Křížová cesta ve Stárkově

Pozoruhodné sochařské dílo odhaluje křížová cesta ve Stárkově

Stárkovská křížová cesta s krásným výhledem na Hejšovinu a Bor ve Stolových horách začíná za kostelem sv. Josefa. Na úvodním panelu před hřbitovem je nápis: Vám všem, kteří jdete s bolestí v duši touto cestou, zpytujte, zda ta vaše je tak velká, jako ta má. Cesta pokračuje čtrnácti zastaveními do kopce podle lesa přibližně jeden kilometr. Jednotlivá zastavení jsou od sebe vzdálena v nepravidelných rozestupech.

Křížovou cestu tvoří soubor figurálních reliéfů, umístěných na bohatě zdobených panelech. Jednotlivá zastavení vysoká necelé tři metry jsou postavena na schůdcích tvořících základnu. Jsou sestavena vždy ze tří pískovcových bloků. Materiálem křížové cesty je jemnozrnný pískovec z lomů v Libné na Broumovsku. Dříve měl narůžovělou barvu, vlivem povětrnosti však zešedl.

Kamenná křížová cesta vznikla v roce 1755 a je pozoruhodným sochařským dílem Bartoloměje Henricha z Litomyšle. Ten vytvářel svá umělecká díla především v okolí svého rodného města, ve Stárkově je jeho dílem kromě cesty také socha svatého Jana Nepomuckého před kostelem.

Křížovou cestu nechal na vlastní náklady postavit radní Johannes Schroll. Na konci cesty stojí barokní křížová kaplička Čtrnácti pomocníků s lavičkou. Uvnitř kapličky je malý barokní oltářík, vysoký asi dva metry.

Křížová cesta prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Že to neměla nikdy s lidmi ani počasím lehké dokládá už zápis z kroniky z poloviny 19. století: „Již delší dobu je stav křížové cesty velmi neradostný, protože reliéfní figury vojáků a židů na kamenných sochách byly zlomyslně otlučeny kamením a rukama nerozumných a rozpustilých dětí. Naproti tomu postavy Spasitele a ostatních svatých neutrpěly žádnou škodu. Tyto škody byly sochařem pečlivě opraveny a obrazové výjevy na všech zastaveních nově omalovány a částečně pozlaceny, takže opět nabízejí krásný pohled."

Vyhledat místo
Interaktivní mapa

Tipy z katalogu

 Za poklady Broumovska II (po stopách Dientzenhoferů)

Za poklady Broumovska II (po stopách Dientzenhoferů)

Trasa Za poklady Broumovska II (po stopách Dientzenhoferů) začíná na náměstí v Teplicích nad Metují. Z náměstí dále pokračujete přes železniční stanici Bohdašín ke kostelu sv. Michaela ve Vernéřovicích. Poté pojedete do Meziměstí a odtud ke kostelu sv. Anny ve Vižňově. Odtud, zpět přes Meziměstí, se dostanete ke kostelu sv. Jakuba Většího v Ruprechticích. Odtud pojedete přes Hynčice a Heřmánkovice na Janovičky. Z Janoviček pak pojedete přes Olivětín na náměstí v Broumově.

Broumovské stěny I.

Broumovské stěny I.

rozcestník Mírové náměstí – Broumov, hřbitovní kostel – Křinice, rozcestník bývalá kovárna (2 km) – Jalovčinec – Zaječí rokle, rozcestník (6 km) – rozcestník Pod Kamennou bránou – Kamenná brána – rozcestník Pod K. bránou – rozcestník U Koruny – Koruna (10 km) – rozcestník U Koruny – rozcestník Zelený hájek – rozcestník K Hájku – rozcestník Nad Slavným – Slavný – rozcestník Suchý Důl – rozcestník Ochoz – Police n. M., náměstí (19 km

Cesta Rájem aneb přes Ameriku do Broumova

Cesta Rájem aneb přes Ameriku do Broumova

Broumovské náměstí, rozcestník Stará radnice – rozcestník Ráj (4 km) – Laudonova kaple (7 km) – Jetřichov (7, 5 km) – křižovatka pod Pasy (11 km) – rozcestník Pod Pasy (11, 5 km) – kaple sv. Huberta (13 km) – Amerika, rozcestník Křinice (15 km) – kaple sv. Anny – rozcestník Martínkovice (20, 5 km) – rozcestník chata Pod Korunou (22 km) – rozcestník Martínkovice (25 km) – okolo letiště – broumovské náměstí (30 km)