• Náročnost: 1 - 2

Z Broumova přes Bobří vrch do Heřmánkovic

Výchozím bodem je broumovské náměstí, kterému dominuje Mariánský sloup z r. 1706 (autorem sochařské výzdoby je Jan Brokof). Především na náměstí se dochovaly měšťanské domy na středověkých parcelách s goticky zaklenutými klenbami sklepení. Do dnešní doby prošly domy řadou stavebních změn, vzhledem k průběžnému vývoji nesou často prvky více architektonických slohů a stylů. K významným stavbám na náměstí patří budova Staré radnice.

Těsně u náměstí stojí benediktinský klášter (národní kulturní památka, možnost celoroční prohlídky), barokně přestavěný podle projektu K. I. Dientzenhofera. Značení trasy začíná na budově Staré radnice, která stojí na horní straně náměstí a na které je umístěn turistický rozcestník. Modrá značka přechází napříč náměstím, v levém dolním rohu náměstí opouští centrum města a vede dolů po schodech z bývalých hradeb.

Přejdeme řeku Stěnavu a značení nás vede doprava, přes želežniční přejezd. Od železničního přejezdu dojdeme na konec ulice, přejdeme hlavní silnici a mírným stoupáním se dostaneme nad město. Značení vede úvozovou cestou, podél několika kamenných křížků. Nabízí se nám překrásné výhledy na celé pásmo Javořích hor před námi a vpravo vidíme hřeben Broumovských stěn.

Z cesty je též úchvatný pohled na monumentální komplex kláštera a město. Úvozová cesta vede mezi poli a přivede nás k rozcestníku v obci Rožmitál. Modrá značka prochází vesnicí, proti proudu potoka, k dalšímu rozcestníku U lomu.
Odtud pokračujeme po žlutém značení. V následujícím úseku dbejte zvýšené opatrnosti – turistická značka prochází kamenolomem, kde dochází k odstřelu melafyru. Na případný odstřel kamene upozorňuje výstražný signál. Po 1 km přicházíme k rozcestí: vpravo vede neznačená cesta k pseudo sopce, naše cesta však prudce stoupá přímo vzhůru po žluté na Bobří vrch.
Od lesní chatky na Bobřím vrchu klesáme bukovým lesem až na dolní konec osady Janovičky, k asfaltové silnici a k rozcestníku modré cyklotrasy. Osada Janovičky nabízí několik možností občerstvení a pěkné výhledy na Broumovskou kotlinu (odbočka z trasy – centrum osady se nachází cca 1,5 km po silnici vzhůru).

Od rozcestníku pokračujeme po modré cyklotrase cca 2 km a úzkou asfaltovou silnicí klesáme okolo bývalého koupaliště do obce Heřmánkovice. Před námi se po pravé straně na horizontu táhnou Javoří hory, viditelná je rozhledna na Ruprechtickém Špičáku.

Přicházíme do Heřmánkovic k rozcestníku určujícímu další směr cyklotrasy. Z cyklotrasy se zde na křižovatce odpojíme, naše trasa vede obcí vlevo dolů (neznačeno, cca 1,5 km) k rozcestníku u kostela Všech Svatých. Heřmánkovický kostel Všech svatých byl vystavěn roku 1723 podle projektu K. I. Dientzenhofera (bližší informace poskytuje informační panel u vchodu na místní hřbitov). Před kostelem je Kalvárie (cca r. 1800) a u hřbitovní zdi dva smírčí kříže. Za pozornost stojí barokní fara v těsné blízkosti kostela.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa