedství barokního kláštera.

Kurátorsky vedená výstavní koncepce Galerie Dům klade důraz také na kontinuitu svého programu, v níž spatřuje samostatnou kulturní hodnotu pro region Broumovska a město Broumov. Za dobu své existence galerie zpřístupnila odborné i laické veřejnosti regionu mnoho významných umělců a jejich klíčových děl. Povahou sice komorní prostor, tak nabízí profesionálně realizované výstavy se všemi doprovodnými tiskovinami, a to v kvalitě srovnatelné se státními odbornými institucemi. Na druhé straně velký počet autorů vysoce oceňuje osobní kontakt s kulturním prostředím Broumovska a umělci tu při svém pobytu často objevují nové inspirační zdroje.

Kurátoři galerie: Iva Mladičová, Petr Vaňous

Markéta Hlinovská
8. 5. – 3. 7. 2022 | vernisáž 7. 5. 2022

Markéta Hlinovská patří mezi nejvýraznější absolventy ateliéru Grafika I, prof. Jiřího Lindovského na pražské AVU. Je sice absolventkou grafického ateliéru, její práce mají však od počátku experimentální a přesahující charakter.

Kryštof Kaplan
10. 7. – 28. 8. 2022 | vernisáž 9. 7. 2022

Sochařské práce Kryštofa Kaplana charakterizuje obecně velkorysá forma, plasticita realizovaná základními fyzikálními zákonitostmi, obvykle kombinovaná s mechanickou konstrukcí.

Jiří Marek
4. 9. – 31. 10. 2022
| vernisáž 3. 9. 2022
Autor patří mezi slibné autory nastupující malířské generace narozené na počátku 90. let.

Klášterní zahrada 2022: Kryštof Kaplan – Petr Šťastný
8. 5. – 31. 10. 2022 | vernisáž 7. 5. 2022
Exteriérová výstava dvou umělců z mladé sochařské generace.

The Palace of Concrete Poetry | www.oraetlege.cz | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Výstava s názvem The Palace of Concrete Poetry je organizována pod hlavičkou dlouhodobě koncipovaného projektu Ora et lege (Modli se a čti), který je dialogem současného umění s podstatou učení benediktinského řádu a katolické církve obecně. Ora et lege je unikátním projektem tematicky zaměřeným na současné umění a text. Projekt je od počátku koncipován dlouhodobě ve formě menšího bienále. Každé dva roky bude v broumovském klášteře probíhat hlavní výstava a v „lichém“ roce budou pořádány přednášky, menší výstavní projekty a workshopy v České republice či zahraničí. V roce 2022 se projekt představí v Gruzii, v roce 2023 se vrátí zpět do broumovského kláštera.

Výstava The Palace of Concrete Poetry je inspirována tvrzením, že jazyk podle Bible předchází stvoření. “Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl slovo”. Tedy není stvořeno to, co není pojmenováno.

Zároveň existují slova zakázaná, tabu, která nemohou být vyslovena z různých důvodů, ať už společenských, náboženských nebo politických či proto, že se vyslovují pouze v největší nouzi, jako prosba o pomoc. Slova obklopená aurou dokazující, že každý výraz je nabitý energií a může vyvolat silnou reakci. Výstava se dotýká jazyka, který není jen nástrojem kombinatorním, ale živým prostředkem podléhajícím mnoha okolnostem.

Exponátem se stává slovo – tabu ve formě konkrétní poezie, která svou oproštěnou formou vytváří kontrast k podstatě zakázaného slova.

Rozhodnutí prezentovat konkrétní poezii rovněž reflektuje fakt, že v současném umění se těší značné pozornosti. Ať už se ke konkrétní poezii autoři hlásí přímo, či se s ní vyrovnávají kriticky nebo se do jejich tvorby dostává nevědomě.

Výstava předkládá mezigenerační dialog, kde se setkávají průkopníci konkrétní poezie se svými následovníky po nejmladší generaci, kde můžeme hovořit o jejím (post) digitálním přerodu. Vystavená díla vznikají až na výjimky (Ferdinand Kriwet, Bohumila Grögerová) přímo pro výstavu a prezentovat budou médium kresby, grafiky po místně specifické instalace či video a auditivní díla.

