Přes Lokomotivu na vyhlídku Čáp

umístění
Základní informace

  • Náročnost trasy: 2

Přes Lokomotivu na vyhlídku Čáp

Výchozím bodem je rozcestník Teplice nad Metují u náměstí, pod železničním viaduktem. Teplice n. M. jsou vstupní branou do Teplických skal (pískovcové skalní město s naučnou stezkou, cca 2 km z centra).


Město je známé především jako místo konání Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu (každoročně poslední srpnový víkend) a dále řadou závodů horských i silničních kol – např. Rallye Sudety, Sudety Tour, Aprílová osmička.


Od rozcestníku se vydáváme po zelené značce směrem na Lokomotivu. Přejdeme náměstí a po cca 300 m se dostaneme k rozcestníku, u kterého odbočíme vpravo, stále sledujeme zelenou. Vyjdeme po schodech na asfaltovou cestu a mírně stoupáme.
Míjíme kemp Kamenec, nad kterým se napojíme na lesní úvozovou cestu a pokračujeme po vrstevnici až ke sjezdovce. Od rozcestníku Nad Kamencem jdeme dále po zelené značce, přejdeme přes sjezdovku a lesem začneme stoupat.


Po 1,2 km se dostáváme na vrchol Lokomotiva. Jedná se o skalní útvar, z něhož se nám nabízí krásné výhledy na teplické údolí a skály. (Vyhlídka nemá zábradlí, dbejte opatrnosti, nebezpečí pádu – zejména při náledí!). Teplické skály jsou součástí národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály.


Pískovcové skalní město je nápadné výraznými souvislými skalními stěnami. Skály jsou zpřístupněny prohlídkovým okruhem (délka 6 km), který je velmi dobře značen a doplněn informačními panely naučné stezky.


Z Lokomotivy pokračujeme dále po zelené značce k rozcestníku Kraví hora. Cesta prochází lesem, členitým terénem, mezi skalními útvary a místy úzkými soutěskami. Údolím Tří mušketýrů se dostáváme až pod další vyhlídku – Čáp (786 m n. m.).
Z hlavní cesty zde odbočíme doleva (dáváme pozor, abychom neztratili značení!). Po prudkém stoupání se dostaneme k rozcestníku Čáp. Čáp je nejvyšším rozhledovým skalním vrcholem této části Teplických skal, ze kterého se nám otvírá kruhový rozhled: na Javoří a Soví hory, Broumovské stěny, Hejšovinu, Bor, Ostaš, Policko, Turov, Dobrošov a Orlické hory, Jestřebí hory, Krkonoše a Vraní hory.


Od rozcestníku Čáp sestupujeme, stále po zelené značce, dolů až k rozcestí, kde se připojujeme na lesní cestu. Zde na rozcestí zahneme vlevo směrem k osadě Skály (u zámečku). Po cca 500 m opouštíme les a přicházíme k rekreačním chalupám. Značka prochází mezi nimi, míjíme studánku a klesáme k rozcestníku Skály u zámečku Bischofstein.


Na místě staré tvrze vznikl v roce 1666 zámeček v raně barokním stylu, jejž zde nechal postavit královéhradecký biskup Karel Sobek z Bilenberka. Jednopatrová stavba s krytým schodištěm a zvoničkou, podpíranou osmi toskánskými sloupy, sloužila jako letní úřad kanovníkům z Hradce Králové. Na zámečku se od té doby hospodařilo a až do konce druhé světové války se zde ve vlastním pivovaru vařilo pivo. Na zámečku mimo jiné pobýval i spisovatel Alois Jirásek, jemuž se Bischofstein i zřícenina nedalekého hradu zalíbily natolik, že do nich umístil děj románů Skály a Skaláci.


V současné době slouží Bischofstein jako ubytovací zařízení a hospoda. Od rozcestníku Skály pokračuje naše trasa po červené značce, která nás po cca 100 m dovede k dalšímu rozcestníku. Zde se nabízí možnost vystoupat na zříceninu středověkého hradu Skály (nutno se stejnou cestou vrátit zpět), odkud je pěkný pohled na zámeček, osadu Skály, Ostaš, Hejšovinu a Bor. Pokračujeme po červené značce, po cca 500 m přicházíme na kraj lesa, kde stojí neoznačený polorozbořený rozcestník.
Od něj se vydáváme po žluté značce ve směru Teplice n. M. Cestou míjíme Mariánskou kapličku a pramen Svatého Huberta. Po 2 km se dostáváme k silnici nad Teplicemi n. M. Zahneme doleva a následně přes mostek vpravo. Po cca 150 m odbočujeme ostře doleva a napojujeme se na modře značenou turistickou cestu. Ta nás přivede až na teplické náměstí (možnost občerstvení).

Vyhledat místo
Interaktivní mapa

Tipy z katalogu

 Za poklady Broumovska II (po stopách Dientzenhoferů)

Za poklady Broumovska II (po stopách Dientzenhoferů)

Trasa Za poklady Broumovska II (po stopách Dientzenhoferů) začíná na náměstí v Teplicích nad Metují. Z náměstí dále pokračujete přes železniční stanici Bohdašín ke kostelu sv. Michaela ve Vernéřovicích. Poté pojedete do Meziměstí a odtud ke kostelu sv. Anny ve Vižňově. Odtud, zpět přes Meziměstí, se dostanete ke kostelu sv. Jakuba Většího v Ruprechticích. Odtud pojedete přes Hynčice a Heřmánkovice na Janovičky. Z Janoviček pak pojedete přes Olivětín na náměstí v Broumově.

Broumovské stěny I.

Broumovské stěny I.

rozcestník Mírové náměstí – Broumov, hřbitovní kostel – Křinice, rozcestník bývalá kovárna (2 km) – Jalovčinec – Zaječí rokle, rozcestník (6 km) – rozcestník Pod Kamennou bránou – Kamenná brána – rozcestník Pod K. bránou – rozcestník U Koruny – Koruna (10 km) – rozcestník U Koruny – rozcestník Zelený hájek – rozcestník K Hájku – rozcestník Nad Slavným – Slavný – rozcestník Suchý Důl – rozcestník Ochoz – Police n. M., náměstí (19 km

Cesta Rájem aneb přes Ameriku do Broumova

Cesta Rájem aneb přes Ameriku do Broumova

Broumovské náměstí, rozcestník Stará radnice – rozcestník Ráj (4 km) – Laudonova kaple (7 km) – Jetřichov (7, 5 km) – křižovatka pod Pasy (11 km) – rozcestník Pod Pasy (11, 5 km) – kaple sv. Huberta (13 km) – Amerika, rozcestník Křinice (15 km) – kaple sv. Anny – rozcestník Martínkovice (20, 5 km) – rozcestník chata Pod Korunou (22 km) – rozcestník Martínkovice (25 km) – okolo letiště – broumovské náměstí (30 km)