• Náročnost: 2
  • Doporučené kolo: treking, MTB

Cesta Rájem aneb přes Ameriku do Broumova

Cyklovýlet začíná na broumovském náměstí, rozcestník je umístěn na budově Staré radnice (informace o Broumově viz TRASA 2). Vydáme se po červené značce ve směru Ruprechtice. Červená značka vede v protisměru jednosměrné ulice, musíme proto z náměstí vyjet okolo Hotelu Praha. U výjezdu na hlavní silnici se opět napojíme na červenou, přes město pozorně sledujeme značení. Za městem vede trasa po polní cestě kolem vodárny a směřuje k lesu.

Nabízejí se nám odtud pohledy na Broumov a přes Broumovskou kotlinu na celé pásmo Broumovských stěn. Přes les se dostáváme na polní cestu vedoucí mezi pastvinami, opět je zde třeba bedlivě sledovat turistické značení, po 4 km jízdy přijedeme k rozcestníku Ráj.

Od rozcestníku pokračujeme dále po značené lesní cestě ke kravínu a z kopce dolů po travnaté cestě až ke zbytkům tzv. Laudonovy kaple z 18. st. nad obcí Jetřichov. Z tohoto místa se nám nabízí zajímavý výhled na Jetřichov, nedaleký ruprechtický kostel sv. Jakuba Většího a hřeben Javořích hor. Od kaple klesáme po polní cestě do Jetřichova. Červená turistická značka zahýbá vpravo. Zde však červené značení opouštíme, odbočujeme vlevo a jedeme nahoru vesnicí (turisticky neznačeno, sledujeme silniční dopravní značení). Po cca 500 m od místa, kde jsme opustili červenou značku, přijíždíme na křižovatku (možnost občerstvení v místní restauraci).

Překřížíme hlavní silnici Broumov - Meziměstí a pokračujeme stále rovně na horní konec Jetřichova (stále turisticky neznačeno, silniční značení na Teplice n. M.). Po 2 km, na konci Jetřichova, přijíždíme na další křižovatku - k Penzionu u Suchánků (možnost občerstvení). Sledujeme silniční směrové značení a odbočujeme vlevo, směrem na Broumov. Za křižovatkou nás čeká krátké mírné stoupání.Ze zatáčky nad obcí máme pěkný výhled na Javoří hory.

Následuje sjezd na křižovatku s hlavní komunikací Broumov - Náchod. Zde odbočíme vpravo (směr Police nad Metují a Náchod) a po 300 m silnici opouštíme - po levé straně silnice je parkoviště s turistickým odpočívadlem, na které odbočíme.

Zde, u rozcestníku Pod Pasy, se napojujeme na červenou cyklotrasu č. 4000 (Okruh Stěny) a z parkoviště pokračujeme směrem na Křinice, cyklostezka vede převážně po asfaltové lesní cestě. Po 1,5 km míjíme kapli sv. Huberta s křížovou cestou.

Odtud po dalších cca 2 km přijíždíme k restauraci Amerika na horním konci obce Křinice (možnost občerstvení). Od rozcestníku Křinice pokračujeme po červeném značení cyklotrasy do Martínkovic. Cesta vede mírně zvlněným terénem, po úpatí Broumovských stěn.

Do Martínkovic sjíždíme prudkým sjezdem, při kterém míjíme kapli sv. Anny a po 200 m se dostáváme na horní konec obce k rozcestníku Martínkovice. Za pozornost zde stojí chov daňků a muflonů.

U rozcestníku odbočujeme vpravo a začneme mírně stoupat k rozcestníku Pod velkou kupou, odkud pokračujeme po zeleně značené cyklotrase k rozcestníku nad chatou Pod Korunou (možnost občerstvení, od chaty je nutné vrátit se stejnou cestou zpět.).

Od rozcestníku nad chatou jedeme dále po bílé cyklotrase a sjíždíme do Martínkovic na místní komunikaci, po které dojedeme až na křižovatku uprostřed obce. Na křižovatce zahneme doleva a kolem martínkovického letiště dojedeme na začátek Broumova.

Naproti nemocnici, po levé straně silnice stojí dřevěný hřbitovní kostel (podrobnější informace viz TRASA 9). Od kostela pokračujeme rovně směrem centrum, sjíždíme z kopce a na první křižovatce zahneme vlevo. Hlavní silnice nás přivede až na křižovatku u Městského úřadu a polikliniky, opuštíme hlavní silnici, odbočujeme vpravo a přijíždíme do centra, na broumovské náměstí (informace viz TRASA 2, možnost občerstvení).

Vyhledat místo
Interaktivní mapa