Další premiéry rezidenčního skladatele Jana Kučery zazní během koncertu Daniela a Lukáše Klánských v Martínkovicích

Martínkovice | Festival Za poklady Broumovska podporuje vznik nového repertoáru inspirovaného bohatou historií regionu, místní architekturou a krásami Broumovska obecně. Do svého programu tak zařadil další premiéry rezidenčního skladatele Jana Kučery – Písně trpělivé a píseň Mnichova řehole. Novinky zazní v provedení basbarytonisty Daniela Klánského a klavíristy Lukáše Klánského v sobotu 12. srpna od 18 hodin v martínkovickém kostele sv. Jiří a Martina. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude v závěru festivalu předán na pomoc kostelům broumovské skupiny. 
 
Daniel Klánský                        Lukáš Klánský
 
Festivalový debut basbarytonisty Daniela Klánského a klavíristy Lukáše Klánského bude kromě volby méně obvyklého repertoáru umocněn provedením premiér rezidenčního skladatele festivalu Jana Kučery. Cyklus Písně trpělivé pro baryton a klavír má několik částí s názvy Lenost, Vytrvám, Předurčení, Také poetika, Muž v letech, Žena a kočka a Kam jde cesta?, na texty středověké poezie Paula Verlaina, Jeana de La Fontaina nebo Jaromíra Pleskota. Píseň Mnichova řehole představuje skladatel Jan Kučera následovně: „Samostatnou písní mimo cyklus je Mnichova řehole, tu jsem napsal na výzvu festivalu, protože propojení s broumovským benediktinským klášterem se nabízelo. Text jsem našel v knize Smysl a duch Benediktovy řehole, v kapitole Nástroje dobrých skutků. Popisuje, jak by se měl mnich v řádu chovat a čeho se vyvarovat… Pokusil jsem se do takové celoživotní askeze vcítit a stylizovaně ji v hudbě zachytit…“ 
 
Program koncertu:
L. van Beethoven: An die ferne Geliebte op. 98
R. Vaughan Williams: Songs of travel
S. Prokofjev: Gavotta op. 12
Jan Kučera: Písně trpělivé * premiéra písňového cyklu
Jan Kučera: Píseň Mnichova řehole
 
Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská his¬torie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.
 
Kateřina Ostradecká
Za poklady Broumovska
Agentura pro rozvoj Broumovska
Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz
Vyhledat místo
Interaktivní mapa