Červen v muzeu Náchodska

TISKOVÁ ZPRÁVA

ze dne 23. 5. 2024

Červen v Muzeu Náchodska

Návštěvnická sezóna Muzea Náchodska je v plné proudu. Kromě stálých expozic se v červnu můžete přijít podívat na celou řadu zajímavých výstav a akcí. Těšit se můžete na tradiční muzejní noc, noc kostelů, pouť na Ostaš i pokračování cyklu muzejních sedánků. Zahájena bude také letošní největší výstava nazvaná Náchod 1254.

Hned z kraje června pokračuje projekt Živoucí pomezí. Tentokrát se společně s lektorem Tomášem Gavlasem vydáme na pouť na stolovou horu Ostaš. V průběhu vycházky budeme absolvovat řadu aktivit, jako například povídání o poutnictví, rituální sdílení jídla nebo individuální rozmluvu s lektorem. Skupina je kapacitně omezena, proto je nutná registrace pomocí formuláře na webu muzea.

Pokračovat bude také cyklus muzejních sedánků. A jelikož je červen v konceptu náchodských oslav 770 let od první písemné zmínky o městě věnován tématu hudby a zbožnosti, tak nám Jiří Dusbaba představí spolkovou činnost pěveckého sboru Hron. Přednáška se uskuteční ve středu 5. června od 17 hodin v přednáškovém sále Staré radnice v Náchodě.

Ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností připravilo Muzeum Náchodska výstavu nazvanou Putování za předky. Ta bude přístupná od 7. června do 30. září v prostorách benediktinského kláštera v Polici nad Metují. Pomocí panelů vás seznámí s informacemi o zdrojích k tvorbě rodokmenů, s rodokmenovými grafy či heraldickými znaky. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 6. června od 17 hodin.

I v letošním roce se muzeum připojí k festivalu Noci kostelů. V pátek 7. června si tak od 17 do 19 hodin budete moct v Klášteře v Polici nad Metují prohlédnout audiovizuální expozice „Benediktinské Policko – Příběh z dob středověké kolonizace“ a „Lidová zbožnost – Kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí“ a poté absolvovat komentovanou prohlídku s Mgr. Janem Tůmou. Ta se uskuteční od 19 do 21 hodin a podíváte se během ní do klášterního kostela, expozice opatova bytu i do dalších klášterních prostorů. Vstup na akci je zdarma.

Největší letošní výstavou Muzea Náchodska je výstava Náchod 1254. Ta je připravena v rámci konceptu oslav 770 let od první písemné zmínky o městě a k vidění je v Broučkově domě v Náchodě od 15. června až do konce roku. Zaměřená je na počátky města ve středověku a na postavu rytíře Hrona, zakladatele města. Návštěvníky provede středověkým městem, kupeckou stezkou spojující Prahu s Krakovem a poskytne ucelený pohled na středověké dějiny Náchoda. Součástí výstavy je také audiovizuální projekce, interaktivní prvky a vyzkoušet si můžete také dobové oblečení. Jako památku na výstavu si navíc odnesete pamětní brakteát, který si sami vyrazíte. Vernisáž se uskuteční v sobotu 15. června od 16 hodin a následovat bude Náchodská muzejní noc, na které si užijete řadu doprovodných akcí s výstavou spojených.

V červnu můžete navštívit také výstavu Památník odhodlání a zrady, která je k vidění v návštěvnickém centru Pevnosti Dobrošov. Ta je uspořádaná k výročí 55 let od trvalého zpřístupnění objektu veřejnosti a prohlédnout si na ní můžete řadu zajímavých předmětů spojených se zdejším muzeem. Ve Staré papírně – Čapkově mlýně si můžete prohlédnout výstavu Karel Čapek – fotograf, kterou Muzeum Náchodska připravilo ve spolupráci s městem Malé Svatoňovice. Uvidíte na ní výběr z Čapkovy fotografické tvorby doplněný o úryvky z jeho děl. Od 28. června budete moct navštívit výstavu ke 100 letům Fotoklubu Náchod, která bude umístěna ve Výstavní síni v Náchodě. Přijďte společně s námi oslavit toto jubileum. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 27. června od 17 hodin.

Podrobnosti k jednotlivým akcím a aktuální program naleznete na www.muzeumnachodska.cz.

Kontakt pro média:

Tomáš Menec, e-mail: menec@muzeumnachodska.cz, tel.: 736 102 118

Tiskové zprávy naleznete také na webu Muzea Náchodska v sekci Pro média.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa