150 let od založení Základní a Mateřské školy v Bezděkově nad Metují

150 let od založení Základní a Mateřské školy v Bezděkově nad Metují

V tomto roce slavíme již 150 let od založení Základní a Mateřské školy v Bezděkově nad Metují. Při této významné události se vracíme do historie, kdy se 21. listopadu roku 1873 poprvé otevřely dveře této instituce, která se stala nedílnou součástí naší obce a komunity.

Od té doby prošla naše škola nejen proměnami v metodách a formách vzdělávání, ale byla rovněž svědkem proměn celého společenství a přihlížela významným historickým událostem.

Přes všechny změny, které společnost v určitém období ovlivňovaly, si však udržela svou důležitou a nezastupitelnou roli být místem, kde se formují a zdokonalují nejen vědomosti a dovednosti, ale také lidské charaktery a mezilidské vztahy.

Oslava se bude konat v sobotu 8. června od 14 hodin v areálu Základní a Mateřské školy v Bezděkově nad Metují a na prostranství u kostela sv. Prokopa.

Program bude zahrnovat slavnostní zahájení, vystoupení žáků, kulturní a hudební program, občerstvení, prohlídku kostela sv. Prokopa včetně možnosti prohlídky zvonů a hodinového stroje a samozřejmě prohlídku školních prostor.

Základní a Mateřská škola v Bezděkově nad Metují se od září roku 2023 stala samostatnou právnickou osobou, což jí umožňuje plně přizpůsobit směřování školy potřebám místních občanů i zájemcům z okolních obcí.

Snažíme se, aby v naší škole bylo dobře jak malým dětem, které poprvé zažívají odloučení od rodičů, tak samozřejmě i dětem, které už mají mnohem jasnější představy o svém životě a utvářejí si základy pro aktivní a smysluplný život v naší společnosti.

V tomto školním roce probíhá vzdělávání ve dvou třídách se spojenými ročníky pro žáky 1. až 4. ročníku. Od příštího školního roku již bude naše škola zajišťovat vzdělávání pro žáky až do 5. ročníku.  Žáci mají možnost seznamovat se s cizím jazykem již od 1. třídy na pravidelných kroužcích angličtiny a také společně trávit čas ve společnosti hudby, divadla a zpěvu na hudebně-dramatickém kroužku.

           Naším cílem je připravovat tyto děti již od nejranějšího věku na život v moderní společnosti a pomoci utvářet z nich samostatné osobnosti, které budou schopny si najít své nezastupitelné místo v naší zemi i ve světě.

Těšíme se na setkání s vámi, našimi spoluobčany, bývalými žáky, pedagogy a všemi, kteří nás podporují a o dění v bezděkovské škole se zajímají.

Oslavy tak nebudou pouze vzpomínkou na minulost, ale i oslavou přítomnosti a pohledem do budoucnosti.

Chceme se společně s vámi podívat na cestu, kterou jsme dosud urazili a inspirovat se jí pro další kroky, které nás čekají. 

Přijďte proto s námi prožít tento výjimečný okamžik plný radosti, vzpomínek, očekávání a naděje.

 

Za všechny děti, žáky a zaměstnance                                     Zuzana Beranová, DiS., ředitelka školy

Vyhledat místo
Interaktivní mapa