Dvůr ve Slaném

Dvůr ve Slaném

Obec Slané má jméno podle rytířského rodu Slanských, který vlastnil zdejší dvůr.

Na konci 16. století byl jeho majitelem Tobiš Slanský, tvrdý a krutý pán, stužující robotný lid.

Život za jeho vlády byl nesmírně těžký, a tak není divu, že jeden z robotníků mu přál jenom to nejhorší.

Když jeho ukrutnosti nebraly konce, rozhodli se poddaní, že se ho zbaví.

Za dvě kopy grošů si najali šikovného střelce a ten si vyčíhal okamžik, kdy pán vyšel na pavlač svého sídla, a zastřelil ho.

Bylo z toho velké pozdvižení, nejvíce to však rozlítilo rytířovu manželku, která takový čin úpvažovala za těžkou potupu, a rozhodla se Slanským pomstít.

Dlouho uvažovala, jak to provést, až se nakonec rozhodla celou usedlost prodat městu Náchodu, aby za ní místní museli chodit kus cesty.

Město Náchod pak skutečně bylo od roku 1601 podle majestátu císaře Rudolfa držitelem slánského panství.

Z celé rozsáhlé usedlosti se zachovaly tři budovy a na dvoře studna.

V ní je voda stejně kyselá jako v nedaleké Chodobě.

-Eva Koudelková

Od homole k Hejšovině – lidová vyprávění z kladského pomezí

Vyhledat místo
Interaktivní mapa