Festival Za poklady Broumovska rozjíždí svůj červnový program

TISKOVÁ ZPRÁVA, 11. červen 2024

Festival Za poklady Broumovska rozjíždí svůj červnový program s Filharmonií Hradec Králové, the Blues Brothers a talenty z místní ZUŠ

Broumov | Od poloviny června se publikum festivalu Za poklady Broumovska může těšit na první tři letní koncerty. V sobotu 15. června vystoupí v broumovském klášteře the Loop Jazz Orchestra se sólisty sboru The Jeremy Winston Chorele v programu s názvem The Blues Brothers. Týden na to se festival přesune do šonovského kostela sv. Markéty, kde v sobotu 22. června vystoupí talentovaní studenti ZUŠ. V sobotu 29. června se pak rozezní broumovský klášterní kostel sv. Vojtěcha Zahajovacím koncertem Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou polského dirigenta Jana Miłosze Zarzyckeho.

První z červnových koncertů se bude konat v sále Dřevník v broumovském klášteře, v sobotu 15. června od 18 hodin. Na kon­cer­tě s ná­zvem The Blues Bro­thers zazní sklad­by z ame­ric­ké­ho hu­deb­ní­ho ko­me­di­ál­ní­ho filmu z roku 1980 The Blues Bro­thers re­ži­sé­ra Johna Lan­di­se. Tento sní­mek ve své době vy­dě­lal v ki­nech po celém světě přes 115 mi­li­o­nů do­la­rů a stal se kul­tov­ní kla­si­kou. Za do­pro­vo­du čes­ké­ho The Loop Jazz Or­chest­ra vystoupí só­lis­té ze sboru The Jeremy Winston Chorale – Can­da­ce Potts, La­Von­te Heard a Wil­li­am Ram­sey – s hity Sweet Home Chi­ca­go, Gimme Some Lovin' nebo Who’s Ma­king Love.  Vstupenky na stání za 390 Kč je možné zakoupit na www.zapoklady.cz nebo na pokladně prohlídkového okruhu broumovského kláštera. Vstupenky na sezení jsou již vyprodané.

V šonovském kostele sv. Markéty naváže festival o týden později – v sobotu 22. června od 18 hodin – koncertem studentů žesťového, klavírního, smyčcového a pěveckého oddělení ZUŠ Broumov. Místní hudební mládež tak má díky festivalu možnost prezentovat svoje celoroční výsledky před publikem v neobvyklém prostředí. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Oficiální zahájení festivalu se uskuteční v sobotu 29. června od 18 hodin v Broumově – v klášterním kostele sv. Vojtěcha, kde vystoupí Filharmonie Hradec Králové a polský dirigent Jan Miłosz Zarzycki.

„V Roce české hudby zahájíme festivalový program v kostelích převážně českým programem. Duchovní otevření koncertu v podobě Sukovy Meditace na staročeský chorál vystřídá slavnostní dílo pro orchestr Carmina lucemburgiana rezidenční skladatelky festivalu Sylvie Bodorové. Letošní 19. ročník představí komplexně dílo této nejvýznamnější domácí soudobé skladatelky hrané především v zahraničí. Slavnostní zahájení festivalu pak uzavře vitální Česká suita Antonína Dvořáka plná odkazů na bohatou českou melodičnost, plně charakterizující tvorbu svého autora,“ říká ředitelka festivalu Tereza Kramplová. Vstupné na koncert je dobrovolné, výtěžek putuje na podporu kostelů na Broumovsku.

Program koncertu: 

Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 35a 

Sylvie Bodorová: Carmina lucemburgiana pro orchestr

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni, předehra

Antonín Dvořák: Česká suita D dur op. 39 B 93

19. ročník festivalu Za poklady Broumovska se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy, kardinála Dominika Duky a hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka.

Festival se v roce 2024 koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje, Státního fondu kultury ČR a města Broumov. Generálním partnerem je společnost RSJ. Významnými partnery jsou Alukov, Hobra-Školník, Kasper, Wikov, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Z-Trade a Svíčky.cz. Partnery festivalu jsou královéhradecká diecéze a místní farnosti, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Agentura pro rozvoj Broumovska, Region Broumovsko, velvyslanectví Polska, společnost Petrof a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve svých obcích. Mediálními partnery 19. ročníku festivalu jsou Český rozhlas Hradec Králové, Classic Praha, KlasikaPlus.cz, Opera+, časopis Harmonie, Naše Broumovsko, PROPAMÁTKY, scéna.cz, Katolický týdeník a Místní kultura.

Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumov­ských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská his­torie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.

Kateřina Ostradecká

Za poklady Broumovska
Agentura pro rozvoj Broumovska

Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Vyhledat místo
Interaktivní mapa