Lokalita: Křinice
Tel.: +420 491 521 606
E-mail: krinice@tiscali.cz

Křinice

Obec je od roku 1995 vesnickou památkou rezervací. Dochovaly se v ní zděné statky broumovského typu pocházející z konce 18. a první poloviny 19. století. Vesnicí prochází naučná stezka sdružující celkem 14 zastavení a informující o historii obce.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa