Pověst o Kovářově rokli

Pověst o Kovářově rokli

Během sedmileté války se v roklinách Stěn usadila loupežnické banda.

Loupežníci, vlastně zběhové z válčícího vojska, přepadali obchodníky jedoucí na trh nebo kladskou cestou za hranice.

Jejich ozbrojené tlupy zajížděly loupit až do Slezska, kde pálily a drancovaly.

Jeden z hvězdeckých  lupičů byl kovářem a zařídil si v skryté jeskyni kovárnu, kde koval zbraně pro své druhy.

Ti se s ním na oplátku dělili o uloupenou kořist.

Kovář prý nahromadil veliké jmění a své poklady měl uschovány kdesi na dně hluboké skalní rokliny.

Dlouho se nedařilo loupežníky polapit, ale nakonec byli přece jen zajati a s nimi i kovář.

Všichni byli odsouzeni k smrti, kovář však žádal o milost a sliboval, že postaví silnici z Police až do Broumova a po celé délce vysází dukát vedle dukátu.

Vzali jej na mučidla, aby prozradil, kam poklad ukryl.

Nic však neřekl.

Byl popraven a své tajemství si vzal s sebou do hrobu.

Jeho poklad odpočívá na dně kterési rokle dodnes.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa