Naučná stezka Broumovskem za příběhy Země. A bez kopání!

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná stezka Broumovskem za příběhy Země. A bez kopání!

Novou naučnou stezku tvoří čtyřicet informačních tabulek rozmístěných po celém Broumovsku – u Broumova, Meziměstí, Police nad Metují, České Metuje nebo Adršpachu a jinde.  Jde například o lokality Hynčický lom, Heřmánkovické údolí, písník v Bohdašíně nebo lom u Alpské Vísky v Meziměstí.

„Na každé tabulce se nachází základní textová informace o lokalitě s fenoménem zajímavým z hlediska geoturistiky a také QR kód, který například pomocí chytrého telefonu odkáže na podrobnější materiály umístěné na webových stránkách geopark.broumovsko.cz. Jde o lokality, které dosud nejsou v terénu doplněny žádnou jinou informací,“ popisuje novou naučnou stezku koordinátorka projektu Jitka Klímová a dodává: „Některé zdejší geologické fenomény patří k nejnavštěvovanějším přírodním lokalitám střední Evropy a jsou přísně chráněny. Projekt naučné stezky může přispět k rozptýlení návštěvnosti a rozšíření informovanosti veřejnosti o významu přírodního dědictví. Stezka popularizuje některé geologické fenomény Broumovska, které nejsou dosud s tímto regionem veřejností spojovány.“  

Všechny lokality i s podrobným popisem a fotkami je možné najít na webových stránkách www.geopark.broumovsko.cz. Pro zájemce je také připraven informační leták s mapou a souřadnicemi všech geotopů, který je k dispozici v místních informačních centrech. Celý projekt vznikl za podpory Ministerstva životního prostředí v rámci dotačního titulu Ochrana přírody a biologické rozmanitosti.

Vyhledat místo
Interaktivní mapa