Josef Tichatschek

Teplický tenor Josef Tichatschek

Několik desítek metrů za farním kostelem sv. Vavřince v obci Horní Teplice (nyní součást města Teplice nad Metují) stával přízemní domek, kde se dne 11. 7. 1807 manželům Johaně a Václavu Tichatschek narodil chlapec Josef.

Již v dětství projevoval mimořádné hudební nadání a v místní škole za podpory učitelů Witticha a Koppa získal základy hry na housle. Na doporučení teplického faráře P. Herrmana byl v roce 1822 přijat na broumovské gymnázium benediktinského řádu, kde zpíval v pěveckém sboru na kůru klášterního kostela. Asi v 17 letech se studentův původní „altový" hlas změnil na krásný tenor, který později proslavil našeho rodáka takřka po celé kulturní Evropě.

Z broumovského gymnázia odešel dvacetiletý Tichatschek v roce 1827 do Vídně, kde začal studovat medicínu na Josefínu (ústav pro vzdělávání vojenských lékařů). Zároveň však také pokračoval s cvičením zpěvu pod vedením italského učitele Ciccimara a stal se sborovým zpěvákem divadla u Korutanské brány, kde v roce 1830 poprvé předstoupil před vídeňské publikum. To zřejmě rozhodlo, že Tichatschek již dál nepokračoval ve studiu lékařství, protože o rok později se stal definitivním členem uvedeného divadla a působil zde až do konce října 1834. Ještě v témže roce získal angažmá v městském divadle ve Štýrském Hradci, kde hrál a zpíval jeden rok a na konci roku 1837 uzavřel smlouvu na dobu 7 let s dvorní operou v Drážďanech. Cestou do Drážďan v prosinci roku 1837 vystoupil v Praze v Belliniho opeře a již 17. ledna 1838 zpíval v Drážďanech. Jeho repertoár byl velmi bohatý, zpíval v operách skladatelů Belliniho, Glücka, Mozarta, Beethovena, Rossiniho a jiných.

Během této doby - v roce 1841 - však také několikrát vystupoval v Berlíně a na 2 měsíce uzavřel smlouvu s ředitelem německé opery divadla Drury Lane v Londýně, kde se setkal s tehdejší vynikající německou pěvkyní Vilemínou Schröder-Devrientovou (1804-1860). S ní také následující rok zpíval Tichatschek první provedení Wagnerova „Rienziho" v Drážďanech. O tom, že pěvec Tichatschek měl velký podíl na úspěšnosti oper Richarda Wagnera (1813-1883), svědčí např., že právě drážďanskou premiéru „Rienziho" zazpíval tak, že opera sklidila obrovský úspěch. Naproti tomu při Wagnerově premiéře „Bludný Holanďan" Tichatschek z neznámých důvodů nevystoupil a opera prý neměla zdaleka takový úspěch jako „Rienzi".

Po sedmi letech Tichatschekovi smlouva v Drážďanech vypršela, ředitel opery Augustin Rockl ji však rád úspěšnému a oblíbenému pěvci obnovil o dalších 5 let.

V říjnu 1845 vystoupil Tichatschek v premiéře další Wagnerovy opery „Tannhäuser". V bouřlivém roce 1848 musel senzitivní Richrd Wagner pro svou revoluční činnost opustit Sasko a jeho opery byly na scéně drážďanského divadla zakázány. Proto v roce 1849 zpíval Tichatschek „Tannhäusera" ve Výmaru za řízení Franze Liszta. Z té doby se dochoval dopis Liszta adresovaný Wagnerovi, kde mimo jiné píše, že... „Tichatschek je hodný obdivu jako umělec".

Všeobecné je Tichatschek znám a označován jako propagátor díla Richarda Wagnera, který vnesl do operní tvorby nové prvky – hudbou vyjadřoval duševní procesy svých hrdinů a v hudebním líčení přírodních scén dosahoval výrazných účinků, což bylo tehdy ostatními současnými hudebními skladateli přijímáno s nepochopením. Tichatschek, který byl v té době již velmi populární, prý dokonce některé Wagnerovy role - jako například zmíněného „Rienzi" a „Tannhäusera - na svých pohostinských vystoupeních zpíval zdarma, ač jinak požadoval vysoké honoráře, což ředitelé divadel ochotně využívali.

Z dochovaných materiálů dnes můžeme vysledovat, že v dobách vrcholu své umělecké kariéry mohutným tenorem zvedal teplický rodák nadšené publikum ze sedadel v Rakousku, Německu, Anglii, Švédsku, Dánsku a snad i v dalších evropských zemích.

Koncem roku 1869 stále populární umělec náhle ukončil svou uměleckou dráhu. Ještě před tím však -  při oslavě 40. výročí působení u divadla - dostal Tichatschek blahopřejný telegram od přítele Richarda Wagnera:

„Čtyřicet let zdatných zpěvů, dobyvatel mnoha čestných věnců, tlukotem křepelky - řízností biče - směle vpřed, všech tenorů postrach - velebím jej - to je můj Tichatschek."
(volný překlad teplického kronikáře V. Rutha)

Léta svého odpočinku trávil Josef Tichatschek v Drážďanech, kde dne 18. 1. 1886 zemřel a je pochován na zdejším Starém katolickém hřbitově.

Dům v Horních Teplicích, v místní části města Teplice nad Metují, ve kterém se Tichatschek narodil, již nestojí. V roce 1999 mu byl v centru města odhalen pomník. Každoročně koncem června se v Teplicích nad Metují v rámci Dvořákova festivalu koná koncert věnovaný vzpomínce na slavného rodáka - operního pěvce Josefa Tichatscheka.

Převzato z publikace Josef Tichatschek, autorů PhDr. Miroslavy Moravcové a Petra Hnyka, kterou v roce 1999 vydalo Město Teplice nad Metují.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa