„Jaké hodnoty jsou důležité pro společnost?“ zjišťovaly Broumovské diskuse první den

Broumov – V broumovském klášteře se ve čtvrtek 4. listopadu konala první část 8. Broumovských diskusí. Konference přivítala v sále Dřevník ráno i odpoledne více než dvě stě účastníků, kteří si přijeli vyslechnout diskusi s hosty na téma Hodnoty a společnost.

„K čemu jsou nám ve společnosti hodnoty?“ Takový byl název 1. diskusního panelu, který během čtvrtečního dopoledne na pódiu přivítal ústavního právníka Jana Kyselu, socioložku Kláru Plecitou a teologa Michala Podzimka. Více než dvouhodinovou diskusi moderovala Světlana Witowská. Hodnota je pro mě něčím na způsob dobra, vysoce postaveného dobra. Hodnoty mohou být i nějakým účelem práva. V osobním pohledu je to pro mě svoboda, rovnost, lidská důstojnost, slušnost,“ uvedl Jan Kysela. Michal Podzimek k tématu hodnot dodal: „Lidé by se na hodnoty měli ptát svého nitra. Neočekávat od faráře, že odpoví za nějaké vyšší dobro a touto vyšší hodnotou převálcuje všechny ostatní. Hodnota, která mě dlouhodobě drží nad vodou od té doby, co jsem dospělý, je činorodost.“ Trojici řečníků na pódiu doplnila Klára Plecitá: „Hodnoty nejsou univerzální, každý jedinec má hodnoty ovlivněné svou zkušeností… Hierarchie hodnot se u jednotlivců může i proměňovat. Pro mě osobně jsou nejdůležitější hodnoty rovnost, svoboda, svoboda vědeckého bádání.“

Hodnotám v politice se ve čtvrtek odpoledne věnoval 2. diskusní panel, díky kterému se na pódiu sešli  bývalý ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková a senátor Pavel Fischer. O moderaci panelu se postaral Jan Moláček. Hodnoty jsou negativní, pozitivní, neutrální. Ale nemůžeme je takto redukovat, aniž bychom přidali tu optiku, kterou je budeme hodnotit. Tu má každou jiný. Já vycházím z klasické židovsko-křesťanské kultury, která nás definuje… Za hodnotu považuji houževnatost, odvahu, vnitřní sílu…, to, že v politice vytrváte a budete například postoj, zákon… prosazovat, obhajovat dál,“ mimo jiné uvedla Helena Válková.

„Politika je hledání správy věcí společných. Nehledají to anonymní elementy, hledají to občané. Pro mě se toto hledání promítá do politiky a pokud to tak není, je to bezcenné. Řadu věcí můžeme v politice zobchodovat, ale jsou věci, s nimiž se obchodovat nemá. Například suverenita, otázka bezpečnosti, otázka svobody, to všechno jsou oblasti, v nichž bychom neměli být v pokušení s nimi obchodovat,“ zmínil Pavel Fischer.

Miroslav Kalousek k hodnotám v politice dodává: „Pokusím se od sebe oddělit zájmy a hodnoty. V politice se vždy prosazují zájmy, v politice jste vždy jen pro určitý segment občanů, ale můžete prosazovat jen takové zájmy, které se vejdou do vašeho hodnotového vzorce a podle toho se musíte chovat… Politika vyžaduje speciální dovednosti, ale nemyslím si, že vyžaduje speciální hodnoty. Je záhodno, aby tam chodili lidé hodnotově zakotveni. Někdy to má ten opačný směr, někdy přijdou lidé hodnotově zakotveni, ale některé hodnoty pak odkládají.“

A jak vidí hodnoty v politice Tomáš Petříček? „V politice máte hledat řešení každodenních problémů společnosti, ale proto abyste to řešení mohli hledat, musíte mít nějaký kompas a k tomu právě slouží hodnoty. Jsou to hodnoty, které nám pomáhají interpretovat svět, v jakém bychom chtěli žít. Politika bez hodnot by byla pouhým politickým zápasem, ve výsledku by jí to degradovalo a nebylo by to v zájmu občanů této země, Evropy, světa… Mluvíme-li o našich zájmech, musíme si být vědomi hodnot, na nichž naše společnost stojí.“

Záznamy obou diskusních panelů je možné zhlédnout na facebookovém profilu Broumovských diskusí nebo na YouTube kanálu broumovského kláštera.

Konference pokračuje v pátek 5. listopadu od 9:30 do 12 hodin třetím panelem, na němž vystoupí gerontoložka Iva Holmerová, sociolog Daniel Prokop a abatyše Opatství Venio Stanislava Francesca Šimuniová. Panel na téma „Proměnila koronavirová zkušenost naše hodnoty?“ bude moderovat Michael Rozsypal. Diskusi bude možné sledovat nejen osobně v sále, ale i online – na facebookovém profilu konference či na YouTube profilu broumovského kláštera. Odpolední program konference bude pokračovat workshopem pro studenty s Tomášem Petříčkem, mší svatou a Komorní rozmluvou v Opatském sále od 14:30 do 16:30, jejímiž hosty budou komeniolog Jan Hábl a sociolog Daniel Prokop. Rozmluvou bude provázet Jan Školník z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov pořádá Broumovské diskuse ve spolupráci s neziskovou organizací Agentura pro rozvoj Broumovska od roku 2014. Předchozí ročníky se zamýšlely nad tématy Demokratická diskuse, Mír, Evropská identita, Vize vzdělanosti, Hrdinství a odvaha, Důvěra a porozumění.

Statutárním partnerem konference je město Broumov. Hlavními partnery jsou Královéhradecký kraj, Czech Convention Bureau, Jan Barta, Hobra – Školník, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, US Embassy a Raiffeisen Leasing. Partnery jsou Centrum Walzel, Edumed, Nadace OSF, Martina Rosová, Grund, Sekyra Foundation a Pixman. Generálním mediálním partnerem je Česká televize, hlavními mediálními partnery Deník N, ČRo Plus a ČRo Hradec Králové. Mediálními partnery jsou Katolický týdeník a naše.broumovsko.cz. Regionálními partnery jsou Benediktinské opatství sv. Václava, Farnost Broumov, Strategická rada regionu Broumovsko, Region Broumovsko a Podnikatelský klub Broumovska.

Kateřina Ostradecká
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
Tel: 491 521 283, 723 282 214
E-mail: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Vyhledat místo
Interaktivní mapa