Den architektury v Broumově představí železnici i zaniklé polní cesty

Broumov – V sobotu 2. října a v neděli 3. října se Broumov připojí k 11. ročníku festivalu Den architektury. V sobotu mohou zájemci prozkoumat část kdysi nejvýznamnější železniční tratě na trase Choceň–Broumov spolu se související drážní architekturou. V neděli mohou vyrazit po zaniklé Šonovské polní cestě. Pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, Maiwaldova akademie, Regionální institut paměti, Kruh a Dan architektury. Na obě akce je vstup zdarma.

Sobotní akce představí zájemcům část nejvýznamnější stavby Železniční trať Choceň–Broumov. Ta byla ve své době nejen nejvýznamnější dopravní stavbou, ale zároveň ovlivnila zásadním způsobem místní architekturu, která měla do té doby naprosto homogenní podobu. Ukázka zahrne příkladné typy nádražních budov (Broumov, Broumov–Olivětín, Meziměstí, Teplice nad Metují, Bohdašín), ale také běžnou městskou a vesnickou zástavbu, která nese charakteristické prvky drážních budov. Komentovaná prohlídka s průvodcem Petrem Bergmannem proběhne na trase Broumov – Police nad Metují – Meziměstí, kde vlaková vyjížďka končí. V Meziměstí budou mít účastníci ještě možnost zažít komentovanou prohlídku historického nádraží a návštěvu Muzea železniční trati Choceň–Broumov v nádražní budově. Na sobotní projížďku je třeba se předem zaregistrovat na telefonním čísle 603 217 426, nebo na email: pavla.semerakova@broumovsko.cz.

Nedělní část Dne architektury je zaměřena na zaniklé cesty vedoucí z Broumova do jednotlivých vesnic. Dříve bylo zcela přirozené, že mezi jednotlivými obcemi a samotami nejen na Broumovsku vedlo množství cest. K období nucené kolektivizace, kdy byly zcelovány pozemky a rozorávány meze, patří rovněž omezování kontaktů mezi lidmi. Také z toho důvodu byly likvidovány staré cesty v krajině, až nakonec zůstaly především silnice. Spolu s houstnoucím provozem začaly vytlačovat chodce, takže volný a svobodný pohyb krajinou po starých cestách téměř vymizel. Kolem roku 2000 vznikl z iniciativy CHKO Broumovsko a Dobrovolného svazku měst a obcí Broumovska projekt obnovy polních cest mezi obcemi. Projekt začal velmi ambiciózně, avšak po třech letech ustal po obnově pouze dvou pěších cest mezi obcemi (Rožmitálská a Křinická cesta), jedné poutní cesty (Suchý Důl) a části Šonovské cesty, jejíž obnova nebyla dokončena. Rovněž nedělní akcí provede Petr Bergmann. 

Program:

Sobota 2. 10. 2021

9:45 – sraz na vlakovém nádraží v Broumově
10:00 – odjezd vlakem na trase Broumov – Police nad Metují

Neděle 3. 10. 2021

10:00 – sraz na Mírovém náměstí v Broumově, následuje komentovaná vycházka Šonovskou cestou, trasa cca 2 hodiny, návrat do Broumova ve 12 hodin
12:00–13:00 – pauza na oběd
13:00 – v Muzeum Broumovska komentovaná prohlídka výstavy Müllerova mapa Čech, staré mapy Českého království od 16. století do vzniku Československa

Jedenáctý ročník festivalu Den architektury je sám o sobě je cestou za architekturou. Je založen na procházkách s průvodci, propojuje to nejzajímavější v obcích a krajinách a ukazuje na potenciál míst či jejich bolavá místa. Letos se bude věnovat cestám a spojnicím, kterými jsou naše města protkaná, a také na vliv dopravy na tvář našich měst. Zaměří se na železniční tratě, tramvajové linky, trasy metra, mosty a lávky i na regulaci automobilové dopravy a samozřejmě i související stavby jakou jsou nádraží či jiné stavby pro dopravu. Bude se věnovat proměnám území v čase, propojkami cest v krajině mezi městy a obcemi či stavbami. 

Michaela Plchová
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
Tel: +420 734 257 512
E-mail: michaela.plchova@aprb.cz

Vyhledat místo
Interaktivní mapa