Hrob na rozcestí

Hrob na rozcestí

 Asi 20 minut cesty od Levína směrem na českou Olešnici stojí kaple Jana Nepomuckého z roku 1730.

Byla prý postavena kousek od rozcestí, na němž byla kdysi upálena Bróta Ducháčová, žena hrnčíře z Levína, obviněna z čarodějnictví.

K místu se vztahuje jedna z nejznámějších kladských pověstí:

Podle ní je tady pochována čarodějnice z Levína, jež za svého života prý škodila lidem i dobytku, ale také pomáhala všem, kdo k ní přišel pro radu.

Proto když zemřela, chtěla ji rodina pochovat na hřbitov.

Ale pan farář to nedovolil, že prý nikdy nebyla u svaté zpovědi a ani nedostala poslední pomazání.

Jak u takových lidí bývá, musela být pochována na neposvěceném místě.

Nakonec se ale přeci jen ti, kterým pomohla, přimluvili, aby její hrob byl nedaleko kapličky.

Jenže do tří dnů po zakopání, se čarodějnice i s rakví ocitla venku ze země.

A znovu a znovu, pokaždé do tří dnů poté, co ji zakopali.

Rodina se radila, kde to jen šlo.

Až jim jiná čarodějnice, znalá různých praktik, poradila, co mají udělat.

Museli ji pochovat bez rakve a prsa jí proklát třemi olšovými kůly.

Opravdu to pomohlo.

Zůstala v zemi a snad tam její kostra leží dodnes.

-Eva Koudelková

Od homole k Hejšovině – lidová vyprávění z kladského pomezí

Vyhledat místo
Interaktivní mapa