Za vodou v krajině

Nabídka programových aktivit na objednávku

Trasa: střední náročnost, lokalita Zdoňovsko (10 - 14 km)

Časová náročnost: 5-7 hod

Cena: 1.600 Kč

Web: ma.klasterbroumov.cz
Rezervujte si účast na: 
ma@klasterbroumov.cz, tel.  +420 734 443 165

Nabídka programových aktivit na objednávku. V podobě terénních exkurzí a programů Vám ukážeme jedinečnost přírodního i historického bohatství Broumovska. Spolu s námi objevíte důležitosti a krásy našeho regionu.

Celodenní terénní exkurze, kde se budeme věnovat současnému stavu krajiny, příčinám sucha, představíme si metody vedoucí k zádrži vody v krajině. Navštívíme lokality v okolí Zdoňova, kde ukážeme revitalizaci mokřadů a tvorbu nových tůní, též se seznámíme s nevhodnými zásahy do krajiny.

Vhodné pro zájemce o téma zádrže vody v krajině, o možnosti nápravy krajiny a řešení sucha.

Trasa: střední náročnost, lokalita Zdoňovsko (10 - 14 km)
Časová náročnost: 5-7 hod
Cena: 1.600 Kč
Pořadatel: Maiwaldova akademie – Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s. 

Vyhledat místo
Interaktivní mapa