Nový vzdělávací program Příběh knihy ukáže dětem, jak vázat knihy

Broumov – Lektorky Maiwaldovy akademie Vzdělávacího a kulturního centra Broumov připravily nový vzdělávací program Příběh knihy, který se inspiruje historií, rukodělným řemeslem mnichů a klášterní knihovnou. Během tvořivého programu budou žáci a studenti poznávat knihařské řemeslo, středověkou vazbu knih a vyrobí si svůj vlastnoručně šitý knižní blok.

Program je určen mateřským, základním i středním školám a během léta si ho budou moci vyzkoušet také zájemci z řad veřejnosti. Program rozvíjí základní kompetence k učení a navazuje na rámcový vzdělávací program pro ZŠ a SŠ. Seznamuje s novými pojmy a poznatky o vzniku knih, děti a studenti pracují v kolektivu, ale i samostatně, řeší problémy při praktické činnosti – individuálně, nebo v týmu, ale především zažívají, jak bylo v minulosti náročné vytvořit jednu knihu a kolik řemesel a lidí se na vzniku knihy podílelo. Pro střední školy jde program více do hloubky, je časově i řemeslně náročnější. Výhodou programu bezesporu je, že skrze zážitek každý účastník porozumí celému příběhu knihy,“ vysvětluje Pavla Semeráková z Maiwaldovy akademie.

Vzdělávací program Příběh knihy završuje sérii vzdělávacích programů, které Maiwaldova akademie nabízí v broumovském klášteře pod souhrnným názvem Kniha v době středověku.  Od poloviny ledna 2016, kdy vznikla v prostorách kláštera středověká písárna, je tak obnovována tradice původního klášterního vzdělávání. Tyto programy vtáhnou děti zábavnou a hravou formou do světa středověké písárny, ukážou jim, jak a čím se kdysi psalo, jak se vytvářely knihy a herbáře, jak se vyráběl papír a pergameny. Odhalí vzácné druhy rostlin a středověké receptury barev či zasvětí do výrobního procesu knihvazačského řemesla.

Programy, které vznikly za podpory Královéhradeckého kraje, je možné objednávat na e-mailu: ma@klasterbroumov.cz. Bližší informace najdete na webu Maiwaldovy akademie.

Kateřina Ostradecká
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
Tel: +420 491 521 283, +420 723 282 214
E-mail: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Vyhledat místo
Interaktivní mapa