Kurátorka: Monika Čejková

1.–31. 5. 2022
The Writers‘ House of Georgia, Tbilisi – Gruzie

Sympozium ilustrace | www.sympoziumilustrace.cz | realizuje LUSTR festival ilustrace z. s.

V České republice se koná několik výtvarných sympozií, zaměřených na malbu, sochu či keramiku. Žádné ze sympozií se však doposud nezabývalo výhradně ilustrací, která v současné době nabývá na popularitě a zažívá období rozmachu. To organizátory z řad Czech illustrators a Festivalu ilustrace LUSTR inspirovalo k myšlence uspořádat v Broumově Sympozium ilustrace a každý rok vybrat šest účastníků z ČR i zahraničí, kteří v broumovském klášteře stráví jarní dvoutýdenní pobyt prací v ateliérech.

Čtvrtý ročník Sympozia ilustrace se uskuteční v broumovském klášteře ve dnech 27. 3 – 10. 4. 2022. Svou účast potvrdili Alžběta Göbelová, Pavel Mrňous, Tereza Šiklová, Martina Fischmeister, Matěj Ilčík. Zahraničním hostem bude maďarská ilustrátorka Bianka Törok. V rámci doprovodného programu proběhne speciální víkend s workshopy, promítáním animovaných filmů, diskusemi a setkáním s ilustrátory v jejich ateliéru. V rámci intervencí do veřejného prostoru bychom opět rádi pronikli více do města, a kromě výloh objevili i další plochy pro dlouhodobé realizace, tak jako se nám to daří se stěnou na dětském hřišti.

Kurátoři sympozia: Czech illustrators a LUSTR festival ilustrace

27. 3. – 10. 4. 2022
Víkend doprovodných programů pro veřejnost: 1.–3. 4. 2022
Vernisáž výstavy sympozia: 9. 4. 2022

KineDok | www.kinedok.net | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

KineDok, to je autorský dokument na 180 netradičních místech v 7 zemích Evropy. Jde mezinárodní společenství a alternativní distribuční síť spojující fanoušky a tvůrce dokumentárního filmu v nekinových prostorách jako jsou kavárny, bary, muzea, kulturní centra, komunitní spolky, galerie a další site specific projekce uvnitř i plenéru. 

V rámci nově zahájené spolupráce bude v roce 2022 promítáno pět filmů, výběr bude upřesněn.

ArtCafé | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Multižánrový hudební klub ArtCafé byl založen jako jediný pravidelný klub podobného charakteru za Hradcem Králové. Začínal s jedním koncertem za dva měsíce a dnes se rozeznívá dvakrát až třikrát do měsíce v klášterní Kreslírně. Koncerty českých i zahraničních interpretů otevírají místním milovníkům hudby především svět jazzu, ale i jiných hudebních žánrů, s přesahem k tanečním, divadelním i hudebně-poslechovým večerům.

(výběr z programu)

19. 1. 2022 Betty Panzo & Adam Doucha
16. 2. 2022 Dragon’s Brew
23. 2. 2022 Andrea Šulcová band
09. 3. 2022 DeadBeatz Blues Boppes
23. 3. 2022 Janoušek-Wróblewski Quartet
06. 4. 2022 MarZ
20. 4. 2022 Treetop
04. 5. 2022 Behind the Door
18. 5. 2022 Barbora Mochowa
08. 6. 2022 The Odd Gifts
22. 6. 2022 Jan Andr, Libor Šmoldas, & Tomáš Hobzek
1. 7. 2022 Malina Brothers
20. 7. 2022 Rajtaraj
03. 8. 2022 Mário Bihári & David Fiedler
31. 8. 2022 Brigita & Štěpán
05. 10. 2022 Fanfán Tulipán

Za poklady Broumovska | www.zapoklady.cz | realizuje Za poklady Broumovska o.p.s.

Festival klasické hudby Za poklady Broumovska otevírá každé léto brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozezní sobotními podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Koncerty začínají vždy v 18 hodin a vstupné je dobrovolné. Výtěžek putuje na péči o architektonicky unikátní kostely, které se zrodily v autorské dílně slavných architektů Dientzenhoferů.

Program 17. ročníku festivalu Za poklady Broumovska

Místa konání: kostely broumovské skupiny – podle aktuálního plánu rekonstrukcí kostelů (Broumov, Šonov, Martínkovice, Vižňov, Vernéřovice, Adršpach, Ruprechtice, Police nad Metují, Bezděkov nad Metují, Božanov, Teplice nad Metují, Otovice), Hejtmánkovice

1. 5. 2022, 18.00 - Vilém Veverka, hoboj / Vilma Cibulková, průvodní slovo, recitace
25. 6. 2022, 18.00 - Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser, dirigent / Kateřina Englichová, harfa
2. 7. 2022, 18.00 - Aureum Saxophone Quartet (Rakousko)
9. 7. 2022, 18.00 - Jan Schulmeister, klavír (laureát Concertino Praga 2021) / Wihanovo kvarteto
16. 7. 2022, 18.00 - Boris Giltburg (Izrael / Rusko), klavír
23. 7. 2022, 18.00 - Marek Vajo, Jiří Houdek, trubka / Aleš Bárta, varhany
29. 7. 2022, 18.00 - Cimbálová muzika Milana Broučka / Václav Noid Bárta, zpěv
30. 7. 2022, 18.00 - Kateřina Englichová, harfa / Markéta Cukrová, zpěv
3. 8. 2022, 18.00 - Účastníci a lektoři Letních hornových kurzů
6. 8. 2022, 18.00 - Lektoři Letních hornových kurzů
13. 8. 2022, 18.00 - Kristian Mráček, housle / David Pěruška, violoncello
19. 8. 2022, 21.00 - Kateřina Englichová, harfa
20. 8. 2022, 18.00 - Orchestr Beliczay (Slovensko, Maďarsko); Zuzana Rzounková, lesní roh / Milan Polák, klarinet / Jana Goliášová, klavír
27. 8. 2022, 18.00 - Daniel Müller Schott, violoncello (Německo) / Matthias Kirschnereit, klavír (Německo)

Festivalové finále – doprovodný program

Na pátek 26. 8. a sobotu 27. 8. plánuje festival pokračovat v nastaveném experimentu z minulého roku v podobě Festivalového Finále – dvoudenního programu směřovaného především do areálu kláštera. Koncentrovaný program představí kromě renomovaných umělců také regionální umělce v různých akustikách a prostředích, které nabízí samotný areál kláštera (kostel sv. Vojtěcha, zahrada, sál Dřevník). Hudební program doplní profesionálními divadelními představeními pro děti a prohlídkami spojenými s hudebním vystoupením změřenými na otisky barokního umění v broumovském klášteře, včetně prohlídky refektáře, knihovny s mnoha vzácnými tisky a barokního kostela sv. Vojtěcha.

V rámci programu se představí především regionální umělci (Trio Braunensis, kytaristé Tomáš Mrština a Jakub Šafář), mladí umělci – laureátka soutěže Broumovská klávesa, i divadlo pro děti a další.

26. 8. + 27. 8. 2022, 11.00, 14.00 – Trio Braunensis (kostel sv. Vojtěcha)
26. 8. + 27. 8. 2022, 12.30, 15.30 – Tomáš Mrština / Jakub Šafář (Open-air koncert „Pod dubem“)
27. 8. 2022, 11.00 – Vítězka soutěže Broumovská klávesa (sál Dřevník)
27. 8. 2022, 10.00, 14.00, 16.00 – Naivní divadlo Liberec (alternativně Divadlo Drak Hradec Králové)

Letní hornové kurzy | www.letnihornovekurzy.cz | realizuje Za poklady Broumovska o.p.s.

Letní hornové kurzy Broumov jsou v současnosti největší evropskou akcí podobného charakteru. V minulých dvou letech zaznamenaly kurzy i v nestandardních podmínkách pandemie v evropském měřítku fantastickou účast kolem 70 účastníků z Maďarska, Slovenska, Rakouska, Německa a České republiky. Kurzy se etablovaly mezi mladými hráči jako možnost poznávání různorodých hráčských kultur a setkávání s těmi nejlepšími pedagogy. Součástí akce je 6 koncertů a 2 skupinové hornové halali. Kurzy jsou určené především pro studenty konzervatoří a akademií, ale i pro žáky ZUŠ i zájemce z řad veřejnosti všech věkových kategorií.

