CHKO Broumovsko

CHKO Broumovsko

Chráněná krajinná oblast Broumovsko (CHKO Broumovsko)

Posláním CHKO a její Správy jako správce chráněného území je nalézání rovnováhy mezi přírodou, osídlením a hospodařením tak, aby byla podporována biodiverzita v území (bohatství biotopů a druhů a jejich vzájemné vazby) a umožněn jeho promyšlený rozvoj.

Správa CHKO je podle zákona o ochraně přírody a krajiny orgánem ochrany přírody, který vykonává speciální státní správu, plní odborné úkoly, zajišťuje péči o zvláště chráněná území a ekologickou výchovu. Její působnost vymezuje vyhláška MŽP ČR č. 157/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Hlavním odborným podkladem  pro rozhodování Správy je Plán péče o CHKO Broumovsko.

Správa CHKO Broumovsko sídlí v Polici nad Metují v tzv. Vlachově statku, asi 8 min. chůze od autobusového nádraží (Bezděkova sadu). Veřejné parkoviště se nachází pod statkem za odbočkou na Bělý. 

 

Sídlo CHKO Broumovsko:

Ledhujská 59, 549 54  Police nad Metují

Tel. +420 491 549 020
Fax: +420 491 549 034
www.broumovsko.nature.cz
E-mail: broumovsko@nature.cz 

Více o činnosti Správy CHKO Broumovsko si můžete přečíst na stránkách ochrany přírody.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa