Broumovské diskuse v pátek zaměřily svou pozornost na hledání společných hodnot

Broumov – V pátek 5. listopadu pokračoval v broumovském klášteře 8. ročník Broumovských diskusí. Hosty dopoledního diskusního panelu byli gerontoložka Iva Holmerová, sociolog Daniel Prokop a abatyše Opatství Venio Stanislava Francesca Šimuniová. Odpoledne následoval workshop se studenty a také Komorní rozmluva s komeniologem Janem Háblem a sociologem Danielem Prokopem.

Změnily se nějakým způsobem hodnoty naší společnosti na základě zkušenosti z koronavirové krize? Pokud ano, jde o změnu krátkodobou, nebo dlouhodobou? Co krize ukázala o naší společnosti? Stojí náš socioekonomický systém na dostatečně silných hodnotách? Podobné otázky zazněly v pátek dopoledne na třetím diskusním panelu, moderovaném Michalem Rozsypalem.

„Hodnoty jsou něco, za čím jdeme a jsme pro to připraveni i něco obětovat… Pandemie ozřejmila mnohé skutečnosti v naší společnosti, o kterých se vědělo, ale dlouhodobě se neřešily. Např. domovy pro seniory se dostaly do dvojího znevýhodnění (obyvatel i personálu), a to vyniklo více než jindy – byť nyní máme opět tendenci na to zapomínat. Je však více než pozoruhodné, že právě ti, kteří pracují v nejnáročnějších a nejhůře placených profesích, a na které se v počátcích epidemie naprosto zapomnělo, byli ochotni se vzdát svého pohodlí, kontaktu s rodinami a věnovali se svěřeným lidem a péči, kterou považují za důležitou. Zejména v počátcích pandemie jsme zaznamenali solidaritu, jak ze strany pracovníků, tak veřejnosti, mladých, ale i starších lidí, kteří si vzájemně pomáhali. Je to jeden z dobrých rysů naší společnosti, která se sice jakoby stydí o dobru a hodnotách hovořit, ale v těžkých situacích je za nimi stále mnoho lidí ochotno jít, a obětovat to, co je pro ně cenné,“ uvedla mimo jiné gerontoložka Iva Holmerová.

„Až na Broumovských diskusích jsem si uvědomila, jak je snadné vědět, že žijeme s nějakými hodnotami, ale jak je těžké o nich mluvit. Je to možná podobné, jako mluvit o Bohu… Nejsem si jistá, jestli se změnily hodnoty celé společnosti. Ty se budou zřejmě dlouhodobě měnit na základě zkušenosti jednotlivců podle toho, jak ho/jí krize osobně zasáhla. Ať už to byla ztráta blízkých, ztráta živobytí, izolace, psychické potíže, násilí v rodině nebo i pozitivní zkušenost solidarity, síly rodiny, domácích bohoslužeb či velkého nasazení zdravotníků a zdravotnic, učitelek a učitelů a mnoha dalších. Krátkodobě se většina společnosti podřídila omezením a zákazům, což ji pro mě ukázalo jako ochotnou a rozumnou. O velké solidaritě jsem se již zmínila. Vzdali jsme se mnoha věcí, jako je cestování, kultura, fyzický kontakt. Mnoha lidem se ulevilo, protože mohli zpomalit, mnoha přitížilo, protože museli zpomalit. O těchto věcech je nyní třeba přemýšlet z dlouhodobého hlediska,“ dodala Stanislava Francesca Šimuniová.

K diskusi se přidal i Daniel Prokop: „V koronavirové krizi mi připadá hodně důležitá definice, že hodnoty jsou něco, podle čeho se rozhodujeme. Například v situaci, kdy nemáme dost informací, tak se často rozhodujeme podle hodnot. Netýká se to jen individuí, ale týká se to i státní správy… Krize ukázala slabá místa naší společnosti, která sdílíme s řadou dalších postkomunistických států. Zradila nás nedůvěra institucí k lidem a nedůvěra lidí k institucím.“

Záznam třetího diskusního panelu je možné zhlédnout na facebookovém profilu Broumovských diskusí nebo na YouTube kanálu broumovského kláštera.

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov pořádá Broumovské diskuse ve spolupráci s neziskovou organizací Agentura pro rozvoj Broumovska od roku 2014. Předchozí ročníky se zamýšlely nad tématy Demokratická diskuse, Mír, Evropská identita, Vize vzdělanosti, Hrdinství a odvaha, Důvěra a porozumění.

Statutárním partnerem konference je město Broumov. Hlavními partnery jsou Královéhradecký kraj, Czech Convention Bureau, Jan Barta, Hobra – Školník, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, US Embassy a Raiffeisen Leasing. Partnery jsou Centrum Walzel, Edumed, Nadace OSF, Martina Rosová, Grund, Sekyra Foundation a Pixman. Generálním mediálním partnerem je Česká televize, hlavními mediálními partnery Deník N, ČRo Plus a ČRo Hradec Králové. Mediálními partnery jsou Katolický týdeník a naše.broumovsko.cz. Regionálními partnery jsou Benediktinské opatství sv. Václava, Farnost Broumov, Strategická rada regionu Broumovsko, Region Broumovsko a Podnikatelský klub Broumovska.

Kateřina Ostradecká
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
Tel: 491 521 283, 723 282 214
E-mail: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Vyhledat místo
Interaktivní mapa