31. 7. – 6. 8. 2022 – 8. ročník Mezinárodních hornových kurzů

Broumovská klávesa | www.broumovskaklavesa.cz | realizuje Broumovská klávesa z. s.

Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa vznikla v roce 2011. Cílem Broumovské klávesy je uspořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti.

Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci zde mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí.

1.–3. 4. 2022 – 12. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy

Dobročinný večer pro Broumovsko | www.aprb.cz | realizuje Agentura pro rozvoj Broumovska z. s.

Dobročinný večer pro Broumovsko je společenskou akcí, na které se setkávají pozitivně naladění lidé, vnímající zodpovědnost za rozvoj regionu. Každoročně se koná v předvečer veřejné ochutnávky vín Vinum et Cetera. 

Hosté mohou v průběhu večera, který je doprovázen ochutnávkou vybraných vín, vynikajícím jídlem a příjemnou hudbou, projevit filantropii a účastnit se dražby uměleckých předmětů, obrazů, fotografií nebo rukodělných výrobků v tiché aukci a později se zapojit do veřejné aukce vín. Výtěžek z celého večera putuje do grantového programu „Máme rádi Broumovsko“ na podporu místních projektů.

Pátek 3. 6. 2022 od 18:00

Vinum et Cetera, burčákobraní, trhy| realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Skvělá vína, příjemná hudba a pozitivní letní atmosféra. To jsou hlavní znaky oblíbené červnové akce Vinum et Cetera, která nabízí veřejnou degustaci nejlepších českých a moravských vín z kolekce Salonu vín České republiky. V září se pak uskuteční tradiční klášterní Burčákobraní.

Více než tři tisíce návštěvníků z různých koutů regionu i České republiky pravidelně navštěvují naše klášterní trhy. Ty se konají vždy třikrát ročně – o Velikonocích, na podzim a během adventu. Trhy jsou oblíbené především mezi místními lidmi, kteří si sem přicházejí vychutnat klidnou atmosféru, nakoupit kvalitní regionální výrobky, sezónní dekorace a dárky pro své nejbližší.

Vinum et Cetera – Sobota 4. 6. 2022 od 13:00
Burčákobraní – Září 2022 od 13:00
Velikonoční trh – Sobota 9. 4. 2022 od 8:30
Podzimní trh – Sobota 10. 9. 2022 od 8:30
Adventní trh – Neděle 18. 12. 2022 od 8:30

Divadlo | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

V prostorách broumovského kláštera, primárně v klášterní zahradě v multifunkčním sále Dřevník, vznikl v roce 2021 projekt Divadelní zahrada. Divadelní projekt vznikl pro uspokojení kulturních potřeb veřejnosti, obyvatel broumovského regionu a širokého okolí, ve kterém panuje silná divadelní tradice. Koncept byl vytvořen zejména jako divadelní program v letních měsících, aby bylo možné představení prezentovat převážně ve venkovních prostorách malebné klášterní zahrady s neopakovatelnou atmosférou.

Červen 2022 –  TANEC PRAHA 2022
Červenec 2022 – Geisslers Hofcomoedianten / Malé příběhy velkého Hraběte
Srpen 2022 –  Divadlo Drak / A do třetice všeho
Září 2022 –  Jedl / Reynek / Slova a obrazy z Petrkova

Na začátku léta se také prostor klášterních zahrad již podruhé promění v dějiště exkluzivních open-air představení královéhradeckého Klicperova divadla.

BOUŠKA – OPASEK. DOBRÉ DÍLO | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Návštěvník broumovského kláštera, v němž již bohužel nesídlí aktivní mnišská komunita, si může prohlédnout nádherné prostory a poslechnout výklad o dějinách tohoto neobyčejného místa. Může se také zastavit a nechat ty dějiny promlouvat. Po dvou představeních, snažících se zdejší historii zmapovat, přichází třetí, komornější inscenace, umístěna přímo do Opatských sálů, která chce současnému člověku ukázat, že existuje svět nadčasových hodnot, za kterými je nutné stát. Nejde o náboženskou hru, i když její hrdinové, Sigismund Ludvík Bouška a Jan Anastáz Opasek, byli benediktinskými mnichy.

