Expozice časopisu ABC v Muzeu papírových modelů a zvýhodněné vstupné během Polické pouti

Muzeum papírových modelů připravilo na Polickou pouť, která proběhne o víkendu 14. a 15. srpna, možnost návštěvy expozice za jednotnou cenu vstupného. Každý návštěvník zaplatí vstupné ve výši 50 Kč! A stálá expozice Muzea se stále rozrůstá.

Během jarní uzávěrky kvůli pandemické situaci Muzeum papírových modelů nelenilo a postupně začalo budovat novu část expozice. A tu věnovalo legendárnímu časopisu ABC. Populární „ábíčko“ se stalo doslova synonymem pro papírové modelářství v Čechách a Československu. Doposud část expozice, která by se věnovala přímo produkci vystřihovánek z ábíčka, v Muzeu scházela. Samozřejmě, že modely z ABC v expozici nechyběly, ale novinka roku 2021 ukazuje nejen modely známé i méně známé, ale také představuje jednotlivé autory.

Návštěvník se může podívat doslova pod ruku konstruktérům papírových modelů, kteří za více jak 50 let, kdy vystřihovánky v ábíčku vycházejí, s redakcí spolupracovali. Jediným, který mezi nimi schází, je král papírových modelářů architekt Richard Vyškovský. A to jen proto, že jemu je „zasvěcena“ celá jedna místnost v Muzeu, která byla otevřena v loňském roce.

Díky spolupráci s modelářskou obcí a redakcí ABC se Muzeu podařilo nainstalovat expozici, která nejen představuje jednotlivé autory, ale ukazuje – v jakémsi druhém plánu – také velice zajímavý průřez modelářskou tvorbou. V expozici jsou k vidění modely např. legendární dvojice ŠoK (tedy Václav Šorel a František Kobík), kteří pracovali pro ABC hlavně v osmdesátých letech, nebo Ladislava Müllera, Vladimíra Procházky či Jaromíra Svobody, kteří stáli na samém začátku „papírácké“ éry ábíčka v letech sedmdesátých. Ze současných autorů najdeme v Expozici časopisu ABC v Muzeu papírových modelů legendární miniboxy Milana Weinera, sci-fi modely Jana Rükra, propracovaná díla

Ladislava Badalce či postavy a diorámata Michala Dudáše. Výčet by samozřejmě mohl pokračovat dál, protože autorů spolupracujících s ábíčkem bylo a je stále mnoho.
Kurátorem Expozice časopisu ABC je „papírový historik“ a jeden z největších znalců historie a současnosti papírového modelářství Josef Kropáček. Na koncepci expozice spolupracovali Stanislav Fajkus, Pavel Havránek, Josef Kropáček a Pavel Frydrych.Expozice časopisu ABC v Muzeu papírových modelů je spolufinancována z grantu Královéhradeckého kraje „Podpora muzeí a galerií“ a je součástí expozice Muzea papírových modelů.

Pavel Frydrych
Město Police nad Metují, Muzeum papírových modelů

Fotografie: archiv Stanislava Fajkuse, archiv časopisu ABC a archiv Muzea papírových modelů

Vyhledat místo
Interaktivní mapa