Galerie Dům v broumovském klášteře zahajuje výstavní sezónu

V sobotu 7. 5. 2022 od 16 hodin bude v Galerii Dům v broumovském klášteře zahájena nová výstavní sezóna, a to vernisáží dvou výstav:

Markéta Hlinovská / Zamykám zamykám les můj les můj hrad

Termín výstavy: 8. 5. – 3. 7. 2022 (otevírací doba galerie: každý den od 10:00 do 17:00)
Kurátor výstavy: Petr Vaňous

Markéta Hlinovská vnímá tvorbu jako neustále se přeskupující rovinu událostí. Vznikají site-specific instalace, které rozehrávají cesty různosměrných asociací. Základním momentem je udržení pohybu uvnitř vytvářených kresebných konstelací. Je to právě smysl pro „pohyb“, který oživuje statické médium kresby a grafiky a vymaňuje ho ze zavedených prezentačních formátů a adjustací. Hlinovská osvobozuje kresbu ze služebné role ilustrace (zastavený proces) v prospěch odvíjeného vyprávění a celkové dramatizace toho, co má být zpřítomněno (procesuální stav). Výstava se tak stává do jisté míry prostředím, scénou, otevřeným polem, v němž se odehrává to, co je zároveň procesuálně budováno a co zároveň samo za sebe vypráví. Projekt Zamykám zamykám les můj les můj hrad promlouvá o „zamykání“, a tedy o svého druhu obraně lesa potažmo hradu (parafráze na známé rčení „můj dům můj hrad“). Místa, kam nikdo nezvaný nesmí vkročit. Kam je dovoleno vstoupit pouze skutečně blízkým lidem, přátelům, anebo osvojeným, adoptovaným hrdinům a hrdinkám z knih a divadelních dramat. Instalace kreseb a obrazů Markéry Hlinovské v sobě zahrnuje práce z posledních dvou covidových let. Z doby oslabení sociálních kontaktů, izolace, osamělosti. Na základě této zkušenosti vznikla u autorky potřeba paralelní reality „domova“, který není plný lidí (ne hrad), ale plný zvířat (nýbrž les), potažmo charakterů, symbolů, znaků a archetypů jako zrcadlících se předobrazů problematického lidství.

Markéta Hlinovská (nar. 1978 v Praze) patří mezi nejvýraznější absolventy ateliéru Grafika I, prof. Jiřího Lindovského na pražské AVU. Je sice absolventkou grafického ateliéru, její práce mají však od počátku experimentální a přesahující charakter. Ten má svůj předpoklad v dalších důležitých osudových zájmech autorky, mezi které patří především literatura a divadlo. Narativní charakter její tvorby, hledání příběhu, jež se do tvorby přirozeně integruje, se tu propojuje se způsoby inscenace a prostorové dramatizace. Markéta Hlinovská nachází vhodný výraz v médiu instalace, v němž si však stále udržuje výrazovou prioritu kresba a její mechanická reprodukce, tedy grafický způsob množení motivu (série, opakování) využívající jak otisk tak také samotnou matrici. Autorka se tak pohybuje v mediálním rozhraní, které umožňuje oscilaci mezi plochou a prostorem; stejně tak i využívání celého výstavního prostoru včetně rohů a koutů, které jsou pro výstavní účely zpravidla nevyužitelné. To skýtá autorce možnost pracovat s nečekanými, překvapujícími momenty instalace a zároveň rozehrát její celkovou dramatizaci přímo na míru galerie (jako site-specific projekt).

Kryštof Kaplan a Petr Šťastný / Klášterní zahrada

Termín výstavy: 8. 5. – 31. 10. 2022 (otevírací doba zahrady: každý den od 8:00 do 20:00)
Kurátor výstavy: Iva Mladičová

Kryštof Kaplan je autorem řady objektů a site-specific instalací do veřejného prostoru. V současné době je například na vnějším plášti budovy Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích dlouhodobě nainstalováno jedno z Oken vytvořených pro výstavu Tenze v roce 2019. Obdobný výrazový účinek dynamiky polarit Kryštof Kaplan použil v site specific instalacích v broumovském klášteře v roce 2015, kde vedl kreativní sochařský dialog s tvaroslovím barokní architektury Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. V roce 2017 vytvořil site specific objekt pro nádraží Bubny v rámci výtvarných intervencí Vrstvy paměti věnovaných historické i současné rovině problematiky xenofobie. Prostřednictvím site specific instalace Memento 1618–2018 vytvořené pro město Slaný poukázal v roce 2018 k pohnutým událostem místa z období třicetileté války.  

Petra Šťastného zajímá především téma psychické tíže a z hlediska formy vztah monumentality díla a měřítka modelu. Ke své závěrečné práci na pražské AVU vysvětluje: „Klíčovým tématem mé diplomové práce je nestabilita a tíha materiálu, metaforicky zastupující psychický tlak vyvíjený na člověka. Tíha hmoty se soustředí do jednoho bodu a vyvolává tlak, který divák pociťuje. Záměrně volím těžké sochařské materiály, jako je kámen, ocel a beton, jejichž prostřednictvím se pak snažím vyjádřit stísňující pocity, které na jedince v běžném životě dopadají“ (2019). Je autorem řady objektů-modelů, jež instaluje specifickým způsobem – pomocí podstavce architektonického charakteru, jako variabilní sestavu víceúrovňových zřetězených nosných ploch. Skutečné realizace si autor představuje ve výrazně nadživotním měřítku, v monumentalitě charakteru krajinných prvků; v nich by měl být divák veden do obecně hraničních a životu nebezpečných bodů. Petr Šťastný je autorem i řady invenčně pojatých medailí-objektů. 

Bližší informace najdete na www.galeriedum.cz.

Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
Agentura pro rozvoj Broumovska
Tel: +420 491 521 283, +420 723 282 214
E-mail: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Vyhledat místo
Interaktivní mapa