Dva muži a dvě kruté totality, které zasáhly do jejich životů. Dobré dílo Boušky a Opaska – mravenčí, neúnavná práce lidí, pro které slova naděje a svoboda nebyly jen prázdnými pojmy. Znali se a přátelili s řadou osobností českého uměleckého světa a představují tak i podanou ruku církve kultuře. Na jejich odkaz navazovali Karel Kryl nebo Václav Havel, kteří určitě nebyli horlivými klerikály. Tito lidé zanechali odkaz, v němž slova pravda, svoboda, naděje a láska nejsou prázdnými pojmy.

Scénář: Renata Putzlacher
Režie: Radovan Lipus
Písně: Karel Kryl, Jiří Bulis

1. premiéra 26. srpna 2022 v 19:30
2. premiéra 27. srpna 2022 v 20:00
Reprízy: září, listopad 2022

Literární rezidence | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Na jaře roku 2017 byla zahájena spolupráce s Českým literárním centrem, díky které se původní Kuchařův domek v klášterní zahradě proměnil v Literární domek. Čeští i zahraniční autoři sem pravidelně přijíždějí na rezidenční pobyty, jejichž cílem je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku. Zájemci z řad veřejnosti mají možnost se s rezidenty setkat na Literárním Café. Jde o neformální besedy a autorská čtení, která se konají vždy jednou měsíčně v prostorách Městské knihovny v Broumově.

Leden – Tomáš Havel, Vlasta Dufková, Magdalena Štulcová
Únor – Štěpán Vácha, Amálie Kovářová, Lenka Panušková
Březen, duben, květen – Zuzana Henešová, Kathrin Janka, Hana Hadas, Katharina Hinderer, Jana Zoubková (za Goethe Institut)
Březen, duben, květen – Alena Zemančíková, Karel Veselý, Anna Kulíčková (za ČLC)
Další rezidenti budou vybráni za základě výzvy Českého literárního centra a Wroclawski Dom Literatury.

Hudební rezidence | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

V roce 2021 byl zahájen dvouletý projekt hudebních rezidencí, který je financován z Norských fondů. V letošním roce broumovský klášter bude hostit dva hudebníky z České republiky a dva z Norska, kteří stejně tak jako rezidenti literární budou mít příležitost strávit měsíc v inspirativním prostředí kláštera a věnovat se kreativní práci. Součástí jejich pobytu bude také spolupráce s místními hudebními aktéry.

Březen – Aleš Březina, Therese Aune
Listopad – bude upřesněno

Broumov 2028 | www.broumov2028.cz | realizuje Nadační fond Broumov – město kultury

Broumov 2028 je kandidátským projektem města Broumov na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. Jedná se o dlouhodobý rozvojový projekt, v němž se kultura stává nástrojem změny, pozitivně ovlivňuje lokální ekonomiku, turismus i život místních obyvatel. V současné době tým kandidatury intenzivně vypracovává přihlášku, která má být odevzdána do 1. září 2022. Její součástí jsou například návrhy projektů propojujících kulturu, umění, vzdělávání nebo turismus, které by město chtělo společně se svými partnery realizovat v nadcházejících letech, a zejména pak v roce kandidatury. Do přípravy projektů se aktivně zapojuje také Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, které je významným kulturním aktérem v regionu, a proto je pro kandidaturu jedním z klíčových partnerů v následujících oblastech: V rámci participativního procesu je spolutvůrcem strategického dokumentu koncepce rozvoje kultury města Broumov, který je provázaný s kandidaturou. V tomto roce se podílí na již rozběhnutém mezinárodním projektu OnStage, jehož cílem je podpořit skrze hudbu a performativní umění sociální inkluzi ve městě. Připravuje další ročník Broumovského festivalu na konci léta, který je oslavou kulturního života ve městě pořádnou u příležitosti zakončení festivalu Za poklady Broumovska. V září se zapojí do sousedských slavností Zažít Broumov jinak.

Výstava kopie Ďáblovy bible | www.klasterbroumov.cz | realizuje Klášter Broumov servisní s.r.o.

