Web: www.suchydul.cz
GPS souřadnice:
50°32'26,373"N
16°15'24,814"E

Kaple Panny Marie Lurdské, Suchý Důl

Kaple Panny Marie Lurdské byla postavena jako odezva na zjevení ve francouzském městečku Lurdy, kde se v roce 1858 Bernadettě Soubirousové zjevila Panna Marie. Brzy poté se Lurdy staly jedním z nejdůležitějších římskokatolických poutních míst světa.

Suchodolského domkáře Václava Ticháčka, který vodil procesí na různá poutní místa v okolí, napadlo, že by Suchý Důl mohl mít také takové hojně navštěvované místo. Když se oženil s vdovou Markétou Kohlovou, polní zahradnicí z domku č.p. 35, mohl svůj záměr uskutečnit. Na stavbu byla uspořádána finanční sbírka. Místo bylo vybráno vedle hodně používané stezky z Police na Slavný a dále do Martínkovic a Broumova, kudy procházely zástupy lidí z polických jarmarků. Povolení ke stavbě bylo vydáno 8. listopadu 1883 biskupskou konsistoří v Hradci Králové. Kaple byla postavena místními řemeslníky a sochu Panny Marie Lurdské přivezl Václav Ticháček až z Paříže. V dubnu 1884 požádal polický farář P. Atanasius Jeřábek OSB o povolení k vysvěcení, které Jeho Milost biskup Josef Jan Hais bez prodlení udělil. Na svátek sv. Petra a Pavla 29. června 1884 odpoledne se konal slavnostní průvod ke kapli. Družičky nesly sochu Panny Marie. P. Atanasius Jeřábek OSB vysvětil kapli, oltář, sochu Panny Marie a studánku pod schody ke kapli. V roce 1886 byly na plošinu nad schody postaveny dvě pískovcové sochy sv. Anny a sv. Josefa v životní velikosti, které zhotovil kameník František Šarf z Hlavňova.

Do věžičky byl zavěšen zvon, který však v roce 1917 podlehl válečné rekvizici. Od roku 1933 zde byl litinový zvon (zvaný křapák), který byl ve válce v roce 1941 ukryt v obci před rekvizicí. Po válce byl použit na místní zvoničku jako umíráček, a kaplička tak zůstala bez zvonu. V roce 1994 byl z milodarů, příspěvku obce a vlastníka kaple pořízen zvon nový ze zvonařské dílny Marie Tomáškové – Dytrychové, který byl posvěcen 26. září 1994 P. Jiřím Prokůpkem. V roce 1946 byla kaple prvně elektrifikována, oltář byl doplněn o osvětlení a další výzdobu. V roce 1992 provedl pokračovatel rodu Kohlů z č.p. 35 Václav († 2005) s finanční pomocí památkového ústavu generální opravu kaple včetně nového napojení na elektřinu. Kaple byla znovu vysvěcena 28. září 1992 polickým farářem P. Jiřím Prokůpkem.

V současné době se v této rodinné kapli konají pouťové a posvícenské mše svaté, občasně je využívána pro svatby, křtiny a další výjimečné události.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa