Obec Velké Petrovice se nachází nedaleko města Police nad Metují v jižní části Polické křídové pánve. Částí obce jsou vsi Maršov, Petrovice a Petrovičky. Obec vznikla kolem poloviny 13. století, první zmínka o obci pochází z roku 1255. Obec nejprve byla součástí náchodského panství, posléze patřila k břevnovskému klášteru Benediktinů v Polici nad Metují. Poutavými zajímavostmi zdejší obce jsou přírodní úkazy v podobě rozmanitých tvarů slínovců s ojedinělou květenou hercynského typu, se strmými údolími, v nichž se meandrovitě vinou řeka Metuje a Ledhujský potok. Při procházce samotnými zdejšími vesničkami můžeme obdivovat ještě původní selskou zástavbu z 18. až 19. století, četná polní boží muka, staleté stromy.
Vyhledat místo
Interaktivní mapa