Během letní sezóny budou mít návštěvníci broumovského kláštera možnost prohlédnout si kopii unikátního Codexu Gigas, též zvaného Ďáblova Bible. Právě vzácný podlažický rukopis, který je momentálně jako válečná kořist držen ve Švédsku, pobýval od patnáctého do šestnáctého století v našem klášteře. Kopii tohoto největšího rukopisu na světě bude možné spatřit v rámci speciálně vyhrazených termínů, které budou upřesněny, nebo krátce během prohlídky klasického okruhu.

VZDĚLÁVÁNÍ

Dětská Galerie Lapidárium | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Jde o experimentální galerijní projekt primárně zaměřený na dětského diváka. Jeho náplní je pravidelná příprava kurátorsky vedených výstav respektovaných autorů střední generace, které děti a jejich rodiče vstřícnou formou uvádí do světa současného umění. Nejde v něm o to přiblížit se dětem pomocí infantilní stylizace, ale pokusit se vytvořit takový výstavní formát, který je schopen zprostředkovat živá témata, techniky i výtvarná média, a ta prostřednictvím doprovodných programů dále rozvíjet.

Vizuální podoba výstavy a možnost komunikace o jejím obsahu jsou stejně důležité, ale není nutné, aby byly ve vzájemné rovnováze. Cílem je nejen samotná edukace, ale především vytvoření takového prostředí, které se snaží odstranit tradované bariéry a zábrany mezi současným uměním a většinovým divákem. V dlouhodobé perspektivě by se pro pravidelného návštěvníka takových projektů mělo umění stát běžnou součástí života ve smyslu jednoho z principů nahlížení na tento svět a způsobu komunikace o něm.

Kurátor galerie: Radek Wohlmuth
Kurátorka lektorských programů: Pavla Semeráková

Lenka Černota
28. 1. – 26. 3. 2022
vernisáž: 27. 1. 2022

Oľga Paštéková
8. 4. – 25. 6. 2022
vernisáž: 7. 4. 2022

Radka Bodzewicz
8. 7. – 15. 9. 2002
vernisáž 7. 7. 2022

David Helán, Pavel Tichoň
30. 9. – 10. 12. 2022
vernisáž: 29. 9. 2022

Univerzita třetího věku | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Pro všechny, kteří se rádi dozvídají nové zajímavé informace, pořádáme Univerzitu třetího věku ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Akademický rok je, stejně jako na vysoké škole, rozdělen na dva semestry, které dohromady čítají osm přednášek, každý měsíc jednu. Zájemci se mohou těšit na témata z historie, literatury či ochrany přírody. Pro letní semestr jsou připraveny tyto přednášky ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UHK.

Univerzita třetího věku se uskuteční v případě, že to vládní nařízení umožní.

Zlatá dvacátá léta

1. Byla dvacátá léta opravdu zlatá?
17. 2. 2022, 13:00, prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.

2. Ve stínu násilí, hladu a revoluce: Československo 1918–1921.
17. 3. 2022, 13:00, doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.

3. Bydlení, stravování, móda, zábava … aneb jak se žilo ve zlatých dvacátých letech.
21. 4. 2022, 13:00, doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D.

4. Na vlnách TSF: československá avantgarda na vlnách tvorby, svobody a funkce.
19. 5. 2022, 13:00, doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Broumovské diskuse | www.broumovskediskuse.cz | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Přijeďte zažít konferenci, na které se nespěchá. Broumovské diskuse každoročně otevírají nadčasové, ale přitom aktuální téma. V krásném prostředí broumovského kláštera nabízí prostor pro zamyšlení, setkávání a diskusi založenou na principech otevřenosti, zdvořilosti, trpělivosti, poctivosti a věcnosti. Specifikem Broumovských diskusí je velkorysý časový prostor pro debatu a bohatý doprovodný program zahrnující například koncert, číši vína, výstavu i poznávání Broumovska. Hosty konference budou zajímavé osobnosti společenského, politického, vědeckého i duchovního života, jejichž debatu řídí renomovaní moderátoři. Broumovské diskuse jsou konferencí otevřenou všem generacím – od středoškoláků po seniory. Návštěvníkům, kteří to mají do Broumova dále, doporučujeme konferenci spojit s podzimním odpočinkem v kraji pískovcových skal a barokních památek, kde je #boziklid.

