Šonov

Obec Šonov se nachází nedaleko Broumova v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Žije zde 306 obyvatel. Je to obec s největší délkou (přes 7 kilometrů) a největší rozlohou katastrálního území na Broumovsku.Hranice katastrálního území obce je z větší části totožná s česko-polskou státní hranicí.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1300. Velká dvouřadá lánová ves patřila od počátku broumovskému proboštství, osídlena byla osadníky německého původu.

V roce 1776, kdy byla v obci zavedena čísla popisná, se zde nacházelo 245 domů.

Během druhé světové války zahynulo 58 mužů a jedna žena ze Šonova. Bezprostředně po osvobození Československa došlo k násilnostem. V srpnu 1945 byli v lese za obcí zastřeleni farář Julius Prause a kněz Alphons Schmitt. V září bylo odsunuto prvních 170 obyvatel obce. Po druhé světové válce a následném vysídlení německého obyvatelstva začala obec upadat.

U obce byly v provozu dva lomy, jeden porfyrový a druhý melafyrový. Byly učiněny dva pokusy o těžbu uhlí, první v roce 1872 a druhý v letech 1901-1902. Oba byly neúspěšné. 

Památky

  • Kostel svaté Markéty,
  • Fara čp. 83, postavena v roce 1782 farářem K. Kurzem, náklady na stavbu činily 3 000 zlatých. Fara stojí na místě starší dřevěné fary, která byla postavena v roce 1674 a v roce 1775 vyhořela.
  • Hřbitov s kaplí Panny Marie Růžencové. Hřbitov se rozkládá kolem místa, kde stával původní, částečně dřevěný kostel. Ten v roce 1775 vyhořel a na jeho místě stojí kaple Panny Marie, zbudovaná v novogotickém slohu. Strop je vyzdoben malbami náchodského malíře Františka Šrůtka z roku 1878. Hřbitov je ohraničen kamennou zdí, která byla opravena v roce 2009. Oprava byla financována z dotace Královéhradeckého kraje, daru nizozemské rodiny Verstappen a z rozpočtu obce Šonov. Vedle vstupní brány je márnice. Další branka ve zdi je směrem k bývalé faře.
  • Šonovská kaplička je na úbočí Javořích hor naproti kostelu sv. Markéty. Kaple byla opravena v červnu a červenci roku 2014 nákladem obce Šonov, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a zemědělského družstva Šonov u Broumova. Celkové náklady činily 241 365 Kč.
  • Další kaple se nachází za jižní částí obce u cesty na horu Ptačí vrch.
  • Venkovská usedlost čp. 34,
  • Venkovská usedlost čp. 158,
  • Venkovská usedlost čp. 255.

zdroj: wikipedie

Vyhledat místo
Interaktivní mapa