Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser a Kateřina Englichová

Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser, dirigent

Kateřina Englichová, harfa

Program:

Claude Debussy: Tance pro harfu a smyčcový orchestr

Dance scrée – Dance profane

Maurice Ravel: Introdukce a Allegro pro harfu, flétnu, klarinet a smyčce, (rozšířená verze)

Kryštof Marek: Koncert pro harfu a malý orchestr *premiéra skladby rezidenčního skladatele

Téma Dialogu se promítne do zahajovacího koncertu festivalu Za poklady Broumovska v podání rezidenční umělkyně festivalu – harfenistky Kateřiny Englichové a Filharmonie Hradec Králové pod vedením Andrease Sebastiana Weisera. Premiérový Koncert pro harfu a malý orchestr rezidenčního skladatele festivalu Kryštofa Marka bude akcentovat téma broumovské skupiny kostelů a připomene výročí 300 let od úmrtí Kryštofa Dientzenhofera, stavitele kostelů broumovské skupiny.

Vstupné dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc kostelům.

Místo konání
Klášterní kostel sv. Vojtěcha

Klášterní kostel sv. Vojtěcha

Dnešní podoba kláštera je výsledkem vrcholně barokní přestavby. V roce 1726 schválil opat Zinke úplné odstranění starého konventu a vetší části budovy opatství a jejich nahrazení novostavbou dle projektu Kiliána

Detail místa
Vyhledat místo
Interaktivní mapa