Stolové hory

Národní park

umístění
ul. Sloneczna 31,
57-350 Kudowa Zdroj

Tel.: +48 74 8661436, +48 74 8662097
E-mail: pngs@interia.pl

www.pngs.pulsar.net.pl
GPS souřadnice:
50°27'34.915"N
16°23'5.426"E

Parkování Parkování

Stolové hory - Góry Stolowe - Národní park (PL)

Národní park Stolové hory se nachází na hranici s Českou republikou a zahrnuje polskou část Stolových hor (Gory Stolowe). Ráz polských Stolových hor (Szczeliniec a Bledne Skaly) je zcela odlišný od ostatních pohoří v oblasti; nižší část dosahuje nadmořské výšky zhruba 750 m. n. m., horní část se skládá z několika samostatných skupin, které vystupují 100 - 150 m nad okolí. 

Chráněné území zaujímá cca 63 km2 vrcholové oblasti, spolu s nejvyšším vrcholem Velká Hejšovina (Szczeliniec Wielki, 919 m n. m.), a Skalniakem (915 m n. m.). V ochranném pásmu parku se nachází oblíbené lázně: Polanica, Duszniki a Kudowa Zdroj. Jednotlivé skály zvětrávají nestejnoměrně a vytváří tak rozdílné pásy se stržemi a fantastickými skalními útvary.

ce11605c.jpg

Historie

Stolové hory mají v evropském měřítku unikátní budovu z plochých geologických struktur. Naplocho ležící skalní lavice jsou tvořeny tesanými pískovci oddělenými slíny s vložkami vápenců a také vápenatých a glaukonitových pískovců. Vznikly v mořském prostředí, které v období svrchní křídy (před cca 100 mil. lety) vystoupilo na území středosudetské pánve. Národní park byl vyhlášen v roce 1993, ale nejkrásnější místa Stolových hor byly vzaty pod ochranu už v padesátých letech, kdy zde vznikly tři přírodní rezervace (Velká Hejšovina, Bludné skály / Bledne Skaly a Batorowské rašeliniště / Torfowisko Batorowskie)

Současnost

Stolové hory jsou velmi atraktivní a dobře turisticky využitou oblastí. Území národního parku protíná hustá síť pěších turistických stezek s celkovou délkou cca 100 km (mj. úsek Hlavní sudetské stezky / Glowny Szlak Sudecki im. M. Orlowicza). Činí dostupnými všechny skalní zajímavosti masivu: - nádherné "skalní město" na Velké Hejšovině (919 m n. m.), nejvyšším vrcholu Stolových hor, - skalní labyrinty Bludných skal v masivu Boru (Skalniak - 915 m n. m.), - Skalní hřiby (Skalne Grzyby) a Radkovské skály (Radkowskie Skaly), - Výří skály (Skaly Puchacza) s krásným výhledem - Łezycké skály (Łezyckie Skalki) ležící v krajině připomínající savanu. Národní park Stolové hory se těší velké návštěvnosti. Turistický ruch má hlavně vlastivědný ráz a soustřeďuje se v oblasti Bludných skal a Velké Hejšoviny. Na ostatních stezkách lze potkat jen málo turistů, což zvyšuje atraktivitu putování. Nádherné skalní útvary – hřiby, palice, sloupy či věže se vyskytují také v oblasti tzv. Skalních hřibů/Skalne Grzyby (severovýchodní část Národního parku Stolové hory), Radkovských skal nebo v okolí Bílých skal (Biale Skaly), ležících u Narozniku. Četné cesty umožňují také provozování i cykloturistiky. Národní park Stolové hory spojující Kudowu Zdroj a Radkow, protíná neobyčejně malebná Silnice sta zatáček (Szosa Stu Zakretow). Flora zahrnuje celkem asi 600 druhů cévnatých rostlin (včetně 48 taxonů pod přísnou ochranou), 272 druhy mechů a 112 druhů lišejníků. Větší část parku pokrývají smrkové (90%) a bukové a jedlové lesy. Pro ochranu nejcennějších ekosystémů byla vyčleněna rezervace Velké Batorowské rašeliniště / Wielkie Torfowisko Batorowskie (vyřazená z turistického ruchu). Přes pokusy o odvodnění rašeliniště v 19. stol., je jeho velká část stále ještě podmáčená. Najdeme zde endemity – borovice bahenní a lomikámen růžicovitý a typicky bahenní druhy rostlin (mj. šicha černá, rojovník bahenní, vřesovec čtyřřadý, klikva, blatnice bahenní, třtina šedavá, brusinka, vstavač, rosnatka). Vyskytují se zde také vzácne druhy mechů. Rozmanitá travnatá společenstva zaujímají plochu cca 300 ha. Mezi nimi vynikají floristicky bohaté bahnité louky s hojnou populací některých chráněných rostlin. Fauna je málo rozmanitá, i když početně bohatá (jeleni, divočáci, srny, kuny, lasice, ježci). V Národním parku Stolové hory se vyskytují vzácní ptáci: tetřev, ořešník kropenatý, hýl, konipas, výr, krahujec, a hadi - zmije, užovka a slepýš.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa