Krátký okružní výlet: Police nad Metují – Hlavňov – Hvězda – Kovářova rokle – Police nad Metují (11 km)

Čeká vás mírné stoupání přes Klůček, později musíte překonat prudší stoupání z Hlavňova na Hvězdu (celkem asi 250 metrů). Krátce půjdete po hřebenu Broumovských stěn s několika možnostmi výhledů na Broumovskou kotlinu a Javoří hory, sestoupíte divokou Kovářovou roklí s vysokými pískovcovými stěnami a přes tradiční poutní místo u Suchého Dolu dojdete zpět do Police nad Metují. 

Popis trasy             

Police nad Metují, náměstí T. G. Masaryka – vyjdeme po červené značce, která nás povede úzkým průchodem v severovýchodní části náměstí do Hvězdecké ulice. Po sto metrech mineme budovu staré školy a kolem hřbitovní zdi stoupáme mírně vzhůru na okraj města. U posledních domů (0,6 km) skončí asfaltová cesta a my pokračujeme cestou mezi poli mírně vzhůru na křižovatku polních cest (1,2 km). Sto padesát metrů vlevo vidíme mezi třemi smrky pískovcový sloup zvaný Cikánka a za ním zalesněný vrchol Klůčku (614 m n. m.). Pokračujeme po cestě, překřížíme asfaltovou silnici (2 km) a lesem sejdeme prudce dolů na silnici v Hlavňově (2,6 km). Jdeme po ní doleva a vzápětí zabočíme doprava k rozcestníku turistických cest. Červená značka pokračuje vpravo do Kovářovy rokle. My jdeme po modré značce, která zde začíná, doleva vzhůru po silnici. Mineme bohatě zdobené sousoší Ukřižování a vystoupáme po silnici až na parkoviště na jejím konci (4,3 km). Modrá značka nás po dvou stech metrech dovede na rozcestí turistických cest před kaplí Panny Marie Sněžné na Hvězdě (4,5 km). Pokračujeme doprava po červené značce: po půl kilometru nás stezka provede prvním malým skalním labyrintem, v jehož středu nepřehlédněte krátkou odbočku doprava k vyhlídce do Kovářovy rokle zvané Skalní divadlo. Po dalších sto padesáti metrech dorazíme na křižovatku turistických cest Nad Kovářovou roklí (5,2 km). Rovně po červené značce pokračuje naše trasa č. 7, my nyní odbočíme doprava, strmě dolů také po červené značce a sejdeme přes Kovárnu (5,4 km) a odbočku do Mariánské jeskyně až na křižovatku se žlutou značkou (6,4 km). Po červené značce pokračujeme okolo osady Večernice s monumentálními totemy (6,6 km), projdeme mezi chatkami a kolem pamětní desky Jiřího Vostrého – Žitavce dojdeme až na hráz Hlavňovského rybníka (7,2 km). Jdeme stále po žluté značce na silnici, zahneme doleva a vzápětí doprava přes louku do lesa (7,7 km), kterým dojdeme k Čertově skále (8,3 km). Žlutá značka nás dále dovede k dřevěné kapličce (8,7 km) a po schodech sejdeme k pramenu , kde je začátek křížové cesty. Pokračujeme lesem, kde žlutá značka končí a my jdeme po zelené značce dále mezi ploty zahrad ke koupališti (9,9 km). Značka nás mezi domy a podél náhonu dovede k Toskánskému sloupu v zahradě domu č.196 a později vlevo kolem Krčmy na náměstí v Polici nad Metují (11 km). 

Zajímavá místa na trase 

*Police nad Metují – radnice, náměstí a Krčma viz trasa č.8, str. 46: Selenderův sloup, benediktýnský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a Muzeum Policka viz trasa č. 10 

*Stará škola – první písemná zmínka o škole je z roku 1560. Jednopatrová roubená stavba s mansardovou střechou byla postavena roku 1785 a učilo se v ní až do roku 1861. 

*Hřbitovní kostel Narození Panny Marie stojí na hřbitově vpravo za klášterem. Původní raně gotická stavba byla postavena ve 14. Století. Kostel byl zbarokizován a rozšířen v letech 1712 – 1714. Císař Josef II. Kostel roku 1787 zrušil a o pět let později byla zbořena jeho hlavní loď. Zachoval se pouze presbytář s věží a schodištěm. Na zadní straně presbytáře je umístěn renesanční náhrobek z roku 1632. Vlevo od kostela je studánka Jáhna Vitališe. 

*Socha Panny Marie vlevo před vchodem na hřbitov je z první poloviny 18. Století. 

*Hlavňov - sousoší Ukřižování se sochami světců pochází z roku 1860. 

*Silnice z Hlavňova na Hvězdu byla vybudována v roce v roce 1959. 

* Kovářova rokle – po obou stranách rokle můžete vidět věže s vrcholovými krabičkami a slaňovacími i jistícími kruhy ve stěnách. 28. července 1935 na ní vystoupil František Linhart s druhy. 

*Kovárna – jeskyně, ke které se váže lidová pověst. 

*Mariánská jeskyně – v jeskyni je vytesán reliéf Panny Marie od vratislavského sochaře O. Rachnera z roku 1886. 

*Hlavňov – pomník Jiřího Vostrého – Žitavce 

*Čertova skála - osamocená štíhlá věžička na kraji lesa nad Suchým Dolem. 

*Kaple v lese u Suchého dolu byla postavena roku 1895. Pramen dole pod schodištěm má prý zázračně účinky. Směrem k Čertově skále se nachází křížová cesta. 

*Police nad Metují – Toskánský sloup stojí při naší trase v zahradě domu č. 196 na začátku Jiráskovy ulice. Spolu s dalšími třemi sloupy jej nechal postavit opat Otmar Zinke v roce 1716. Pravděpodobně sloužily k označení hranic klášterního majetku. Na opačném konci Jiráskovy ulice stojí druhý sloup. 

Vyhledat místo
Interaktivní mapa