2.–5. 11. 2022 | téma i hosté budou upřesněny
Podrobnosti budeme průběžně zveřejňovat na webu www.broumovskediskuse.cz.

Science a Dialog Café Broumov | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Science Café a Dialog Café Broumov nabízí příjemný prostor pro neformální setkávání vědců, filosofů, sociologů či jiných zajímavých osobností ze společenského života a široké veřejnosti. Lidé, kteří chtějí načerpat nové poznatky, mohou diskutovat s odborníky o nových vědeckých objevech, zajímavých názorech nebo historických událostech.

Debatní večer probíhá v prostorách sálu Kreslírna bývalého klášterního gymnázia a otevírá vystoupení hosta na předem dané téma. Po prezentaci hostů následuje čas pro dotazy publika – vše přitom probíhá v neformální atmosféře nad šálkem kávy či sklenkou vína.

V roce 2022 se můžete těšit na 6 přednášek spojených s tématem ekologie v praxi.

Terénní exkurze | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Oblíbené exkurze po krajině Broumovska s odborným průvodcem jsou připraveny i pro rok 2022.

Zádrž vody v krajině | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Návrat vody do krajiny. To je cílem ojedinělého projektu, na kterém pracuje na území Broumovska spolek Živá voda ve spolupráci s Maiwaldovou akademií Vzdělávacího a kulturního centra Broumov. Smyslem projektu je návrh komplexních úprav v krajině tak, aby byla schopna zadržet co největší množství vody. Autoři projektu reagují na měnící se klima, které střední Evropě přináší dlouhotrvající období sucha a jinou distribuci srážek ve formě přívalových dešťů. Tyto jevy nejsou pouze výsledkem klimatické změny, ale i důsledkem dlouhodobého hospodaření v naší krajině, která není schopna dlouhodobě zadržovat a akumulovat vodu.

Jednotlivé projekty Zádrže vody jsou založeny na ochraně a obnově celé krajiny, ne jenom jejich jednotlivých částech.  Vždy řeší zádrž vody v celém povodí návrhem mnoha drobných opatření. Navrací do krajiny mokřady, rybníčky a tůně, meandrující toky, větrolamy aj.

V roce 2022 proběhne v broumovském klášteře opět několik školení lokálních koordinátorů, aby se navrhovaný postup změny krajiny mohl šířit a praktikovat v dalších obcích.

Během léta proběhne veřejné projednání nových adaptačních strategií Broumovska na měnící se klima, v Broumově a Polici nad Metují.

Den Země | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Již tradiční akce pro školy a veřejnost na oslavu Dne Země. Datum bude upřesněno.

Příměstské tábory | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Využijte nabídky Vzdělávacího a kulturního centra a vyberte si z příměstských táborů, které se konají v krásných a historicky unikátních prostorách národní kulturní památky Klášter Broumov. Tábory, které dětem rozšíří obzory hravým a nevšedním způsobem, jsou vedeny zkušenými lektory.

Připravujeme stejně jako v loňském roce, během léta 2022, tři turnusy příměstských táborů.

Témata a termíny budou upřesněny v průběhu jara.

Závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Pátým rokem natáčí týmy žáků a studentů místních škol vyprávění pamětníků na Broumovsku. Zpracované výstupy v podobě audio a video nahrávek budou představeny na závěrečné prezentaci Příběhů našich sousedů v sále Dřevník broumovského kláštera.

Březen 2022

Jasná, klidná a celistvá mysl | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Víkendové meditační semináře, jejichž náplní jsou ztišení, odpočinek, teoretické přednášky o meditaci a jejích benefitech pro profesní a osobní život, psychologické pohledy na meditaci, společná pravidelná meditační praxe a praktické návody, jak meditaci zakomponovat do každodenního života.

11.–13. 3. 2022 – Jasná, klidná a celistvá mysl
11.–14. 8. 2022 – Meditační seminář pro rodiny (volnější podoba semináře s bohatým doprovodným programem)
11.–13. 11. 2022 – Jasná, klidná a celistvá mysl

Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
Agentura pro rozvoj Broumovska
Tel: +420 491 521 283, +420 723 282 214
E-mail: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Foto: Marek Jehlička

Vyhledat místo
Interaktivní mapa