Příběhy našich sousedů zazní v sále Dřevník broumovského kláštera

Broumov – Ve čtvrtek 30. září v 16 hodin v sále Dřevník v zahradě broumovského kláštera proběhne slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který každoročně pořádá organizace Post Bellum. Těmito příběhy jsou vzpomínky pěti pamětníků z Broumova, Police nad Metují a Teplic nad Metují, které zdokumentovali žáci a studenti místních škol. Ve spolupráci s Post Bellum projekt pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov letos již po čtvrté.

Do projektu Příběhy našich sousedů se letos zapojilo celkem pět žákovských týmů ze dvou základních škol, gymnázia a ZUŠ. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ a MŠ v Teplicích nad Metují, ZŠ Masarykovy v Broumově, Gymnázia v Broumově a ZUŠ v Polici nad Metují. V průběhu projektu týmy žáků a studentů nejprve natáčely vyprávění místních pamětníků a dohledávaly materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořily vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představí právě na slavnostní prezentaci 30. září.

Čtvrtý ročník projektu byl pro pedagogy i týmy velmi náročný, protože trval déle díky pandemii a probíhal za velmi přísných opatření vlády. Nešlo jen o opatření, která všichni dodržovali, ale především o ohleduplnost k pamětníkům. Vše plynulo pomalu, učili jsme se novým způsobům natáčení a komunikaci přes různé online platformy. Nakonec se podařilo celý projekt dotáhnout do zdárného konce, a to je obrovská radost. Velké poděkování patří všem pedagogům i pamětníkům, kteří se často učili pracovat s kamerou v počítačích a vyprávěli své příběhy dětem online,“ dodává regionální koordinátorka projektu Pavla Semeráková.

Žáci a studenti zpovídali například Jiřího Samka, zakladatele speciální grafické techniky „hlubotisk z lina“, jehož díla jsou zastoupena v mnoha grafických sbírkách předních galerií a muzeí doma i v zahraničí. Dále Manfréda Koláčného, který se narodil do nejtěžších bojů 2. světové války a vyprávěl studentům o odsunu a těžkých poválečných letech. Své životní příběhy vyprávěli dětem také Alena Fiedlerová z Teplic nad Metují, Břetislav Středa nebo Kristýna Dostálová. 

Projekt prvním rokem nebude soutěžní. Na Broumovsku natáčí příběhy týmy z různých měst a mezi jednotlivými týmy jsou rozdíly věkové, ale liší se i zkušenostmi v zacházení s kamerou nebo střihem nahrávky. Prezentace toho, co týmy natočily a zpracovaly, je veřejná, přijít může každý, kdo chce malé reportéry povzbudit a zatleskat jim, a každý, koho zajímá historie a příběhy 20. století.

O projektu:

V roce 2020 se do projektu Příběhy našich sousedů po celé ČR zapojilo 388 českých škol s více jak 2200 žáky a studenty, kteří pod vedením 442 učitelů zdokumentovali v 559 žákovských dokumentaristických týmech téměř 600 pamětnických příběhů. Cílem přitom nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Žákovské dokumenty jsou dostupné na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

PR a média: Mgr. Věra Tůmová, vera.tumova@postbellum.cz, (+420) 723 316 120
Regionální koordinátor: Mgr. Pavla Semeráková,
pavla.semerakova@broumovsko.cz,
(+420) 603 271 426

Projekt Příběhy našich sousedů na Broumovsku byl realizován za finanční podpory Města Teplice nad Metují, Města Broumov, Města Police nad Metují, MAS Broumovsko, MAS Stolové hory.

Michaela Plchová
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
Tel: +420 734 257 512
E-mail: michaela.plchova@aprb.cz

Vyhledat místo
Interaktivní mapa