Smrk u Březové

Smrk u Březové

Pohraniční víska Březová se tulí mezi stráněmi v cípu hranic proti České Čermné a vstup do ní střeží kopce s poetickými jmény, Červenáč a Kodrcoun.

Na poloviční cestě mezi ní a slaným, ještě než se začalo stoupat z údolí říčky Šněly nahoru do kopců, kde Březová leží, stával vysoký smrk.

Když někdo šel těmi místy pozdě večer nebo v noci, uviděl, jak si kolem smrku hraje kupa malých dětí, které nikdo neznal.

Běhaly, skákaly, výskaly, pletly se člověku pod nohama, ale jinak si ho nevšímaly.

Co však bylo horší – kolem těch dětí se nedalo projít dál.

Jako kdyby tomu bránila nějaká neviditelná síla.

Teprv když se osamělý poutník pokřižoval nebo pomodlil, mohl v cestě pokračovat.

Ty nezbedné děti prý byli malí hastrmánci z Ptačího potoka stékajícího podél cesty dolů do Šnely.

Teprve když kohosi napadlo přibít na smrk kříž, bylo po vodnických hrátkách.

Smrk s křížem prý přetrval věky, ale dnes už nikdo nepamatuje, kde přesně stával.

-Eva Koudelková

Od homole k Hejšovině – lidová vyprávění z kladského pomezí

Vyhledat místo
Interaktivní mapa