Pověst o zrádci

Pověst o zrádci

Hubení kacířů ohněm i mečem bylo heslem vojsk slezských knížat, táhnoucích na pomoc králi Zikmundovi v bojích proti husitům.

Vojska přišla do Čech zřejmě přes Broumov, kde našla podporu.

Nejbližším cílem jim byla Police.

Protože městečko nemělo žádné hradby, jeho obyvatelé neměli vůbec pomyšlení na nějakou obranu.

Lidé z Police i z některých okolních vesnic hledávali za válek útočiště na vrcholu hory Ostaše.

Slezané přitáhli dne 27. května 1421, město vypálili a pobili všechny, kdo zde zůstali.

Potom hnali útokem do ostašských skal.

Pověst říká, že jim cestu k ostašskému bludišti prozradil hlavňovský mlynář Holinka, jehož zajali po cestě.

Byla jich přesila a tak lehce přemohli obránce.

Pak povraždili ukryté muže, ženy a děti. „Mnohým jazyky vyřezávali, jiné se skal házeli, také ženy a panny některé prý za vlasy na stromy věšeli.“

Tak bylo Policko opět přinuceno k poslušnosti.

Zrádce, jenž úkryt prozradil, na zpáteční cestě popravili.

Osud Polických připomíná Hlava zrádce, skalní útvar v Horním labyrintu nedaleko turistického okruhu.

Také za třicetileté války i za války sedmileté se mnoho lidí ukrývalo ve skalách na Ostaši.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa