Ohlédnutí za koncertem v Teplicích nad Metují

Koncert Marka Vaja, Jiřího Houdka a Aleše Bárty / 23. 7. 2022

Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumov¬ských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská his¬torie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.

Přesně 182 návštěvníků zavítalo na koncert trumpetistů Marka Vaja, Jiřího Houdka a varhaníka Aleše Bárty do kostela Panny Marie Pomocné v Teplicích nad Metují. Na dobrovolném vstupném, které putuje na obnovu místních kostelů se vybralo 14 567 korun. Krásnou atmosféru koncertu potvrzují sami hudebníci. „Bylo nádherné zahrát si na tak mystickém místě. Ještě před koncertem jsme zažili prohlídku kostela, a i tím pro nás získal koncert na atmosféře,“ říká trumpetista Marek Vajo. Jeho slova potvrzuje i varhaník Aleš Bárta: „Je to tu opravdu mystické místo, a i na digitální varhany se mi hrálo moc dobře. Samozřejmě za to může také společnost dvou vynikajících trumpetistů...Podle ohlasů soudím, že se koncert publiku líbil.“ Zazněly skladby J. P. Rameaua, J. S. Bacha, P. J. Vejvanovského, V. Belliniho, F. Manfrediniho, W. A. Mozarta, F. Schuberta a A. Vivaldiho. Publikum mělo navíc po koncertě příležitost vyslechnout si historii kostela a přilehlé ivanitské poustevny díky výkladu průvodce a kostelníka Ladislava Šikuta.

17. ročník festivalu Za poklady Broumovska se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy, kardinála Dominika Duky a hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. 

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje, města Broumov, hlavním partnerem je společnost MND. Významnými partnery jsou Hobra-Školník, Státní fond kultury ČR, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Raiffeisen Leasing, Z-Trade a Wikov. Partnery festivalu jsou královéhradecká diecéze a místní farnosti, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Agentura pro rozvoj Broumovska, Region Broumovsko, velvyslanectví Polska, společnost Petrof, penzion Jízdárna Hejtmánkovice a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve svých obcích. Mediálními partnery 17. ročníku festivalu jsou Radio Classic, Český rozhlas Hradec Králové, KlasikaPlus.cz, Opera+, časopis Harmonie, PROPAMÁTKY, scéna.cz, Katolický týdeník, Naše Broumovsko a Místní kultura.


Kateřina Ostradecká
Za poklady Broumovska
Agentura pro rozvoj Broumovska
Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

 

Vyhledat místo
Interaktivní mapa