Naučné stezky v Machově

Vlastivědná stezka řídícího učitele Jaroslava Petra

V roce 2010 byla v Machově otevřena nová Vlastivědná stezka řídícího učitele Jaroslava Petra, která doplňuje bohatou síť turistických stezek na Machovsku. Inspirací pro vznik stezky byla kniha Prvouka na škole venkovské, kterou napsal a v roce 1914 vydal právě učitel Jaroslav Petr.

Stezka provádí návštěvníky zajímavými zákoutími městyse Machova i nejbližší okolní krajinou. Trasu tvořenou deseti zastaveními doplňují informační tabule s podrobnými informacemi o historii obce, stavebních památkách i přírodních zajímavostech.

Stezka dlouhá pět kilometrů začíná i končí na náměstí Prvním zastavením Na Městečku. Po žluté turistické stezce zavede turisty až na Tkalcovský stezník a po modré dále na Českou vyhlídku s nádherným výhledem do okolní krajiny. Druhé zastavení je věnováno historii místní školy a osobnosti řídícího učitele Jaroslava Petra. Třetí zastavení se nachází u pomníku padlých v 1. světové válce, asi minutu od náměstí, na trase směrem ke katolickému kostelu. Čtvrté zastavení představí turistům kostel sv. Václava, páté zastavení je věnováno Sboru Církve československé husitské a vzniku církve v obci.

Šestá informační tabule U Barunky přibližuje bohatou historii lyžování na Machovsku. Sedmá zastávka U Jeřábu na Bukovině přináší nádherné výhledy do krajiny. Panoramatická fotografie pomůže s orientací v místních kopcích, horách a pohořích. Stezka pokračuje na náhorní louku Na Bukovině a dál po žluté ke křižovatce turistických cest U Traverz, kde se žlutá napojuje na modrou. Osmé zastavení je věnováno dětem a všem příznivcům pověstí. Devátá zastávka Pod Českou vyhlídkou přibližuje stavbu Skupinového vodovodu Bor.

Desáté zastavení U Studánky pod Borem, kde se můžete napít pramenité vody a ve stínu mohutných buků si příjemně odpočinout, je poslední. Turisté zde najdou informační tabuli, která se věnuje myslivosti a přírodě. Informace o floře vytvořili žáci machovské školy ve spolupráci s CHKO Broumovsko. Pojednání o zdejší zvěři připravili místní myslivci. Kousek od studánky čeká poslední zajímavost vlastivědné stezky – přírodní rezervace Farní stráň.

Tuto naučnou stezku vytvořili žáci a učitelé místní zákládní školy a to v rámci projektu - škola pro udržitelný život. 

Naučná stezka „Jak se zde dřív žilo“ v Nouzíně

Druhá naučná stezka „Jak se zde dřív žilo“ byla slavnostně otevřena v září roku 2013 v Nouzíně – Ostré Góře. Trasa se třemi informačními tabulemi, kterou připravil Borský klub lyžařů Machov ve spolupráci s mnoha dalšími dobrovolníky, mapuje život v Nouzíně do druhé světové války.

Stezka se nachází na polské straně. Začíná přibližně sto metrů za přechodem v Machovské Lhotě první informační tabulí U bývalého hostince, která přibližuje historii Nouzína. Cesta pokračuje po zelené turistické značce k vojenským domům a dále ke druhé tabuli u zvoničky. Ta informuje o nouzínské škole, opravě místní zvoničky a postavě známé vypravěčky a folkloristky Filomény Hornychové. Naučná trasa končí třetí tabulí v horní zatáčce u silnice na Karlow. Tabule nabízí fotografie Nouzína, pohled na Vostrou Horu z Ptačího vrchu, z horského skalního města k Hejšovině a citáty z knihy Aloise Jiráska U nás. 

Vyhledat místo
Interaktivní mapa