Web, aplikace a databáze drobných sakrálních památek Broumovska

Drobné sakrální památky jsou nedílnou součástí jedinečné kulturní krajiny Broumovska. Spolu s benediktinským klášterem v Broumově a unikátními venkovskými kostely tzv. broumovské skupiny spoluvytváří magického ducha místa celého regionu. Kříže, křížové cesty, sochy, sousoší, smírčí kříže, kaple. Jejich množství na relativně malém území Broumovska je velkou raritou. Řada z nich čeká na opravu. Jen zlomek z nich je v evidenci Národního památkového ústavu. Aktuální data ve velké míře chybí.

Nahlédněte s námi do nově vzniklé databáze drobných sakrálních památek Broumovska, která je dostupná na webu www.pamatky.broumovsko.cz a v mobilní aplikaci „Památky Broumovska“. To vše v roce 2021 vytvořila v rámci jednoho z projektů Agentura pro rozvoj Broumovska. Na webu je kromě aktuálních dat a fotografií k vidění také pět ohromujících 3D modelů významných drobných památek v regionu: Samaritánky pod Ostašem, Nejsvětější Trojice v Teplicích nad Metují, Kalvárie v Broumově, sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty v Hejtmánkovicích a božích muk na Pasech. V rámci projektu se nám také podařilo iniciovat a realizovat opravu zdevastovaného historického kříže z r. 1787 na cyklostezce Broumov – Otovice. Opravu další památky můžete podpořit přes portál Darujme.cz.

Do následující fáze projektu se může zapojit kdokoli z řad veřejnosti. Aktuální data včetně fotografií o dalších neevidovaných památkách lze poslat pomocí formuláře „Přidat památku“ na výše zmíněném webu.

Všichni, kdo máme oči otevřené, vnímáme jejich krásu. Zachování kulturního dědictví příštím generacím se týká i těchto drobných objektů. Drobné sakrální památky Broumovska si zaslouží naši větší pozornost a intenzivnější péči.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa