Alej Ostašinka se rozrostla o dalších 50 stromů!

Stromořadí starých ovocných odrůd vysadilo 11. listopadu pod stolovou horou Ostaš více než sto dvacet dobrovolníků. Navázali tím na loňskou vydařenou akci. Alej Ostašinka nyní čítá sto stromů, které přinesou do širokého pole vítaný prvek pro krajinu i občany obcí Žďáru nad Metují a České Metuje, jež propojuje. Sázení zorganizovala Místní akční skupina Stolové hory.

Sobotní dopoledne strávené pojídáním svatomartinských rohlíčků a pečením husy vyměnili dobrovolníci za smysluplnou práci. Mnozí přijeli na kole nebo dorazili pěšky s lopatami v ruce. Minimálně obyvatelé obce Žďáru nad Metují i sousední České Metuje to neměli daleko. Starostové obou obcí vyjádřili radost z této akce. „Jsem rád za organizaci této akce ze strany MAS Stolové hory a vážím si toho, že jsou firmy ochotné finančně přispět,“ dodal Pavel Šubíř, starosta Žďáru nad Metují.

Před samotnou výsadbou patřil prostor dětem ze ZŠ a MŠ Žďár nad Metují. Jejich vystoupení bylo tematické o podzimní přírodě a svatém Martinovi. Někteří se ještě před výsadbou stihli posilnit kávou a sladkým občerstvením. Koláče a štrúdly napekli žáci ZŠ a MŠ Police nad Metují, paní Hanušová a yzastupitelstvo obce Česká Metuje. Nic již nebránilo tomu, pustit se do práce. Po celou dobu byl přítomen arborista Jakub Hrůša, který na začátku předvedl, jak strom ideálně umístit do připravené jámy. Následně dohlížel na správnou techniku sázení a poskytoval cenné rady dobrovolníkům.

„Moc se nám celá akce líbila, rádi jsme se podíleli na užitečné činnosti, kterou oceníme my i budoucí generace,“ řekli manželé Matouškovi z Police nad Metují, kteří dorazili i s miminkem v kočárku a sázení spojili s příjemnou procházkou. Po celý den svítilo slunce a nefoukalo.

Během hodiny a půl se podařilo zasadit všechny stromy. Odrůdy byly téměř shodné s těmi, které již v aleji stojí. Mezi padesátkou stromů tak najdeme třešně, švestky, jabloně a hrušně. Ty doplňuje patnáct kusů jeřábu druhu Moravský sladkoplodý. Jedná se o staré původní odrůdy, které byly vybrány s ohledem na toto stanoviště. Rozčlenily široký lán pole, který je ohrožen větrnou erozí a také vodou stékající z přilehlé hory Ostaš známou díky skalnímu městu.

Po náročné práci si dobrovolníci mohli odpočinout a vychutnat si horký guláš z kotlíků. Společně také zhodnotili celý den. „Dorazila velká část dobrovolníků, kteří s námi vysazovali stromy už před rokem, i proto to dneska bylo tak rychle hotové. Navíc se už někteří ptali, zda budeme sázet i v příštím roce,“ přibližuje Pavel Rejchrt z MAS Stolové hory.  

Akci uspořádala MAS Stolové hory ve spolupráci se ZD Ostaš. Výsadba i následná péče o stromy by nebyla možná bez finančních darů. Obcím Žďár nad Metují a Česká Metuje a firmám Wikov MGI a.s., Kvíčerovská pekárna, MT Střechy a Viridium.cz za to patří velké poděkování. Tato společenská událost nejenže zdůraznila význam péče o přírodu, ale také stmelila místní.

Mirka Soldánová
MAS Stolové hory

Foto: Honza Bartoň / MAS Stolové hory

Vyhledat místo
Interaktivní mapa